Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Świętujcie rocznicę

Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan oraz Światowa Federacja Luterańska wystosowały wspólny apel do Kościołów członkowskich ŚFL i Kościoła rzymskokatolickiego na świecie. Wzywają w nim do świętowania przez Kościoły obu tradycji 5 rocznicy Wspólnej Deklaracji w sprawie nauki o Usprawiedliwieniu.

Wspólny list do Kościołów podpisali kard. Walter Kasper – przewodniczący Papieskiej Rady oraz ks. dr Ismael Noko, sekretarz generalny ŚFL. „Podpisanie Wspólnej Deklaracji nie jest ostatecznym celem, lecz istotnym kamieniem milowym w naszej wspólnej drodze ku pełnej jedności” - piszą w liście Noko i Kasper. Skutkiem deklaracji jest „wspólne świadectwo Ewangelii” – podkreślają – „Jest to szczególnie ważne w e współczesnym świecie, który widzi wzrost zeświecczenia i stopniową utratę znaczenia życia”.

„Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” została ogłoszona w 1997 r. przez Papieską Radę ds. Jedności Chrześcijan oraz Światową Federację Luterańską. Po dwóch latach konsultacji i zaakceptowaniu przez Kościoły członkowskie ŚFL i Stolicę Apostolską Deklaracja została podpisana 31 października 1999 r. w Augsburgu, w Niemczech. ”Oficjalne Wspólne oświadczenie” potwierdza istnienie zgody między luteranami i rzymskimi katolikami co do podstawowych prawd wiary związanych z nauką o usprawiedliwieniu. Kościoły podpisując deklarację oficjalnie oświadczyły też, że potępienia Soboru Trydenckiego nie dotyczą nauki Kościołów luterańskich, ani z drugiej strony potępienia zawarte w luterańskich księgach wyznaniowych nie dotyczą nauki Kościoła rzymskokatolickiego.

Kluczem do oczytania całego dokumentu, streszczającym porozumienie dotyczące usprawiedliwienia może być 15 punkt Deklaracji: „Wspólnie wyznajemy: Tylko z łaski i w wierze w zbawcze działanie Chrystusa, a nie na podstawie naszych zasług zostajemy przyjęci przez Boga i otrzymujemy Ducha Świętego, który odnawia nasze serca, uzdalnia nas i wzywa do dobrych uczynków.”

Od czasu podpisania Deklaracji podejmowano wiele inicjatyw pogłębiających osiągnięte porozumienie, zarówno luterańsko – rzymskokatolickich, jak i w obrębie poszczególnych Kościołów. Dalsze prace nad osiągniętym porozumieniem prowadzone są obecnie w ramach czwartego etapu Komisji Międzynarodowej luterańsko – rzymskokatolickiej, pracującej nad tematem „Apostolskość Kościoła”, w tym także nad możliwością uznania święceń.

W 2001 r. luteranie i katolicy wspólnie zaprosili Kościoły metodystyczne i reformowane do konsultacji na temat „Jedność w wierze – Wspólna Deklaracja o Usprawiedliwieniu w szerszym kontekście ekumenicznym”.Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/20040311152159539

No trackback comments for this entry.
Świętujcie rocznicę | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń