Jutro dokument o roli kobiety w Kościele i świecie

pią, 30 lip 2004, 23:06:04

Autor: Joanna Smereka

Stolica Apostolska opublikuje w sobotę 31 lipca, "List do biskupów Kościoła Katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie". Jak podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, list ten został przygotowany przez Kongregację Nauki Wiary, której prefektem jest niemiecki kardynał Joseph Ratzinger. Dokument uzyskał akceptację Jana Pawła II.

List do biskupów koncentrować się będzie na przypomnieniu zasad antropologii chrześcijańskiej, która zakłada jednakową godność osobistą mężczyzny i kobiety, przy zachowaniu szacunku dla różnic pomiędzy nimi, a także podkreśla potrzebę pokonywania i eliminowania jakiejkolwiek dyskryminacji naruszającej fundamentalne prawa każdej z płci.

Według źródeł watykańskich, dokument ma być odpowiedzią na "ideologię płci", która próbuje walczyć z rzekomym "determinizmem biologicznym". Feminizm w tak radykalnej wersji zmierza do "wyzwolenia" człowieka z niewoli, w jaką wtłacza go orientacja seksualna, czyniąc z niej przedmiot wolnego wyboru i usprawiedliwiając w ten sposób np. małżeństwa homoseksualne.

W tym kontekście ostre słowa krytyki skierowano zwłaszcza pod adresem radykalnego feminizmu w USA. Według jego rzeczniczki, Judith Butler, to kultura, a nie płeć, determinuje różnice pomiędzy mężczyznami a kobietami.

Kongregacja Nauki Wiary wzywa do promowania udziału kobiet w życiu publicznym i społecznym, uznania społecznego i ekonomicznego dla roli matki, a także większego zaangażowania kobiet w życie Kościoła.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20040730230604784