Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Biblista i ekumenista krytycznie o "Pasji"

Nie można traktować filmu Gibsona, jako obiektywnego przedstawienia tekstów ewangelicznych - uwaźa współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, teolog biblista i ekumenista ks. prof. Michał Czajkowski. Opinię taką wyraził on w sobotnio-niedzielnym numerze dziennika "Życie".

- Mamy nawet cztery "teologie", cztery odmienne, wzbogacające nas orędzia: Mateusza, Marka, Łukasza, Jana. I dlatego reżyser, i jego obrońcy, nie powinni nieustannie powtarzać, że to jest po prostu wierne odtworzenie Ewangelii - podkreślił ks. Czajkowski i dodał, że film jest tak okrutny, że uniemożliwia odebranie prawdziwego przesłania Ewangelii.

Biblista zaznaczył także, że dobrze iż protesty przeciwko filmowi rozpoczęły się zanim wszedł on na ekrany. - Dzięki tym protestom Gibson usunął pewne sceny. Chodzi na przykład o nie mający żadnych podstaw biblijnych obraz przedstawiający konstruowanie krzyża w Świątyni Jerozolimskiej. Nie przetłumaczył też aramejskiego okrzyku "krew Jego na nas i na dzieci nasze." Dorzucił też jednego czy dwóch arcykapłanów żydowskich broniących Jezusa. W ten sposób stępił nieco antyżydowską wymowę tego filmu.

Ks. Czajkowski zaznaczył także, że nie uważa Gibsona za antysemitę, jednak jego film może przyczynić się do odrodzenia stereotypów antyżydowskich. - Czym innym jest jego intencja, a czym innym jest dzieło. Niestety jestem przekonany, że mimo słusznych korekt film ten może utwierdzać w wielu widzach antyżydowskie stereotypy, jak również przekonanie, że to przede wszystkim Żydzi są winni śmierci Jezusa. Oglądając ten film pomyślałem, że gdybym całą swoją wiedzę o Męce Chrystusa wynosił tylko z tego obrazu, zresztą prawdziwie przejmującego, monumentalnego, to bym był głęboko przekonany, że zabili Go Żydzi, mimo że widzimy, iż dokonane to zostało rękami okrutnych rzymskich żołdaków. Mówiąc inaczej: przeciętny widz, wychowany na katechezie czy w kazaniach w przekonaniu, że za śmierć Chrystusa odpowiadają Żydzi, wyniesie potwierdzenie tej tezy z tego filmu. I tego się obawiam, choć jednocześnie cieszę się, że wielu ludzi przeżywa ten film głęboko religijnie, bez żadnych antyżydowskich uczuć - podkreślił biblista.

Poważnym brakiem filmu, zdaniem ks. Czajkowskiego, jest również fakt, iż nie do końca wynika z niego dlaczego Chrystus został ukrzyżowany. - Więcej w tym filmie jest o tym, jak Chrystus był męczony, a mniej o tym dlaczego. A przecież nie cierpienie jest najistotniejsze. Wielu ludzi w historii, a także obecnie cierpiało i cierpi bardziej niż Chrystus, nawet ten Chrystus Gibsona. Przesłaniem Męki Pańskiej nie jest jednak natężenie cierpień, ale Jego oddanie się z miłości Ojcu i nam, dla zbawienia świata - dodał duchowny.

Literalna wierność Ewangelii przesłoniła także Gibsonowi jej prawdziwy sens. Dlatego film jest często w istocie niewierny ewangelicznemu przesłaniu. - Zmartwychwstanie jest tam tylko zasygnalizowane. Nie ma ono jednak takiego znaczenia, jak wielogodzinne torturowanie Jezusa. Niewierności jest tam zresztą więcej. Gibson często porzuca tekst Ewangelii, i opiera się na prywatnych objawieniach mistyczki Katarzyny Emmerich, a nawet na własnych fantazjach, do czego jako artysta ma prawo, tylko niech nie twierdzi, że jego film oparty jest ściśle na Piśmie Świętym. A nawet tam, gdzie oddaje tekst Ewangelii, to często "oddając go literalnie" staje się niewierny jego sensowi. A wszystko dlatego, że nie uwzględnia osiągnięć biblistyki, która od dawna uświadamia nam, że na ewangeliczny obraz Męki Pańskiej wpłynął późniejszy konflikt między żydowską Synagogą, a wciąż jeszcze żydowskim Kościołem.

