90 rocznica śmierci św. Piusa X

pią, 20 sie 2004, 12:06:19

Autor: Mateusz Markiewicz

90 lat temu zmarł jeden z najwiekszych papieży XX wieku. Zmarł dla nas, ale urodził się na zawsze, dla nieba - 50 lat temu został ogłoszony świętym. Hasłem jego pontyfikatu było "Odnowić wszystko w Chrystusie".

Giuseppe Sarto urodził się w 1835r. w miejscowości Riese, w ubogiej rodzinie. Jego ojciec był krawcem. Do seminarium duchownego uczęszczał w Padwie. Po ukończeniu studiów został wyświecony na kapłana 18 września 1858 roku przez bł. Giovanni'ego Antonio Farinę. W 1884 roku ks.Sarto został nominowany biskupem Mantui, a w 1893 został wyniesiony do godności Patriarchy Wenecji i otrzymał kardynalską purpurę. Po śmierci Leona XIII w 1903r. został wybrany papieżem.

Jako Biskup Rzymu św. Pius X zezwolił na codzienne przyjmowanie Ciała Chrystusa, a także obniżył wiek dzieci przystępujących do I Komunii Św. do lat 7 (wcześniej musiały mieć 12 lub 14 lat). Wprowadził też ułatwienia w udzielaniu eucharystii chorym. Zreformował liturgię, promował proste i jasne homilie i przywrócił chorał gregoriański w Kościele. W 1904 zainicjował reformę prawa kanonicznego. Z jego inicjatywy w 1907 rozpoczęto prace nad rewizją Wulgaty. Pius X wydał katechizm, zreformował brewiarz (1911), a w 1908 zreorganizował Kurię Rzymską. W 1908 rozpoczął wydawanie „Acta Apostolicae Sedis” (od 1909 urzędowe pismo Stolicy Apostolskiej). W 1909 utworzył Inst. Biblijny w Rzymie. Jednak w histori zapisał się najbardziej innym dziełem. Walczył z modernizmem, który powoli zatruwał cały Kościół. Rozkazał klerowi składać przysięgę antymodernistyczną, co pozwoliło na pewien czas opanować złe "reformy". Zmarł 20 sierpnia 1914 roku. z przyczyn naturalnych, wywołanych obawami o los Europy. W 1951 roku został beatyfikowany a w 1954 - ogłoszony świętym przez papieża Piusa XII.

Św.Pius X jest patronem kilku diecezji w Stanach Zjednoczonych, dzieci przystępujących po raz pierwszy do Komunii, pielgrzymów, a także Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20040820120619565