Komunizm i Kościół Katolicki

wto, 23 mar 2004, 13:19:34

Autor: Jerzy Piątek

30 marca we Lwówku Śląskim (Dolny Śląsk) odbędzie się otwarcie wystawy historycznej "Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945-1989". Uroczystość będzie miała miejsce w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Krzyża. Ekspozycja została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej.  

Powstanie Instytutu Pamięci Narodowej i przejęcie przezeń dokumentów znajdujących się wcześniej w zasobach archiwów służb specjalnych, stworzyło sposobność podjęcia badań naukowych nad komunistycznymi represjami wobec Kościoła katolickiego w Polsce. Grupa historyków Oddziału IPN we Wrocławiu oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu przystąpiła w 2002 roku do intensywnych prac badawczych nad zagadnieniem prześladowań Kościoła katolickiego po zakończeniu drugiej wojny światowej. Ich owocem jest wystawa "Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945-1989".

Ekspozycja pokazuje zmagania Kościoła katolickiego z komunistycznym system totalitarnym i metody, jakimi posługiwał się aparat państwowy w stosunku do Kościoła i religii. Władze komunistyczne traktowały Kościół jako jednego z głównych wrogów w budowie nowego opartego na ideologii komunistycznej społeczeństwa. Widoczne było to w całym okresie lat 1945-1989. Zmieniały się tylko formy i metody represji: zatrzymania, przesłuchania, inwigilacja, szykany, aresztowania i wyroki skazujące, wydalenie i przesiedlenia z diecezji i probostw, kary administracyjne, brutalna propaganda, laicyzacja, ingerencja w wewnętrzne sprawy Kościoła i inne.

Polska.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20040323131934256