Ewangelie były redagowane kilkadziesiąt lat po śmierci Jezusa w klimacie wzrastającej wrogości między judaizmem a młodą wspólnotą chrześcijańską. Faryzeusze po zniszczeniu Świątyni, dla ratowania tożsamości narodu i religii, zwierali szeregi, odcinali się od inaczej myślących Żydów, czyli także chrześcijan. Ten konflikt wpłynął znacząco na sposób przedstawiania męki, ale także sporów Jezusa z faryzeuszami. Później, gdy chrześcijanie zaczęli się rekrutować głównie spośród pogan, utracono świadomość, że spory Jezusa z innymi Źydami były sporami wewnątrz-żydowskimi, i zaczęto traktować Go jako jakiegoś niemal nie-Żyda. Ze sporów wewnątrz-żydowskich uczyniono spór między Chrystusem i chrześcijaństwem a judaizmem - wyjaśnia ks. Czajkowski.

Podsumowując ks. Czajkowski powiedział: Ja oglądając ten film zatęskniłem za prostymi, zwięzłymi tekstami Ewangelii.

Cały tekst wywiadu można przeczytać w sobotnio-niedzielntym wydaniu Życia.Opcje Artykułu

Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/20040308113058766

No trackback comments for this entry.
Biblista i ekumenista krytycznie o "Pasji" | 13 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
Biblista i ekumenista krytycznie o "Pasji"
osin5 pon, 8 mar 2004, 14:59:32
Jakoś ten biblista i ekumenista nie przekonuje mnie zupelnie. Rozumiem, że ktoś może po prostu nie zrozumieć filmu, ale on raczej wygląda na osobę z góry sobie ustawiającą jak ma na ten obraz patrzeć i dlatego dorabia co mu slina na język przyniesie.

Druga uwaga, to oczywiście zabawne niemajace potwierdzenia przygotowywanie krzyża.
Film został przygotowany na podstawie objawienia prywatnego niesprzecznego z Biblią. Więc to powinno być kryterium czy jest sprzeczne, a nie czy jest super dokladne na przecinkach. Zreszta zaraz cieszy sie, ze film NIE JEST biblijny, bo nie podaje zapisanych słów Żydów o tym, że biora na siebie winę za zabicie Mesjasza. Jak widać raz jest źle, że jest dokładny, raz, że nie jest :)

[część komentarza usunięta ze względu na niezgodność z zasadami publikacji tekstu]
 
Najbardziej pokrzywdzeni - najmniej wszystkiemu winni
STALKER wto, 9 mar 2004, 08:49:00
Po obejrzeniu filmu naszła mnie taka refleksja, że tak, jak 2000 lat temu Faryzeusze za wszelką cenę szukali rąk które zabiją Jezusa i zrzucą z nich odpowiedzialność za ten czyn, tak teraz PEWNE ŚRODOWISKA żydowskie doszukuja sie antysemityzmu i krzywdy narodu żydowskiego w dziele Gibsona (jakby nie można nakręcic sceny, w której wyraźnie widać, jak garstka np. Talibów, albo komunistów, knuje całą intrygę przeciwko Jezusowi i to oni sa winni jego śmierci z rąk rzymskich oprawców...). Trudno nie pomyśleć, że duchowo są to spadkobiercy tej części (garstki?) Żydów, którzy nie rozpoznali w Jezusie Mesjasza i był on dla nich niewygodny.
Myślę, że na przykładzie całej afery wokół tego filmu, wielu czytelników serwisu odnosi podobne jak ja wrażenie, że nikt tak dobrze nie podsyca antysemizmu, jak sami Żydzi (NIEKTÓRZY!!!)
Pewnie Gibson i każde państwo na świecie, gdzie film jest wyświetlany, powinni przeprosić za \"Pasję\", a najlepiej za cały Nowy Testament (który w swojej wymowie jest skrajnie antysemicki!!!)
 
Nie widziałem Żydów
Daniel śro, 10 mar 2004, 00:04:30
Oglądając film nie widziałem Żydów, tylko ludzi takich samych jak w obecnych czasach. Tak jak dla Boga i dla mnie narodowość jest bez znaczenia. Liczą się tylko czyny. Co z człowieka wychodzi o nim świadczy. Upłynęło 2000 lat i nic się nie zmieniło w naturze człowieka. Nadal istnieją przywódczy, którzy dla utrzymania swojej pozycji społecznej gotowi są zrobić wszystko. Nadal istnieją ludzie, którzy bez krytycznie popierają tych przywódców. Nadal istnieją ludzie biorący udział w różnych sądach (wyborach) nie ponosząc, w ich mniemaniu, żadnej odpowiedzialności.
W filmie dostrzegłem demokrację w takiej postaci w jakiej jest i dzisiaj. Ze swoją tajnością, głupotą i złem. Ileż razy można na to patrzeć i tego nie widzieć.
 
