"Redemptionis Sacramentum" - koniec z eucharystyczną improwizacją

sob, 24 kwi 2004, 08:57:33

Autor: Jakub Jerzy Skoczylas

Stolica Apostolska opublikowała zapowiadany od ponad roku dokument "Redemptionis Sacramentum" (Sakrament Odkupienia), określający szczegółowo zasady godnego odprawiania mszy św. i sprawowania sakramentu Eucharystii.

Opracowany przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Kongregację Nauki Wiary dokument stanowi 70-cio stronicową instrukcję dotyczącą poważnych nadużyć, których należy unikać podczas odprawiania sakramentów.

Dokument "Sakrament Odkupienia" został zapowiedziany przez Jego Świątobliwość Jana Pawła II już w encyklice "Ecclesia de Eucharystia". Papież wyraził życzenie aby właśnie wspomniane wcześniej kongregacje zajęły się opracowaniem dokumentu.

Instrukcja wskazuje zagrożenia dla odprawiania sakramentów. Jakkolwiek nie atakuje udziału świeckich podczas mszy swiętej, to wyraźnie przypomina różnice ról. Inną dla świeckich a inną dla duchownych. Zwraca na przykład uwagę na to, że czytanie Ewangelii, głoszenie kazania czy modlitwa eucharystyczna powierzone zostały na mocy święceń kapłanom. Zabronione zostało także wygłaszanie kazań o charakterze politycznym. Jednocześnie przypomina, że kapłani nie są panami liturgii lecz sługami.

Dokument w szczegółowych przepisach określa również wino mszalne i hostię aby i tu nie popełniano nadużyć. Zakazane zostało podawanie sobie Ciała Chrytusa z rąk do rąk przez wiernych - autorzy dokumentu przypomnieli że szafarzem jest wyłącznie kapłan. "Redemptionis Sacramentum" zawiera też pouczenia o świetokradztwie i profanacji Eucharystii przez nieodpowiednie traktowanie.

Autorzy instrukcji stanowczo przypominają także o zakazie interkomunii oraz o tym, że katolicy pozostający w stanie grzechu ciężkiego nie mogą przyjmować sakramentu Eucharystii bez uprzedniej spowiedzi.

Zgodnie z "Redemptionis Sacramentum" o nadużyciach można i należy informować władze duchowne (nawet dykasterie watykańskie). Związane jest to z prawem wiernych do autentycznej liturgii katolickiej, a nie do samodzielnych "reform" niektórych kapłanów.

"Sakrament Odkupienia" jako rozwinięcie encykliki "Ecclesia de Eucharystia" ma uporządkować sytuację posoborową gdzie często kreatywność duchownych zastąpiła należyte obrzędy liturgiczne. Nie jest więc "Redemptionis Sacramentum" reformą a raczej szczegółowym przypomnieniem obowiązujących zasad. Jakkolwiek nie jest wymierzony w rolę świeckich, ma za zadanie przywrócić stronom podczas mszy św. ich właściwe miejsce.

(Vatican.va)

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20040424011232843