Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Książka na wakacje 2004 - Jak czynić ziemię poddaną?

W serii "Mała Biblioteka Instytutu Franciszkańskiego" ukazała się niedawno mała książeczka, autorstwa Katarzyny Cząstki pt. "Czyńcie sobie ziemię poddaną  (Rdz 1, 28) w interpretacji teologów polskich po Soborze Watykańskim II". Myślę, że warto polecić tę pozycję wszystkim, którzy z niepokojem obserwują degradację naturalnego środowiska człowieka.

Bardzo często można spotkać opinię, że do ekologicznej katastrofy przyczyniła się mentalność ukształtowana przez chrześcijaństwo. Krytycy tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej odnajdują, o dziwo, przyczynę kryzysu ekologicznego w nauce biblijnej. Według nich chrześcijanie przez wieki odczytywali słowa Stwórcy skierowane do pierwszych ludzi "Czyńcie sobie ziemię poddaną" (Rdz 1, 28) jako źródło prawa do absolutnej władzy człowieka nad światem. Ich zdaniem, ta mentalność "pana i władcy" przyczyniła się do agresywnej postawy człowieka wobec przyrody, co przybrało w końcu postać rabunkowej gospodarki.

Katarzyna Cząstka postanowiła zweryfikować wspomnianą tezę, bazując na publikacjach polskich teologów, piszących na ten temat po Soborze Watykańskim II. W książce omawia głównie autorów katolickich, ale uwzględnia również artykuły i publikacje członków innych Kościołów chrześcijańskich.

Punktem wyjścia dla rozważań na temat chrześcijańskiej ekologii czyni Autorka nauczanie biblijne. Odpowiada na pytanie, kim jest Bóg - Dawca nakazu, kim jest człowiek jako adresat nakazu oraz czym jest świat, będący przedmiotem nakazu. Zgodnie z nauczaniem biblijnym świat jest darem Boga dla człowieka. Wielu biblistów uważa, że stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boga przejawia się właśnie najpełniej w nakazie czynienia sobie ziemi poddaną. Człowiek został zobligowany do naśladowania Stwórcy, który stworzył świat z miłości. Gdy Bóg po każdym akcie stworzenia, wypowiada słowa "To jest dobre", są to słowa Boga, który miłuje. Egzegeza terminów użytych w nakazie z Rdz 1, 28 pokazuje dobitnie, że nakaz czynienia ziemi poddaną, jest w rzeczywistości wezwaniem, aby człowiek umożliwił bytom stworzonym osiągnięcie pełni. Hebrajskie słowo, które tłumaczymy jako panowanie, oznacza między innymi szczególną relację, między pasterzem a jego trzodą.

Prawdopodobnie chodzi więc o pasterzowanie, które co prawda jest także panowaniem, ale rozumianym jako opiekowanie się. Człowiek tym więcej "panuje" im bardziej potrafi naśladować Boga. W gruncie rzeczy to człowiek ma służyć światu. Człowiek stojący na styku swiata materialnego i duchowego ma być kapłanem poprzez którego natura dojdzie do swego ostatecznego spełnienia w Bogu. Jako kapłan stworzenia jest powołany do pielęgnowania oraz pełnej miłości, wdzięczności i poszanowania relacji do świata. Ma reprezentować Boga w świecie, a przecież Bóg jest Miłością.

Katarzyna Cząstka omawia, jakie zadania wypływają dla człowieka z nakazu czynienia sobie ziemi poddaną. Kiedyś człowiek będzie musiał zdać rachunek z tego, jak reprezentował Stwórcę. Okazywanie szacunku wobec środowiska naturalnego, jest w istocie jedną z form wdzięczności wobec Stwórcy. Realizacja nakazu z Rdz1, 28 stanowi wypełnienie przymierza z Bogiem. Człowiek ma pełnić rolę dzierżawcy i zarzadcy, służącego dla dobra świata. Jak widać problematyka ekologiczna w nauczaniu kościelnym i refleksji teologicznej zajmuje bardzo ważne miejsce. Bardzo ważnym wnioskiem jest też konieczność działań na rzecz współpracy teologówz przedstawicielami innych nauk. Dialog ten już istnieje, ale być może nie rozpocząłby się, gdyby ruch ekologiczny nie dokonał krytyki roli wiary i religii w nowoczesnej cywilizacji. Stało się to bodźcem dla chrześcijan do zbadania ich własnej doktryny w aspekcie ekologicznym. Dlatego książka Katarzyny Cząstki powinna dotrzeć do szerokich kręgów chrześcijan, aby budować ich świadomość ekologiczną.

Napisana przystępnym językiem posiada równocześnie charakter naukowy i zawiera bardzo obszerną bibliografię prac poruszających kwestię ekologiczną z chrześcijańskiego punktu widzenia. Ojciec Stanisław Celestyn Napiórkowki we wstępie do książki wyraził nadzieję, że pomoże ona w zrozumieniu, do czego powołał nas Bóg, prostując niektóre błędne opinie, krążące wśród przeciwników chrześcijaństwa i niestety często wsród samych chrześcijan. Jeżeli jesteśmy obciażeni grzechem ekologicznym, nie jest tak dlatego, że Bóg dał nam absolutną władzę nad światem, ale dlatego, że nie rozumiemy na czym ta władza ma polegać. Ciągle potrzebny jest nam więc rachunek sumienia, czy postępujemy zgodnie z wolą Boga i czy nie odczytujemy Jego słów tak, jak jest nam wygodnie.

Katarzyna Cząstka. "Czyńcie sobie ziemię poddaną" (Rdz 1, 28) w interpretacji teologów polskich po Soborze Watykańskim II. Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów, 2004. ss. 154.

Zobacz akcję "Książka na wakacje"Opcje Artykułu

Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/20040719115640874

No trackback comments for this entry.
Książka na wakacje 2004 - Jak czynić ziemię poddaną? | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń