Tradycjonaliści - kolejne powołania

sob, 11 wrz 2004, 19:17:16

Autor: Jan Roguszko

W nadchodzącym roku akademickim studia i formację kapłańską w Międzynarodowym Seminarium Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra rozpocznie kolejnych dwóch Polaków. Ponad sześcioletnie przygotowania do przyjęcia Sakramentu Kapłaństwa i posługiwania katolikom przywiązanym do klasycznej liturgii rzymskiej (tzw. trydenckiej) i dawnych form dyscypliny rozpoczyna pochodzący z Gorzowa Marek Grabowski oraz Rafał Gwarek z Zabrza.

Obecnie wśród blisko 270 kapłanów i kleryków, członków Instytutu, jest siedmiu Polaków. Jeszcze we wrześniu nowi alumni odbędą rekolekcje; grupa francuskojęzyczna w należącym do Kongregacji Solezmeńskiej benedyktyńskim opactwie w Le Barroux (Francja), a grupa niemieckojęzyczna rekolekcje ignacjańskie w St. Pelagibergu (Szwajcaria).

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra zostało założone 18 lipca 1988 w opactwie cysterskim Hauterive w Szwajcarii przez dwunastu księży i grupę seminarzystów. Wkrótce, na prośbę kardynała Ratzingera, ordynariusz diecezji augsburskiej, biskup Joseph Stimpfle, erygował na terenie sanktuarium maryjnego w Wigratzbad pierwszy dom Bractwa. Jeszcze w październiku tego samego roku przybyła tam grupa księży i około trzydziestu kleryków. Obecnie Konfraternia liczy ponad 130 księży i tyle samo seminarzystów.

Instytut prowadzi dwa międzynarodowe seminaria duchowne: w bawarskim Wigratzbad (Diecezja Augsburg) a także w Denton w USA (Diecezja Lincoln, Nebraska). Formacja kapłańska zorganizowana jest według norm prawa kościelnego. Przed podjęciem studiów filozoficznych i teologicznych, kandydaci odbywają wstępny rok przygotowawczy, w którym szczególny nacisk położony jest na rozwój duchowości. Przez pielęgnowanie wyważonego rytmu życia modlitewnego, studiów, życia wspólnotowego i dyscypliny osobistej dba się o odpowiednią dojrzałość duchową, pozwalającą na wypracowanie indywidualnej więzi z Chrystusem. Duchowość formacji kapłańskiej w Bractwie skupia się wokół Najświętszej Ofiary Mszy. Szczególnie wielką wagę przywiązuje się do wiernego przestrzegania tradycji liturgicznych i duchowych, zgodnie z wskazaniami papieskiego Motu Proprio Eccesia Dei adfilcta, leżącego u podstaw erekcji Bractwa.

Księża – członkowie Instytutu, po zakończeniu formacji i przyjęciu święceń służą wiernym w na terenie Francji, Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Italii, Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Wielkiej Brytanii a także Nigerii. Działalność Bractwa odbywa się pod nadzorem biskupa diecezjalnego przy zachowaniu przepisów własnych Konstytucji. Księża świadczą pełną posługę sakramentalną dla wiernych zgodnie z księgami liturgicznymi, obowiązującymi w 1962 roku.

Od kilku lat Konfraternia cieszy się nader licznymi powołaniami do stanu kapłańskiego. Liczba zgłaszających się kandydatów przewyższa możliwości dwóch, i tak już pełnych seminariów. W najbliższym czasie oczekiwana jest decyzja o ufundowaniu kolejnego.

Wierni skupieni w tradycjonalistycznych środowiskach katolickich w naszym kraju od lat podejmują próby uzyskania zgody Episkopatu na kanoniczną instalację Bractwa w Polsce. Na razie bezskutecznie.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20040911141716137