Nowy, filologiczny przekład Nowego Testamentu

nie, 25 lip 2004, 01:26:16

Autor: Marcin R. Garbulski

Trwają pracę nad nowym przekładem Nowego Testamentu. Ma być to przekład filologiczny, przeznaczony dla celów egzegezy - rzetelnej analizy tekstu, dokonywanej przez pojedyncze osoby oraz grupy biblijne. Ukończenie prac nad tłumaczeniem przewidziano na 2006 rok.

W przyszłości Redakcja zamierza wydać także przekład interlinearny, który, prócz interlinii grecko - polskiej, będzie zaopatrzony w klasyfikację morfologiczną (umieszczoną nad każdym wyrazem) oraz numer wyrazu w słowniku (tzw. system Stronga). Na końcu dzieła ma znaleźć się konkordancyjny słownik wyrazów greckich z ich transkrypcją oraz cytatami ze wszystkich miejsc występowania.

Redakcja szuka współpracowników, m.in. informatyków, programistów, czy osoby, które posiadają komputer i chciałyby się przyczynić do jak najszybszego powstania Przekładu Agape, a w przyszłości - także Przekładu Interlinearnego.

Szczegóły na stronie:

www.agape.kosciol.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20040725012616389