Metodystyczne "nie" dla ordynowania aktywnych gejów i lesbijek

pon, 3 maj 2004, 12:39:00

Autor: Joanna Gacka

Rada Sądownicza, stanowiąca najwyższą instancję prawną Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego (UMC), orzekła iż prawo kościelne jednoznacznie stwierdza, że aktywny homoseksualizm jest niezgodny z chrześcijańskim nauczaniem i w związku z tym osoby żyjące w jednopłciowych związkach nie mogą być ordynowane na pastorów, a łamanie kościelnego prawa może być karane nawet usunięciem z urzędu.

Orzeczenie zostało przekazane w sobotę ponad tysiącowi delegatów na generalną Konferencję UMC, która trwa właśnie w Pittsburgu i która jest zdominowana przez dyskusje dotyczące kwestii obecności gejów i lesbijek w kościele.

Decyzja zawiera także dwie przeciwne opinie, których autorzy wskazywali na niejasności obowiązującego prawa i sprzeciwiali się kategorycznemu orzeczeniu w tej sprawie. Przypominijmy, że Zjednoczony Kościół Metodystyczny w USA podkreśla, że nie widzi przeszkód w tym, by osoby o skłonnościach homoseksualnych zostawały duchownymi. Jednocześnie prawo kościelne postrzega aktywnych gejów i lesbijki jako osoby żyjące w sposób niezgodny z nauczaniem chrześcijańskim, dlatego też nie dopuszcza do ordynacji i pracy duszpasterskiej osób pozostających w jednopłciowych związkach.

Orzeczenie Rady ponownie otworzy sprawę żyjącej w związku homoseksualnym pastor Karen Damman, którą ponad miesiąc temu kościelny sąd oczyścił z zarzutu łamania kościelnego prawa i pozwolił jej pełnić wszelkie funkcje duszpasterskie. Delegaci na Generalną konwencję stosunkiem 551 do 345 głosów zalecili Radzie, by ponownie rozpatrzyła tę sprawę.

Niemal nikt nie spodziewa się jednak, że gorąca dyskusja wokół sprawy pastor Karen Damman oraz innych problemów związanych z kwestią obecności aktywnych homoseksualistów w kościele (np. błogosławienie takich związków) spowoduje podział amerykańskich metodystów - najbardziej obecnie prawdopodobną wersją jest zachowanie status quo, choć o zmianę prawa walczą z jednej strony zwolennicy zniesienia jakichkolwiek ograniczeń dla gejów i lesbijek, a z drugiej - konserwatyści którzy chcą zaostrzenia przepisów w tym względzie.

Szczegóły dotyczące procesu pastor Dammann, na stronie Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego

Zobacz też inne artykuły na temat nauczania i praktyki kościołów chrześcijańskich w stosunku do jednopłciowych związków.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20040503123900109