Dialog anglikańsko prawosławny

czw, 8 lip 2004, 12:04:18

Autor: Szymon Krzyszczuk

W dniach od 21 do 25 czerwca 2004 obradowała Międzynarodowa Komisja ds. Dialogu Anglikańsko – Prawosławnego w Ośrodku Studiów w Canterbury. Tegoroczne spotkanie poświęcono posłudze świeckich w Kościele, a nadto kwestii włączania do stanu kapłańskiego tak mężczyzn, jaki i kobiet oraz udzielania im święceń diakonatu, prezbiteratu oraz episkopatu.

Mieści się on nieopodal katedry honorowego zwierzchnika Wspólnoty Anglikańskiej – Arcybiskupa Cantenbury, który to urząd obecnie sprawuje Arcybiskup Rowan Wiliams.

W pracach komisji biorą udział przedstawiciele autokefalicznych Kościołów prawosławnych oraz Kościołów wchodzących w skład Wspólnoty Anglikańskiej. Współprzewodniczą komisji – ze strony anglikańskiej biskup Mark Dyer, ze strony prawosławnej natomiast Metropolita Pergamonu Jan (Ziziozoulas). Początek dialogu prawosławno-anglikańskiego miał miejsce w roku 1973, wtedy to zarysowano podstawowe teologiczne i doktrynalne kwestie, które miały być przedmiotem dialogu oraz wyznaczono etapy tego dialogu. Jak dotąd podpisano dwa podstawowe porozumienia, które kończyły wyznaczone wcześniej etapy negocjacji, pierwszy z nich w Moskwie (rok 1975) a drugi w Dublinie (rok 1986). Na obecnym etapie, który rozpoczął się w roku 1989 przedmiotem zainteresowania Komisji były kwestie eklezjologiczne w świetle wiary w Świętą Trójcę, Osobę Chrystusa i Świętego Ducha.

Spotkanie w roku 2001 w Volos w Grecji poświęcone było posłudze kapłanów, biskupów i zwierzchnictwu w Kościele. Rok później w Abergavenny w Walii dyskutowano na temat kapłaństwa, Chrystusa i Kościoła. Tegoroczne spotkanie poświęcono posłudze świeckich w Kościele, a nadto kwestii włączania do stanu kapłańskiego tak mężczyzn, jaki i kobiet oraz udzielania im święceń diakonatu, prezbiteratu oraz episkopatu. Kolejne spotkanie Komisji przewidziano na rok 2005. Wtedy to zostanie przyjęty dokument obejmujący zagadnienia, nad którymi Komisja pracuje od roku 1989.

Prawosławie ma wiele elementów wspólnych z anglikanizmem. Anglikańskie pojmowanie natury Kościoła jest podobne do prawosławnego. Pozycja Arcybiskupa Canterbury w Kościele anglikańskim jest zbliżona do tej, którą zajmuje w prawosławiu Patriarcha Ekumeniczny. Arcybiskup Canterbury przewodzi bowiem Kościołowi Anglii, a jednocześnie jest zwierzchnikiem honorowym światowej Wspólnoty Anglikańskiej, która w istocie jest wspólnotą niezależnych Kościołów lokalnych – np. Kościoła Australii czy też Południowej Afryki. Jednocześnie jednak w ostatnich latach piętrzą się trudności w tym dialogu. Wśród nich, obok ordynowania kobiet oraz czynnych, zdeklarowanych homoseksualistów przez część anglikańskich Kościołów lokalnych znajduje się kwestionowanie przez niektórych biskupów podstawowych prawd wiary np. w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, czy też istnienie piekła.

Cerkiew.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20040708120418251