Msza o szwedzkich świętych

pon, 6 wrz 2004, 07:35:42

Autor: Jan Roguszko

6 września liturgia Kościoła Katolickiego w Polsce (w niektórych diecezjach) wspomina Świętych Patronów Królestwa Szwedzkiego. Kiedy na skutek Reformacji kult katolicki w Skandynawii niemal zupełnie zaniknął, Zygmunt III Waza, Król Polski i dziedziczny Król Szwecji, uzyskał ze Stolicy Apostolskiej indult na odmawianie w Polsce oficjów i odprawianie Mszy o Patronach Szwecji.

W dziejach Szwecji i całej Skandynawii szczególnie zaznaczają się postaci  świętych: Eryka – króla, misjonarza Finlandii i męczennika, Brygidy (na ilustracji) – zakonnicy, założycielki zakonu Najświętszego Salwatora (brygidki), Katarzyny – dziewicy, czcicielki Męki Pańskiej i Ingrydy – zakonnicy, fundatorki pierwszego w Skandynawii klasztoru dominikanek; a także Oskara - apostoła Północy, Olafa – władcy Norwegii i Kanuta II Świętego – króla Danii. Mimo odrzucenia przez protestantów kultu świętych wyjątkową oprawę ma tam nadal dzień liturgicznego wspomnienia św. Łucji (13 XII), dziewicy i męczennicy, zamordowanej podczas prześladowań za Dioklecjana.  

Obecnie Mszę o św. Patronach Szwedzkich celebruje się właściwie tylko tam, gdzie Najświętsza Ofiara sprawowana jest wg wydania typicznego Mszału Rzymskiego z 1962 roku, a więc w klasycznym rycie rzymskim (tzw. trydenckim). Kolekta z formularza mszalnego głosi: Infirmitatem nostram, queasumus, Domine, propitius respice et mala omnia, que pro peccatis nostris juste meremur, Sanctorum tuorum huius regni Patronorum intercessione clementer averte. Per Dominum nostrum (Wejrzyj miłościwie na niemoc naszą, Panie, i za wstawiennictwem świętych twoich, Patronów tego królestwa, odwróć od nas zło wszelkie, które za grzechy nasze słusznie się nam należy. Przez Pana...).

W Mszałach do użytku wiernych dołączone jest modlitewne wezwanie o nawrócenie Szwecji i krajów Północy.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20040905140342571