Ślub katolika i osoby z kościoła zielonoświątkowego

śro, 21 lip 2004, 10:06:05

Autor: Gość serwisu

Szczęść Boże! Zdecydowałem się przesłać do Was to pytanie ponieważ chciałbym wiedzieć podstawowe sprawy zanim pójdę z tym do księdza w mojej parafii. Chciałbym ożenić się z moją dziewczyną. Należy ona do Koscioła Zielonoświątkowego. Ja jestem katolikiem. Bardzo mi zależy abyśmy zawarli małżeństwo katolickie. Ona się zgodziła. Proszę o informacje czy jest możliwość zawarcia takiego związku i jakie warunki musimy spełnić aby ksiądz się zgodził dać taki ślub.               

Sprawa, która została tu przedstawiona podlega przepisom prawa kanonicznego odnośnie małzenstwa mieszanych. Podstawą udzielenia zgody na takie małżenstwo jest uzyskanie od biskupa diecezjalnego dyspensy dla małżeństw mieszanych. Prawo Kanoniczne przewiduje nastepującą regulację tego zagadnienia:

Kan. 1124 - Małżeństwo między dwiema osobami ochrzczonymi, z których jedna została ochrzczona w Kościele katolickim lub po chrzcie została do niego przyjęta i formalnym aktem od niego się nie odłączyła, druga zaś należy do Kościoła lub wspólnoty kościelnej nie mającej pełnej łączności z Kościołem katolickim, jest zabronione bez wyraźnego zezwolenia kompetentnej władzy.

Kan. 1125 - Tego rodzaju zezwolenia może udzielić ordynariusz miejsca, jeśli istnieje słuszna i rozumna przyczyna, nie może go jednak udzielić bez spełnienia następujących warunków:

1° strona katolicka winna oświadczyć, że jest gotowa odsunąć od siebie niebezpieczeństwo utraty wiary, jak również złożyć szczere przyrzeczenie, że uczyni wszystko, co w jej mocy, aby wszystkie dzieci zostały ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim;

2° druga strona winna być powiadomiona w odpowiednim czasie o składanych przyrzeczeniach strony katolickiej, tak aby rzeczywiście była świadoma treści przyrzeczenia i obowiązku strony katolickiej;

3° obydwie strony powinny być pouczone o celach oraz istotnych przymiotach małżeństwa, których nie może wykluczać żadna ze stron.

Wyzej wymienione elementy wymagane są do waznosci takiego małzenstwa. Ponadto należy rówież pamiętać o zachowaniu formy kanonicznej
( brak takiej formy moze być poźniej podstawą do rozpoczęcia procesu o nieważnośc małżeństwa).

Kan. 1127 - § 1. Co do formy małżeństwa mieszanego należy zachować przepisy kan. 1108. Jeśli jednak małżeństwo zawiera strona katolicka ze stroną niekatolicką obrządku wschodniego, kanoniczna forma zawarcia wymagana jest tylko do godziwości; do ważności zaś konieczny jest udział świętego szafarza, z zachowaniem innych wymogów prawa.

Natomiast kan.1108 stanowi, iż forma zwyczajna ma miejsce wówczas, gdy Kan. 1108 - § 1. Tylko te małżeństwa są ważne, które zostają zawarte wobec asystującego miejscowego ordynariusza albo proboszcza, albo wobec kapłana lub diakona delegowanego przez jednego z nich; a także wobec dwóch świadków, według zasad wyrażonych w następnych kanonach.

Oznacza to ze zawsze w zwyczajnych okolicznościa (tzn. ze nie ma trudności w udaniu się do kapłana katolickiej bez trudności fizycznych i moralnych) zawsze winien uczestniczyc kapłan - jako świadek urzędowy zawieranego małzentwa oraz dwaj świadkowie zwyczajni.

Mgr lic prawa kanonicznego Małgorzata Baran

[Małżeństwa mieszane]

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20040720211905665