Poligamia sposobem na AIDS?

śro, 21 lip 2004, 11:20:50

Autor: Marcin Pijaczyński

Jak dotąd naukowcom nie przychodziło do głowy, że poligamia może okazać się narzędziem w walce z AIDS. W świecie tak bardzo potrzebującym sposobów na walkę z tą plagą wszystko jest jednak możliwe... Ostatnio pomysł taki wysunęły muzułmańskie kobiety.

W opinii muzułmanek, istnieje możliwość ograniczenia liczby infekcji HIV, gdy poligamia jest praktykowana zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Koranie.

W Kampali odbyła się niedawno konferencja muzułmanek, których 250 przybyło, aby dyskutować o kontroli rozprzestrzeniania się AIDS w typowych dla islamu rodzinach poligamicznych. Wśród wyrażanych opinii dominowały takie, że mężczyzna mówiąc żonie o intencji kolejnego ożenku ma już na oku konkretną partnerkę - w takiej sytuacji odmowa byłaby zachęcaniem go do życia w konkubinacie i jednocześnie narażaniem męża na zakażenie AIDS.

Islamskie pisma i nauczanie zachęcają do poligamii w przeciwieństwie do międzynarodowych zasad kontroli epidemii AIDS. "Dobrze zarządzana poligamia jest dobrą praktyką. Łatwo jest walczyć z rozprzestrzenianiem się AIDS tak długo jak mężczyzna posiadający cztery żony nie utrzymuje kontaktów pozamałżeńskich" - mówiła jedna z uczestniczek konferencji. Delegatki zgadzały się z opinią, że mężczyźni nie będący w stanie kontrolować swojego popędu seksualnego w przypadku, gdy odmawia im się poślubienia kolejnych kobiet, wybierają seks pozamałżeński.

Badanie przeprowadzone przez ActionAid Uganda nie wskazuje otwarcie poligamii, jako praktyki socjokulturowej wspierającej rozprzestrzenianie się AIDS. Różne plemiona posiadają normy kulturowe i społeczne zwiększające ryzyko zakażenia AIDS. Z innego badania wynika jednak, że poligamia, swoboda seksualna, małżeństwa dzieci, seks bez zabezpieczeń i seks przedmałżeński są głównymi socjokulturowymi czynnikami zwiększającymi ryzyko zakażenia AIDS.

Badanie przeprowadzone w Zambii wykazało, że 11 proc. pytanych kobiet jest zdania, iż nie mają prawa poprosić męża o używanie prezerwatyw, nawet jeśli okazał się niewierny i jest nosicielem HIV.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20040721112050775