Czemu Jezus dźwigał krzyż a nie belkę?
namor śro, 10 mar 2004, 08:14:38
Uważam, ze film robi wstrząsające wrażenie. Może taki wstrząs jest potrzebny współczesnemu człowiekowi? Film dobitnie ukazuje, że śmierć Jezusa przyniosła odkupienie i że Jezus umarł za nasze grzechy. Scena, gdy Maryja biegnie do Jezusa, który pada pod krzyżem, jest piękna, podobnie jak wątek Szymona z Cyreny. Natomiast z żalem muszę stwierdzić, ze film dość tendencyjnie ukazuje środowisko żydowskie. Skąd te tłumy publiczności podczas przesłuchania Jezusa przed Kajfaszem? Groźba skierowana do Piłata, że Żydzi wywołają powstanie, jeśli nie skaże Jezusa, jest również absurdalna i niemożliwa w tamtych realiach, choć oczywiście Piłat był poddany pewnemu szantażowi. Warto też postawić pytanie, co robi cieśla w nocy na dziedzińcu pałacu Kajfasza? Nie zostało to pokazane wprost, ale, znając wizje Katarzyny Emmerich, można się domyślić, że to krzyż dla Jezusa. To tłumaczy, czemu Jezus dźwiga wielki krzyż zbity w całości, a pozostali skazańcy niosą tylko poprzeczne belki. Tak więc robienie krzyża dla Jezusa przez Żydów jest zasugerowane w filmie. Jest to zupełnie absurdalny pomysł i w tej kwestii zgadzam się z ks. Czajkowskim, choć uważam, że jego opinia odrzucająca film, jest zbyt skrajna.

---
Roman Zając.
 
Biblista i ekumenista krytycznie o "Pasji"
jorane śro, 10 mar 2004, 21:28:59
\"Krew Jego na nas i na dzieci nasze!\" Nie wiadomo, czy te słowa rzeczywiście z ust Żydów padły. Ale nawet jeśli mamy do czynienia z faktem historycznym, to, po pierwsze, ten krzyczący tłum nie mógł być liczny. Po drugie, okrzyk ten nie oznacza ściągania na siebie klątwy.....i tym podobnych \"głębokich wynurzeń\" dostarcza nam - no kto - otóż znany i ceniony biblista i ekumenista ks. Czajkowski.
Pieśni pasyjne np.\" Ludu, mój ludu\"- pełna oskarżeń pod adresem Żydów: \"Jam cię wyzwolił z mocy faraona, a tyś przyrządził krzyż na me ramiona\" uczą według naszego tuza nieprawdy. Wygląda więc na to, że autorom tych pieśni nie zależało na Chrystusie i Jego męce tylko jakby tu dołożyć starozakonnym.
Ks. Czajkowski marzy nawet o tym, by jak w innych krajach, zrewidowano ludowe pieśni, misteria pasyjne, niektóre teksty poprawiono inne usunięto, zadbać o właściwe śródtytuły i przypisy w wydaniach Biblii.
Proponuję zmianę śródtytułu z Łk23,17nn :\"Jezus odzrucony przez s w ó j naród\", na \"Jezus skazany przez Piłata.\"
Albo Mt28, 11nn \" Przekupiona straż\", na \" Skorumpowani Rzymianie\". Praca dla znanego biblisty i ekumenisty
na wiele wieczorów, a potem jakie uznanie i wdzięczność u poprawnie myślących duchownych typa A A czy filozofów jak np.T T.
Ps. Sródtytuły z bibli tysiąclecia.
 
ekskomunika dla Pinokia !!
Crusader czw, 11 mar 2004, 08:37:28
Michał \"Pinokio\" Czajkowski powinien zostać ekskomunikowany za podważanie wiarygodności Ewangelii. Jego dywagacje nt ahistorycznosci NT i wprowadzania tam zapisów będących odzwierciedleniem nie Prawdy a efektem polemiki są bluźnierstwem

Niech idzie do Jonasza z \"Faktów i Mitów\". Nam Pinokio jest w Kościele niepotrzebny !!!

---
Silence - we hunt for the Queen
Sign of the Cross
And pray in-between
 

Szukaj

Menu Użytkownika

Nie masz jeszcze konta? Załóż sobie Nowy Użytkownik
Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń