Anglikanie z Afryki nie chcą "gejowskich pieniędzy"

sob, 17 kwi 2004, 15:03:17

Autor: Stanisław Pełka

Biskupi Kościołów anglikańskich w Afryce zamierzają podjąć decyzję o odrzuceniu pomocy finansowej od tych Kościołów, które ordynują na księży i biskupów osoby żyjące w jawnych związkach homoseksualnych. Decyzja Rady Anglikańskich Prowincji Kościelnych Afryki, której przewodniczy arcybiskup Akinola z Nigerii, może spowodować, że Kościoły afrykańskie mogą w ten sposób utracić nawet 70 procent swoich dotychczasowych dochodów. 

Lider konserwatywnych anglikanów w Afryce, arcybiskup Akinola, nie ma żadnych wątpliwości, że od pieniędzy o wiele ważniejszy jest ład moralny. Podczas spotkania wszystkich biskupów anglikańskich Afryki, które odbywają się przez cały bieżący tydzień w Kenii, nie ma zresztą żadnych oponentów wobec postawy arcybiskupa Akinoli.

Afrykańscy biskupi jeszcze raz wyrazili swój sprzeciw wobec decyzji Episkopalnego Kościoła USA o konsekracji na urząd biskupa Gene Robinsona – geja żyjącego w otwartym związku homoseksualnym. Podczas spotkania w Kenii podkreślono również fakt, że wszystkie Kościoły wspólnoty anglikańskiej są autonomiczne i jeżeli Kościoły Europy i Ameryki Północnej nie potrafią zachować dyscypliny w sferze moralnej pozostałe Kościoły nie będą miały żadnej innej alternatywy jak tylko opuszczenie wspólnoty.

Kościoły anglikańskie w Afryce są najbardziej dynamicznie rozwijającą się społecznością w łonie anglikanizmu. W sytuacji, gdy gwałtownie maleje liczba anglikanów w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej, prymas wspólnoty anglikańskiej, arcybiskup Canterbury Rowan Williams, musi bardzo poważnie traktować ostrzeżenie afrykańskich biskupów. W chwili obecnej afrykańscy anglikanie stanowią już połowę w 75-milionwej wspólnocie wyznawców anglikanizmu.

Kościół Episkopalny USA, który konsekrował geja na urząd biskupa przekazuje corocznie fundusz, który stanowi jedną trzecią wszystkich dochodów Kościołów anglikańskich w Afryce. W 2002 roku suma ta wynosiła 59.000 USD i wzrosła w ubiegłym roku do kwoty aż 106.000 USD. Jednak spośród wszystkich biskupów anglikańskich Afryki, tylko arcybiskup Akinola, prymas Kościoła anglikańskiego w Nigerii opracował biznes-plan pozwalający mu uniezależnić się finansowo od pomocy materialnej z USA i Wielkiej Brytanii, chociaż potrzebuje on jeszcze kilku lat, aby jego plan mógł wejść w życie.

Homoseksualizm jest nielegalny w większości krajów afrykańskich. Wszystkie Kościoły chrześcijańskie w Afryce odczuwają pewne obawy, gdy główne ośrodki kościelne poszczególnych wspólnot wyznaniowych, np. Canterbury, Rzym lub Genewa zaczynają wyrażać relatywne stanowiska wobec homoseksualizmu. Obawy te są szczególnie duże w tych krajach, gdzie islam – będący religią radykalnie zabraniającą homoseksualizm – jest wyznaniem większościowym.

Na spotkanie w Kenii przybyli także biskupi anglikańscy z Azji, Ameryki Południowej i Oceanii, którzy poparli zdanie biskupów Afryki. Radę Anglikańskich Prowincji Kościelnych Afryki tworzy 12 niezależnych Kościołów krajowych oraz diecezja Egiptu podporządkowana bezpośrednio arcybiskupowi Canterbury. Wszystkie te wspólnoty podjęły już decyzję o zerwaniu wszelkich relacji z amerykańską diecezją New Hampshire Kościoła Episkopalnego USA, na czele której stoi biskup-gej Gen Robinson. Jednak osiem z afrykańskich Kościołów przyjęło już w tym roku pomoc finansową z New Hempshire.

Źródło: The Times

Zobacz też inne artykuły na temat nauczania i praktyki kościołów chrześcijańskich w stosunku do jednopłciowych związków.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20040417150317502