Konstytucja bez Boga, dlaczego?

nie, 20 cze 2004, 23:31:03

Autor: Jacek Lehr

Polsce i siedmiu państwom popierającym zapis o Bogu i chrześcijaństwie w Konstytucji Europy nie udało się go wprowadzić. Nasza delegacja „walczyła do końca” o uściślenie w Konstytucji pojęcia „dziedzictwo religijne”.
Prawie wszystkie liczące się denominacje chrześcijańskie w Europie opowiedziały się za wprowadzeniem do Konstytucji odniesienia do Boga i chrześcijaństwa. W Europie ponad 80% ludzi wierzy w Boga. A 70% przyznaje się do chrześcijaństwa. Przytłaczająca większość Europejczyków przyznaje, że istnieje osobista i historyczna odpowiedzialność przed Bogiem. Sama Europa kształtowała się w czasach, w których nie znano pojęcia laickości. Byt europejski wyrósł na uniwersalistycznych ideach chrześcijaństwa.

„Jesteśmy starą cywilizacją chrześcijańską, ale jesteśmy też krajem, który położył kres kłótniom tego rodzaju 100 lat temu i nie ma wcale zamiaru ponownie otwierać debaty nad laickością. Zatem nie życzymy sobie, żeby jedna religia bardziej niż inne była uprzywilejowana w oficjalnym tekście"  - zamknął dyskusję o Bogu w Konstytucji naszego kontynentu Jacques Chirac. Uporowi polskiego rządu towarzyszył ostry sprzeciw lub brak aktywnej współpracy ze strony pozostałych państw.

Uzasadnienie przywódcy Francji zakładało, że brak równości jest tożsamy z brakiem wolności religijnej i ze złamaniem zasady rozdziału państwa od Kościoła – laickości państwa. Natomiast duchowi przywódcy europejscy podkreślają, że prawda historyczna podobnie jak obecna rzeczywistość wyznaniowa nie zagrażają wolności religii i niezależności państwowej, czego dowodem może być boom islamski w Europie. W ten sposób doświadczenia polityczne ultralaickiej Francji zostały przeniesione na Konstytucję Europy Narodów Chrześcijańskich, z których wiele zawarło odniesienie do Boga w swoich konstytucjach jako fundamentalne.

Konstytucja nie jest tylko przepisem na udane funkcjonowanie struktury politycznej; jakkolwiek porządek polityczny jest czymś odrębnym od porządku religijnego to nie da się go oderwać od oceny moralnej i założeń światopoglądowych, które go pośrednio i realnie kształtują. To ustawodawcy europejscy rozumieją. Problem tkwi w nadaniu znaczenia równorzędności kilku prądom ideowym wbrew prawdzie, że to chrześcijaństwo ukonstytuowało Europę i chrześcijaństwo było natchnieniem dla budowania wspólnoty europejskiej w czasach nowożytnych. Zapisy formalne nie są dla chrześcijaństwa najważniejsze, bo jego atrakcyjność tkwi ponad uwarunkowaniami politycznymi i społecznymi, ale z całą pewnością nie możemy powiedzieć, że takie zapisy są nieważne. Zapisy obecnie uchwalone są próbą zniekształcenia prawdy historycznej i wyznaniowej o Europie. Przykry jest zabieg zredukowania problemu tożsamości i korzeni Europy do małoistotnego lub wieloznacznego epizodu historycznego. Dokonany na Konstytucji Europejskiej zabieg relatywizacji źródeł jej tożsamości można porównać do resetowania faktów historycznych z podręczników historii, albo zmian treści dzieł Szekspira pod pretekstem politycznej poprawności. Cel tych zmian był jeden zmiana świadomości historycznej i światopoglądowej.

Druga rzecz to jakość życia politycznego, która domaga się odniesienia do instancji ponad sobą, do Stwórcy i źródła wszelkich praw. Problem jest niezwykle ważny w dobie zachwiania zaufania do współczesnej demokracji i ekonomii, które okazały się wielekroć fasadami dla zakulisowych działań grup ponad państwowych i ponad narodowych i w których dochodzi do marginalizacji słabych. Systemy polityczne i ekonomiczne wymagają ciągłego procesu oczyszczania i doskonalenia, jeśli mają służyć dobru wspólnemu. Proces ich permanentnej weryfikacji bez odniesienia do cywilizacji judeo-chrześcijańśkiej będzie zawieszony w próżni. Pominięcie odniesienia do Boga, logiczne i oczywiste z punktu widzenia liberalnych doktryn politycznych wnosi wiele pułapek charakterystycznych dla doktryn totalitarnych, w których godność człowieka wyjęta z kontekstu transcendentalnego ulega zniekształceniu. Paradoksalnie godność podmiotu Konstytucji – obywatela Europy została zawężona i pozbawiona głębszej perspektywy. Jeśli prawa obywatelskie i godność ludzka są nadawane przez państwo, to czy nie jest to krucha i ograniczona podmiotowość. W oparciu o dekalog ludzkość na przekór swoim słabościom stała się lepsza. Odrzucenie judeo-chrześcijańskich fundamentów cywilizacyjnych to niebezpieczny eksperyment, który doprowadził do rozpadu więzi międzyludzkich i alienacji człowieka i tak samo może doprowadzić do rozbicia współpracy politycznej między ludźmi i wspólnotami ludzkimi, które pozbawione tożsamości przestają rozumieć same siebie. Brak zapisów postulowanych przez chrześcijańską Polskę umacnia tę tendencję.

