Kościół prawosławny a ostatnie wydarzenia na Ukrainie

czw, 2 gru 2004, 13:09:14

Autor: Szymon Krzyszczuk

Wczoraj odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Synodu Kościoła Prawosławnego na Ukrainie pod przewodnictwem jego zwierzchnika – Metropolity Kijowskiego i Całej Ukrainy Włodzimierza. Pozostający w jedności z Patriarchatem Moskiewskim oraz z całym Kościołem Prawosławnym biskupi, zajęli po raz pierwszy oficjalne stanowisko w sprawie aktualnych wydarzeń na Ukrainie.

W swoim oświadczeniu biskupi podkreślają, jak bardzo drogi jest im pokój i pojednanie w ich ojczyźnie. Wskazują również na swoje pragnienie, aby „przeminęły wkrótce konflikty, które targają naszym krajem, w którym przychodzi nam żyć, patrzeć sobie nawzajem w oczy, pracować obok siebie, wspólnie budować nasze państwo i pomagać w odradzaniu się świątyń w ludzkich duszach”.

„Dzisiaj jak zawsze Cerkiew jest razem ze swoim ludem. Nie dzieliła ona, i nie dzieli, i nie będzie dzieliła ludzi według ich pochodzenia, statusu społecznego, przynależności narodowej, języka, czy też politycznych zapatrywań. Cerkiew nie dzieli ludzi na „pomarańczowych” czy też „biało-niebieskich” – wszyscy oni są dziećmi Boga, naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie.

Cytując świętego Pawła który zachęcał Rzymian słowami: "jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi" (Rzym. 12, 18) biskupi wskazali na to, że "każdy ma prawo do swoich przekonań politycznych, w dalszym ciągu pozostając dzieckiem jednego Boga, jednego narodu oraz obywatelem jednej ojczyzny”.

„Przypominamy wszystkim, że rozpoczął się okres postu przed Bożym Narodzeniem, czas pokuty i wzajemnego przebaczenia aby godnie przyjąć Zbawiciela. Niebezpieczny duch nienawiści i zła można zwyciężyć tylko postem, modlitwą, pokorą, miłością i wzajemnym przebaczeniem. Niech będzie z nami wszystkimi błogosławieństwo, łaska, miłość i pokój od Boga Ojca i Pana Naszego Jezusa Chrystusa, w prawdzie i wzajemnej miłości” – zakończyli swoje posłanie członkowie Synodu Kościoła Prawosławnego na Ukrainie, którzy pozostają w jedności z Patriarchatem Moskiewskim.

Cerkiew.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20041202130914464