Malta nie chce rad ONZ-u

pią, 3 gru 2004, 22:43:26

Autor: Mateusz Markiewicz

Episkopat Malty wyraził zdecydowany protest przeciwko presji, jaką ONZ wywiera na władze kraju. ONZ chce, aby władze maltańskie poczyniły ustępstwa w ustawodawstwie chroniącym ludzie życie od poczęcia.

26 listopada Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych Narodów Zjednoczonych zalecił, aby rząd Malty pomyślał nad możliwością legalizacji aborcji w kilku wypadkach. Są nimi: poczęcie dziecka w wyniku gwałtu czy kazirodztwa; gdy przemawiają za tym względy medyczne. Na Malcie obowiąziązuje całkowity zakaz zabijania dzieci nienarodzonych.

„Aborcja jest i będzie zawsze zabójstwem niewinnej osoby, niezależnie od powodów pozbawienia jej życia. Stanowi poważną obrazę Boga, który sam jeden ma prawo do życia człowieka” - przypomnieli członkowie Episkopatu Malty. Biskupi podkreślają, że prawo każdej niewinnej osoby do życia to element konstytutywny cywilizowanego społeczeństwa i jego ustawodawstwa. Kiedy prawo stanowione ludzi jakiejś kategorii należnej im ochriny, wtedy możemy mówić o negacji równości wszystkich ludzi. Z tego powodu hierarchowie maltańscy uważają naciski ONZ za niedopuszczalne i budzące najgłębszy sprzeciw. Biskupi zachęcili swoich rodaków, aby szanowali i niezłomnie bronili życia człowieka od chwili poczęcia i wytrwali w całkowitym odrzuceniu procederu aborcji. Biskupi apelują do polityków, aby nie tylko potępiali tę zbrodnię, ale zawsze opowiadali się za życiem.

Przeciwko projektom legalizacji aborcji opowiadają się dwa najważniejsze ugrupowania tego kraju - rządząca Partia Narodowa oraz Partia Pracy. Podczas negocjacji akcesyjnych z UE maltańskie władze zastrzegły, że ustawodawstwo w dziedzinie aborcji należy do wyłącznej kompetencji rządu Malty.

Na podstawie Radia Watykańskiego

Malta to kraj liczący 383 tys. mieszkańców, z których 366 tys. to katolicy. Stanowią oni 95,56% wszystkich mieszkańców. W skład Konferencji Episkopatu Malty wchodzi trzech biskupów: J.E.Ks.Abp Joseph Mercieca, Arcybiskup Malty, J.E.Ks.Bp Nicholas J. Cauchi, Biskup Gozo i J.E.Ks.Bp Annetto Depasquale, Sufragan maltański.

Pełna treść oświadczenia Biskupów (po angielsku)

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/2004120318432668