Po trzecie w Europie laickiej zagrożona jest jakość i powszechność życia chrześcijańskiego. Zagrożona to nie to samo, co zdeterminowana (podobnie ja ważne to nie to samo, co najważniejsze). „Żyjemy w świecie, który przestał być chrześcijański, którego kultura i mentalność już nie są kształtowane przede wszystkim przez Ewangelię. Dzisiaj już nie możemy zadowolić się życiem w sprzyjającym środowisku. Przeciwnie, nasze środowisko nie sprzyja życiu chrześcijańskiemu. Stoimy wobec rosnącej fali ideologii antychrześcijańskiej, i siłą rzeczy, antyreligijnej. Współczesne ideologie wywierają ogromny wpływ na umysły ludzi młodych. Toteż kryzys, z jakim się zmierzamy, jest bynajmniej nie tylko kryzysem kultury chrześcijańskiej – jest kryzysem ludzkiego umysłu poszukującego prawdy. Współczesny człowiek w pewien sposób stracił nadzieję na odkrycie prawdy? Jakże w tych warunkach wiara mogłaby zakorzenić się i rozwijać zgodnie ze wszystkimi swoimi wymogami  Faktycznie, jeśli ludzki umysł nie jest zdolny do poszukiwania prawdy i odkrycia istnienia Boga, to wiara już nie może się zakorzenić ani rozwijać. I w ten sposób zanika życie chrześcijańskie, które – dopóki jesteśmy na ziemi – przeżywamy w wierze. Przypomnijmy sobie krzyk Jezusa w Ewangelii św. Łukasza: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Te dwie ułomności – w dziedzinie życia społecznego i w dziedzinie intelektu – niosą zasadnicze skutki dla zakorzenienia rad ewangelicznych w sercach ludzi, zwłaszcza młodych. Rzeczywiście, łaska buduje na naturze. A jeśli fundament łaski jest zupełnie rozchwiany, to życiu chrześcijańskiemu bardzo trudno jest się zakorzenić” (M.D.Philippe). Wagę powiązań pomiędzy życiem społecznym a religijnym obrazuje stosunek do aborcji. Prawo jest pierwszym, albo jednym z pierwszych wychowawców człowieka – prawne przyzwolenie na aborcje i jego brak wprost przekłada się na poziom świadomości społecznej na temat życia poczętego. Państwo jest wychowawcą człowieka, podobnie jak Konstytucja stanowi ważny element wychowania. Konstytucja, która zniekształca prawdę o chrześcijaństwie tę w wymiarze historycznym jak i niepodważalną i oczywistą chrześcijańską prawdę o odpowiedzialności rządzących i prawodawstwa przed Bogiem może być nie do zaakceptowania przez chrześcijan podobnie jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa edykty cesarskie stawiające coś przed, w miejsce lub ponad Boga.  

Ten scenariusz można było przewidzieć. Czy była szansa na jego odwrócenie? Scena polityczna w tak ważnym dla Europy momencie jak uchwalenie Konstytucji została zdominowana przez rządy centrolewicowe. Największy wpływ na tworzenie się konstytucji mieli obciążeni obsesją laickości Francuzi. Nie jest tajemnicą, że klasa polityczna ustępuje alergicznie reagującym na chrześcijaństwo mediom, które umiejętnie filtrują odczucia społeczne. W kulturze zdominowanej przez inspirację liberalną trudno być chrześcijaninem, a politykiem chrześcijańskim nie z nazwy tym bardziej. Andre Frossard nie bez przesady trawestował ewangeliczne zdanie „łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne” odnosząc je wprost do polityka chrześcijańskiego. Odporne na socjotechnikę mediów polityczne odłamy radykalne kompromitują się ksenofobicznymi pomysłami. Polscy politycy zostali zakwalifikowani do zaścianka i prawdopodobnie ta etykieta będzie im już towarzyszyć w parlamencie europejskim zwłaszcza w debatach wymagających klarownego stanowiska moralnego. Liberalne ośrodki polityczne i kulturowe świetnie ze sobą współdziałają i są o wiele bardziej mobilne.

