Ku pojednaniu w rosyjskim Kościele prawosławnym

nie, 5 gru 2004, 19:46:32

Autor: Szymon Krzyszczuk

Wielokrotnie informowaliśmy o dialogu, który prowadzą obecnie Patriarchat Moskiewski oraz Rosyjski Kościół Prawosławny Poza Granicami Rosji. O stanie tego dialogu wypowiedział się ostatnio współprzewodniczący wspólnej komisji arcybiskup Berlina i całych Niemiec Marek (na zdj.) z Cerkwi zarubieżnej w wywiadzie, którego udzielił dziennikarzom „Niezawisimoj Gaziety".

Arcybiskup Marek naszkicował pokrótce kwestie, które jak dotąd udało się poruszyć. Jednym z najważniejszych problemów, o którym mówiono, była deklaracja Metropolity Sergiusza z roku 1927 oraz Synodu Patriarchatu Moskiewskiego, w której ogłoszono lojalność wobec państwa sowieckiego. Deklaracja ta była jedną z największych przeszkód na drodze do pełnej jedności. Leżała ona zresztą u podstaw jednoznacznego postrzegania Patriarchatu Moskiewskiego oraz dość ostrych określeń, które padały z kręgów Cerkwi zarubieżnej. Zgodnie z nimi Patriarchat ten był „Kościołem sowieckim” będącym na usługach bezbożnego systemu itp. (przyp. autora).

Obydwie strony poruszały problemy nauczania społecznego Cerkwi, które zostało przedstawione w wydanym w roku 2000 przez rosyjski Kościół prawosławny w dokumencie „Podstawy Doktryny Społecznej Kościoła Prawosławnego”, monasterów należących do Cerkwi zarubieżnej położonych w Ziemi Świętej oraz duchownych, którzy w trakcie rządów radzieckich zostali przyjęci pod jurysdykcję tej Cerkwi. We wszystkich wyżej wymienionych kwestiach udało się zaproponować rozwiązania możliwe do przyjęcia przez obydwie strony. Ostateczne zdanie we wszystkich sprawach będą musiały zająć Synody oraz Sobory obydwu części rosyjskiego Kościoła prawosławnego.

Arcybiskup Marek podkreślił, że w dalszym ciągu w Rosyjskim Kościele Prawosławnym Poza Granicami Rosji słyszalne są głosy niedowierzania oraz obaw związanych z prowadzonym dialogiem. Podkreśla się, że Patriarchat Moskiewski jednoznacznie nie potępił Deklaracji Metropolity Sergiusza, w dalszym ciągu uczestniczy w ruchu ekumenicznym oraz w Światowej Radzie Kościołów, czemu sprzeciwia się Cerkiew zarubieżna.

Ciągle otwarty jest problem statusu Cerkwi zarubieżnej, jako samorządnej części Kościoła prawosławnego oraz jej własności. Pomimo deklaracji prezydenta Władimira Putina złożonej w maju w obecności Patriarchy Aleksego, zgodnie z którą ani rząd rosyjski, ani Patriarchat Moskiewski nie będą wysuwały żadnych roszczeń wobec majątku Cerkwi zarubieżnej, wśród jej wiernych istnieje wiele obaw, czy obietnice te zostaną dotrzymane.

Zdaniem arcybiskupa Marka w obecnym czasie winno się podejmować wszelkie działania, które usuną istniejące obawy i pozwolą wierzyć w szczerość intencji Patriarchatu Moskiewskiego. Decyzję o nawiązaniu modlitewnej oraz administracyjnej łączności podejmą bowiem zebrani na Soborze przedstawiciele duchowieństwa i świeckich Cerkwi zarubieżnej, który odbędzie się najprawdopodobniej na przełomie roku 2005 i 2006. To oni jednak w dalszym ciągu wskazują na wiele przeszkód, które stoją na drodze do pełnej jedności pomiędzy obydwoma częściami rosyjskiego Kościoła prawosławnego.

Cerkiew.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/2004120519463256