Niesprawiedliwe uznanie jednopłciowych związków

śro, 21 lip 2004, 10:34:35

Autor: Stanisław Pełka

"Prawne uznanie związków homoseksualnych a nade wszystko zrównanie ich z małżeństwem będzie poważnym błędem niesprawiedliwością rodzącą negatywne skutki dla dobra wspólnego i dla przyszłości społeczeństwa" - napisali hiszpańscy biskupi w dokumencie "Na rzecz prawdziwego małżeństwa", wyrażającym stanowisko episkopatu w związku z próbami zalegalizowania związków homoseksualnych przez socjalistyczny rząd Zapatero.

Biskupi przypominają, że Kościół Katolicki sprzeciwia się jakiejkolwiek formie dyskryminacji homoseksualistów. Podkreślają przy tym, że niedopuszczalność zawierania jednopłciowych związków taką dyskryminacją nie jest, bowiem "w społeczeństwie posiadają takie same prawa jak każdy inny obywatel, a jeśli są chrześcijanami, są także są wezwani do uczestniczenia w życiu i misji Kościoła". Biskupi wskazali na sam charakter małżeństwa, które z mocy prawa może być zawarte tylko przez osoby o odmiennej płci. "Niezwykła innowacja prawna", jaką chce wprowadzić rząd nie może być uznana, ponieważ "przekraczałoby to uprawnienia rządu i poważnie uderzyłoby w dobro wspólne".

W dokumencie "Na rzecz prawdziwego małżeństwa" biskupi powołują się na liczne argumenty natury antropologicznej, społecznej i prawnej. Wskazują między innymi powody wyjątkowego statusu małżeństwa kobiety i mężczyzny, związane z jego szczególną rolą w rodzeniu i wychowywaniu dzieci.

Biskupi wezwali też wszystkich Hiszpanów, a szczególnie katolików do obrony instytucji prawdziwego małżeństwa, jakim jest związek jednej kobiety i jednego mężczyzny.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20040721103435993