To wszystko oznacza, że chrześcijaństwo posiada niewielu obrońców a głos chrześcijan, którzy nie są liberalną symulacją jest niesłyszalny, co niezaprzeczalnie wzmaga klimat obojętny lub wręcz wrogi chrześcijaństwu. Sytuacja, w której wstydzimy się swoich korzeni z jakiegokolwiek powodu przypomina historię wykształconego w mieście pokolenia, które na czas wizyty gości pozbywa się wywodzących się ze wsi rodziców. Możemy mówić o czasie pogardy dla chrześcijaństwa, jako systemu wartości słabych i marginalizowanych stawianego w opozycji do dominujących ideologii: kapitalizmu i laickości.

Pomysł na nowoczesną Europę trzech głęboko wierzących chrześcijan Schumanna, Gaspariego i Adenauera zamiast przypominać niezwykłe wydarzenia z czasów Karola Wielkiego coraz bardziej zbliża się do historii wieży Babel. Kościoły chrześcijańskie wyraźnie sobie nie radzą w nowej europejskiej rzeczywistości. W Unii Europejskiej zarezerwowano im rolę muzeów, które odradza się odwiedzać młodym pokoleniom.

Nieprzejednana postawa Chiraca może być też skutkiem niejednoznacznej postawy episkopatu europejskiego. Wielu belgijskich i francuskich biskupów nie jest przekonana do sensowności takiego zapisu, a arcybiskup Wiednia wprost wyhamowywał legislacyjne inicjatywy Partii Ludowej w Austrii zmierzające do zamieszczenia odwołania do Boga w Konstytucji, co z całą pewnością przełożyło się na brukselski consensus. Jeśli głos Kościoła ma być słyszalny to musi to być jeden głos. Mało tego musi się on przekładać na energiczne działania lobbingowe i szukać porozumienia z podobnie myślącymi poza Kościołem katolickim. Niech przykładem posłuży forum ONZ wykorzystywane do realizacji celów środowisk działających na rzecz „świadomego macierzyństwa”. Współpraca krajów islamskich i Watykanu skutecznie zablokowała wówczas postulat dokonywania aborcji na życzenie. Politycy chrześcijańscy wydani na opiniotwórcze działania mediów muszą czuć, choć cząstkowe wsparcie społeczne, które z racji braku zorganizowanych inicjatyw może być wyrażane min. przez hierarchów Kościoła. Wielu polityków boi się dziennikarzy i interpretuje ich głos jako głos społeczeństw. Ponieważ niezależnych, pozostających poza wpływem liberalnym inicjatyw społecznych prawie nie ma, lub są one szczątkowe i bez poparcia mediów niewiele znaczą politycy ci szukają wsparcia właśnie w Kościele. Kościół zaś utożsamia szukanie takiego wsparcia (czasami nie bez racji) z mieszaniem go do polityki.

Chrześcijaństwu w Europie pozostały trzy wyjścia. Można się z rolą reliktu pogodzić i robić dobrą minę do złej gry, można wyjść z tego „wielkiego miasta” jak Abraham wyszedł z Ur, a można też spróbować zawalczyć o swoje nowe miejsce w oparciu o silną wiarę Abrahama. Europa już jest stara i bezpłodna. Przywiązani do przyjemności i wygody Europejczycy zaczynają czuć głód duchowy i będzie on coraz silniej dochodził do głosu. A głodu duchowego nie zaspokoi struktura wykluczająca odniesienie do Boga i negująca rozwiązania sprzyjające życiu duchowemu. Jeśli tli się w Europie życie to właśnie wokół enklaw żywej i gorącej duchowości, która wcześniej czy później znajdzie przełożenie na prawo do życia politycznego i przemiany świata po linii ideałów ewangelicznych. Złudzenie cywilizacyjnej siły Europy nie jest w stanie przeważyć nad doświadczeniem wiary Abrahama, który podąża w ubóstwie ducha za Bogiem. Mimo wszystko w takich chwilach jak ta „konstytucyjna” rodzi się ewangeliczne pytanie: czy Syn człowieczy znajdzie wiarę wśród ludzi.

Ponieważ Konstytucja wymaga ratyfikacji przez poszczególnme kraje wspólnoty europejskiej istnieje szansa na ponowienie dyskusji z Francuzami, nagłośnienia problemu i zdania przywódców religijnych. Gra idzie o wysoką stawkę: wierność historycznej prawdzie, tożsamości i sumieniu europejskiemu. Na przekór wszystkiemu my Polacy możemy wnieść własne doświadczenie historyczne, doświadczenie Europy wschodniej, w której doszło już do eksperymentu polegającego na usunięciu Boga z życia publicznego. Pytanie czy protest i odrzucenie traktatu konstytucyjnego jest najlepszym sposobem pozostaje otwarte. Jest pewne: laicka Europa wygrała pierwszą rundę, ale  wiele przyszłych wydarzeń może ją jeszcze zaskoczyć. Człowiek strzela Pan Bóg kule nosi.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/2004061916240399