Za mało dyscypliny

pią, 9 kwi 2004, 23:02:34

Autor: Joanna Gacka

- Jeśli tolerujemy grzech w nas samych, w naszych własnych kościołach i kongregacjach jakie mamy prawo, by napominać grzeszny świat? - pyta ewangelikalny pisarz i teolog Albert Mohler, rektor Southern Baptist Theological Seminary w Louisville.

Mohler wskazuje, że współczesne kościoły - również ewangelikalne - są nastawione zbyt konsumpcyjnie i zbytnio starają się o to, by przypadkiem nikogo nie urazić. Za jeden z największych problemów uznaje też coraz silniejsze rozdzielenie wiary i życia, wynikające z chęci do zachowania maksymalnej prywatności. Tymczasem według teologa Biblia wskazuje na inny wzór życia chrześcijańskiego, nie stawiając na piedestale "świętego prawa własności i prywatności" i ukazując wczesny kościół żyjący w pełnej jawności, również w kwestii życia rodzinnego i wychowywania dzieci. Postępująca sekularyzacja wiary i życia prowadzi nieuchronnie do rozluźnienia norm moralnych w wielu dziedzinach, co już stało się widoczne nawet na poziomie statystycznym.

Ostatnie badania socjologiczne przeprowadzone w USA i wielu innych krajach na świecie wskazują, że czasem trudno jest dojrzeć różnicę między osobami, które uważają się za świadomie wierzących chrześcijan i resztą społeczeństwa. Przykładem moze być tu liczba rozwodów i aborcji - zbliżona w rodzinach praktykujacych chrześcijan i osób nie związanych blisko z kościołem.

Niektórzy z przywódców ewangelikalnych wspólnot twierdzą, że u źródeł problemu leży niechęć kościołów do Korzystania z prawa do dyscyplinowania  wiernych. Wiele osób postrzega obecnie stosowanie jakichkolwiek sankcji kościelnych jako brak miłości i przebaczenia w stosunku do grzesznika, obawiając się przy tym odpływu ze wspólnot licznych osób zranionych ostrym potraktowaniem oraz ingerowaniem w ich prywatne życie. Jednak część z liderów powołuje się nawet na XVI-wiecznych Reformatorów, którzy wprowadzając surowe zasady dotyczące osób "niepoprawnych", połączone z pełnym wiary nauczaniem i właściwym sprawowaniem sakramentów, pokazali doskonały przykład kościelnej dyscypliny. Wielu amerykańskich pastorów i liderów widzi potrzebę wprowadzenia takich właśnie zasad w swoich wspólnotach.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20040409230234682