Miastu i Światu

pon, 12 kwi 2004, 22:57:13

Autor: Stanisław Pełka

W niedzielę wielkanocną Jan Paweł II wygłosił tradycyjne już orędzie "Urbi et Orbi" (Miastu i Światu). Uroczystości wielkanocne na Placu św. Piotra w Rzymie przebiegały bez zakłóceń, chociaż służby bezpieczeństwa i włoskie siły policyjne zdecydowały się podnieść stopień bezpieczeństwo na najwyższy poziom, zgodnie z sugestią CIA i wywiadu europejskiego.

Papież rozpoczął swoje wielkanocne orędzie od radosnego „Resurrexit, alleluja! Zmartwychwstał, alleluja!”. W dalszej części przemówienia Jan Paweł II wyjaśnił wiernym sens Wielkanocy oraz tajemnicę zmartwychwstania Syna Bożego. Orędzie było w formie modlitwy skierowanej do Zmartwychwstałego Chrystusa. Papież powiedział: „Ty, Odkupicielu człowieka, powstajesz dziś z grobu zwycięski, aby również nam, niepokojonym przez mroki licznych zagrożeń, ofiarować Twoje życzenie radości i pokoju. Do Ciebie, o Chryste, nasze życie i nasz przewodniku, niech się zwróci każdy, kogo dręczy pokusa zniechęcenia i rozpaczy, aby usłyszeć przesłanie nadziei, która nie zawodzi.

W tym dniu Twego zwycięstwa nad śmiercią niech ludzkość odnajdzie w Tobie, o Panie, odwagę, aby solidarnie stawić czoło tylu przejawom zła, które ją dręczy. Niech znajdzie zwłaszcza siłę, by przeciwstawić się nieludzkiemu, niestety coraz bardziej szerzącemu się zjawisku terroryzmu, który gardzi życiem i sprawia, że w codzienność rzesz ludzi uczciwie pracujących i pragnących pokoju zakrada się niepokój i niepewność. Niech Twoja mądrość oświeci ludzi dobrej woli, którzy słusznie przeciwstawiają się tej pladze”.

Jan Paweł II, jak większość liderów chrześcijańskich, nawiązał w tym dniu w swoim orędziu do problemu terroryzmu, przemocy i wojen, które w ostatnich miesiącach przybrały szczególnie krwawy charakter. Zebrani na Placu Św. Piotra usłyszeli: „Niech działania instytucji krajowych i międzynarodowych przyspieszą pokonywanie obecnych trudności i ułatwią zdążanie ku bardziej uporządkowanej i pokojowej organizacji świata. Niech utwierdzą się i umocnią działania odpowiedzialnych za odpowiednie zaradzenie trwałym konfliktom, znaczącym krwią niektóre regiony Afryki, Irak i Ziemię Świętą. O Ty, pierworodny pośród wielu braci, spraw, aby wszyscy, którzy uważają się za dzieci Abrahama, odkryli na nowo braterstwo, które ich jednoczy i nakłania ich, by szukali możliwości współdziałania i pokoju.
4. Posłuchajcie wszyscy, którym leży na sercu przyszłość człowieka! Posłuchajcie ludzie dobrej woli! Pokusa zemsty niech ustąpi odwadze przebaczenia; niech kultura życia i miłości obróci wniwecz logikę śmierci; niech powróci ufność, aby dać wytchnienie narodom. Jeżeli nasza przyszłość jest jedna, zadaniem i obowiązkiem wszystkich jest budować ją z cierpliwą i przykładną dalekowzrocznością”.

Po zakończeniu orędzia „Urbi et Orbi” Jan Paweł II złożył wiernym życzenia wielkanocne w 62 językach, w tym w języku polskim.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20040412225713526