Katedra polskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny we Wrocławiu

śro, 27 paź 2004, 22:12:37

Autor: Mateusz Markiewicz

Kościół pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu jest katedrą diecezji wrocławskiej Kościoła polskokatolickiego. Na prośbę jednego z użytkowników, oraz na zachętę do pisania o innych zabytkach przedstawiam jego historię.

Katedra ta jest głównym kościołem diecezji wrocławskiej Kościoła polskokatolickiego. Została przekazana mu 27 V 1972r. Jej historia jest znacznie dłuższa. Ów kościół jest jed-dną z najstarszych świątyni lewobrzeżnego Wrocławia. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1 V 1226r. W tamtych czasach ordynariuszem wrocławskim był Bp Wawrzyniec. Przekazał on kościół parafialny św. Wojciecha tego dnia przybył dominikanom krakowskim. Fundował jednocześnie kościół św. Marii Magdaleny, którego budowa miała zacząć się wkrótce. Część historyków uważa, że swój wkład miał książę Henryk Brodaty oraz okoliczni mieszkańcy.

Pierwszy kościół był o wiele mniejszy od dzisiejszej budowli. Zajmował bowiem powierzchnię obecnego prezbiterium. Niestety nie przetrwał zbyt długo. Zniszczyli go Tatarzy w 1241r. Odbudowała trwała w latach 1241-1248. Budowa w kształcie, jaki znamy dziś miała początek w 1342r. Nie była to jednak chęć upiększenia kościoła, lecz konieczność. Otóż 8 V 1342r. budowla spłonęła w wielkim pożarze. Nowa budowla była późnogotycka była o wiele okazalsza od tych, które fundowali książęta czy kler. Swe powstanie zawdzięcza mieszczaństwu sprawującym nad nią patronat. Budowa potrwała do 1362r. Z tego roku pochodzą wieże oraz sklepienia nawy głównej i bocznych. Prostokątne prezbiterium zbudował Pieszko. Nie wszystkie części pochodzą z tego okresu. Kaplice wokół całej bryły pochodzą z XV i XVI wieku. Drewniane gotyckie zostały pokryte blachą ołowianą w 1481r.

Przez lata świątyni przybywało ołtarzy i świetności. W 1512r. Kościół mógł się pochwalić 58 ołtarzami oraz wieloma wspaniałymi nagrobkami. Kościół stał się znany także z innego powodu. Otóż 25 X 1523r. Zostało tu odprawione pierwsze nabożeństwo protestanckie we Wrocławiu. Odprawił je ks. Jan Hess. Przez lata kościół zmienił oprócz wyznania także hełmy. W 1533r. Został usunięty hełm południowy, a w 1564r. Także północny. Gotyckie hełmy zostały zastąpione nowymi, renesansowymi, krytymi blachą miedzianą rok później.

Część zmian wprowadzali także protestanci, którzy przejęli świątynię. W XVI stuleciu otynkowali i pobielili wewnętrzne i zewnętrzne ściany kościoła. Usunęli także wiele napisów, dzieł malarskich i gotyckich witraży. Ich miejsce zajęło szkło. Podczas remontów w XVII wieku wprowadzono we wnętrzu renesansowe zmiany.

Niestety kościoła nie omijały pożary. Duże szkody spowodował ten z 23 III 1887r. Spłonęła północna wieża, która została odbudowana a latach 1890-1892. Podczas remontów przywrócono świątyni gotycki wygląd. Największe zniszczenia przyszły w czasie II Wojny Światowej. Kościół należał po niej do grupy najbardziej zniszczonych w mieście. W wyniku działań wojennych stracił wieżę południową, przęsło chóru, dachy i hełmy wież. Odbudowa trwała w roku 1947 oraz latach 1960-1970. We wnętrzu przywrócono średniowieczną kolorystykę oraz fakturę sklepień i ścian.

Katedra jest trzynawowym, dziesięcioprzęsłowym kościołem zakończonym prezbiterium w kształcie prostokąta. Kościół posiada cztery portale, lecz jeden jest wyjątkowo cenny. Jest nim portal romański pochodzący z opactwa ołbińskiego. Przeniesiono go w 1546r. Co roku we wnętrzach kościoła odbywają się koncerty dorocznego festiwalu Vratislavia Cantans.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20041027171237272