Młot na polityków?

śro, 28 kwi 2004, 00:36:40

Autor: Joanna Gacka

Pragnąc wyjaśnić wątpliwości dotyczące kwestii przystępowania do komunii polityków, którzy głoszą poglądy sprzeczne z nauką Kościoła, Episkopat Stanów Zjednoczonych utworzył nadzwyczajny zespół do spraw udziału katolików w życiu politycznym. Uczestnicy zespołu zbadają między innymi zgodność zasad udzielania Eucharystii z instrukcją "Redemptionis Sacramentum".

"Kazdy diecezjalny biskup ma prawo i obowiazek zwracać się z poważnymi duszpasterskimi zastrzeżeniami w tych sprawach, jako że ma on najlepszy osąd rzeczy w swoim lokalnym kościele, zgodnie z duszpasterskimi i kanonicznymi normami. Aby wspomóc nas w naszych wspólnych decyzjach, Konferencja Biskupów USA powołała zespół, który będzie omawiał sprawy, mające związek z udziałem katolikow w zyciu politycznym, włączając w to udzielanie sakramentów w sytuacjach, w ktorych postawy polityków są sprzeczne z nauczaniem Koscioła. Powołanie tego zespołu jasno pokazuje powagę, z jaką traktujemy te problemy i stanowi konsekwencję wniosków wyciągniętych z interpretacji norm Kościoła." - napisał w specjalnym oświadczeniu biskup Wilton D. Gregory, przewodniczący Konferencji Episkopatu USA.

Najbardziej znanym przypadkiem polityka, którym będzie zajmował się zespół jest  John F. Kerry stał się kandydatem na prezydenta z ramienia Partii Demokratycznej. Kerry, będąc katolikiem, czyni jednym z ważniejszych punktów swojej kampanii wyborczej walkę o zachowanie prawa do dokonywania legalnych aborcji w sytuacji, gdy Kościół Katolicki wspiera ruchy na rzecz prawnych ograniczeń w tym zakresie. Jednak zespół nie będzie zajmował się jedynie sprawą demokratycznego kandydata na prezydenta. Katolickich polityków głoszących publicznie poglądy sprzeczne z nauką swojego Kościoła jest bowiem w USA znacznie więcej.

- Biskupi amerykańscy mają nadzieję i oczekują, że politycy bez względu na swoje religijne przekonania, powinni w życiu publicznym zachować uczciwość i żyć zgodnie z zasadami wiary danej im przez Boga - podkreślił biskup Gregory.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/2004042800364089