Paliusze dla Polaków

czw, 1 lip 2004, 21:30:00

Autor: Mateusz Markiewicz

29 czerwca, w święto św.św. Piotra i Pawła papież Jan Paweł II, jako następca św. Piotra wręczył paliusze 44 arcybiskupom metropolitom. Wśród nich znaleźli się dwaj polscy hierarchowie: Arcybiskup Marian Gołębiewski, Metropolita Wrocławski i Arcybiskup Władysław Ziółek, Metropolita Łódzki. 8 metropolitów nie mogło przybyć do Rzymu i paliusze otrzymają od legata.

Paliusz to wstęga z białej wełny, ozdobiona sześcioma czarnymi krzyżami z dodanymi dwoma szlaczkami (paskami). Papież zakłada go jako symbol swojej apostolskiej władzy; od najdawniejszych czasów papież darował też paliusze arcybiskupom na znak łączności, a niektórym biskupom jako dowód uznania. Obecnie metropolita, czyli arcybiskup, musi prosić o paliusz w ciągu trzech miesięcy od swej nominacji, a jeżeli zostanie przeniesiony do nowej diecezji metropolitalnej, musi prosić o nowy paliusz. Zakłada go tylko na terenie swojej własnej diecezji, ale i wtedy tylko w okolicznościach przewidzianych przez liturgię. W Kościele wschodnim podczas liturgii biskupi zakładają omoforion, czyli haftowaną szarfę, która odpowiada paliuszowi.

Paliusze robi się ze specjalnej wełny. W święto św. Agnieszki Ojciec Święty błogosławi dwa baranki, których wełna jest przerabiana na materiał. Ten jest przechowywany w grobie św. Piotra pod ołtarzem głównym Bazyliki św. Piotra.

O paliuszach mówi także Kodeks Prawa Kanonicznego:

 Kan. 437 -

§ 1. W ciągu trzech miesięcy od przyjęcia konsekracji biskupiej, a gdy jest już konsekrowany, od powierzenia kanonicznego, metropolita obowiązany jest, osobiście lub przez pełnomocnika, prosić Biskupa Rzymskiego o paliusz, który stanowi znak władzy, jaką - pozostając we wspólnocie z Kościołem Rzymskim - jest wyposażony na mocy prawa we własnej prowincji.

§ 2. Zachowując przepisy liturgiczne, metropolita może używać paliusza w każdym kościele swojej prowincji kościelnej, której przewodniczy, nigdy jednak poza nią, nawet za zgodą biskupa diecezjalnego.

§ 3. Jeśli metropolita zostaje przeniesiony na inną stolicę metropolitalną, potrzebuje nowego paliusza.

Tylko papieżowi przysługuje prawo noszenia paliusza na terenie całego świata. Czasmi zamiast paliusza 4 metropolitów na świecie może używać racjonału. W ich gronie są metropolici krakowscy.

Abp.Gołębiewski jest 4. metropolitą wrocławskim, który otrzymał paliusz, natomiast abp. Ziółek dostał go jako pierwszy metropolita łódzki.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20040701213010345