Głosujcie zgodnie z Biblią

nie, 10 paź 2004, 20:02:40

Autor: Mirosław Miarczyński

Niecały miesiąc przed wyborami prezydenckimi 71 przywódców ewangelikalnych kościołów USA wystowowało list otwarty do Amerykanów, zachęcając ich do zaufania wartościom biblijnym podczas dokonywania wyboru.

List, który skupia się na takich kwestiach jak nominacje sędziów Sądu Najwyższego, obrona przeciwko terroryzmowi, aborcja, małżeństwa homoseksualne oraz bedania na embrionach i komórkach macierzystych został uznany przez doradców prawnych za zgodny z ordynacją wyborczą zakazującą wskazwyania przez kościoły konkretnych kandydatów. Liderzy kościołów skupiają się bowiem głównie na problemach, nie mówiąc wprost, na którego z dwóch kandydatów należy głosować, czy program której partii jest bliższy biblijnym wartościom.

List nie wymieniając nikogo z nazwiska, wskazuje wyraźnie, że to obecny prezydent lepiej spełnia warunki biblijnego przywódcy.

"Wielu Amerykanów poszukuje przewodnictwa Biblii w ważnych dziedzinach swojego życia, wielu zaś innych Amerykanów nie robi tego. Z dziękczynieniem za wolność wszystkich do wierzenia w to co uważają za najlepsze dla siebie, przedstawiamy nasze oświadczenie dotyczące rozumienia nauczania Biblii. Chcemy, by przemyśleli je wszyscy zainteresowani tym w jaki sposób Pismo Święte naucza w kwestiach moralnych, co jest niezwykle istotne przy dokonywaniu wyboru prezydenta. Wzywamy wszystkich chrześcijan, by poczuli się moralnie odpowiedzialni za dokładne zapoznanie się z poglądami kandydatów i do głosowania zgodnie z biblijnymi wartościami" - napisali przywódcy ewangelikalni - "Wzywamy wszystkich chrzescijan by modlili się o proawdomówność i prawe zachowanie obu kandydatów".

Pod listem podpisali się liderzy największych kościołów ewangelikalnych oraz rektorzy i profesorzy wielu seminariów.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20041010200240415