Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Niewiasta obleczona w słońce

Pytania i odpowiedziJak rozumieć fragment z Apokalipsy mówiący o "Niewieście obleczonej w słońce" i smoku? Do tej pory byłem przekonany że chodzi o Maryję (tak mnie uczono na religii), jednakże ostatnio zetknąłem się z innymi (choć również katolickimi) interpretacjami, mówiącymi że Niewiasta jest obrazem Izraela albo Kościoła. Które z nich są prawidłowe i obowiązują w Kościele?

Na pytanie nadesłane przez Czytelnika odpowiada biblista i demonolog z KUL - Roman Zając

Odpowiedź na to pytanie w pewnym sensie zależy od tego, czy udzieli jej katolik, czy też protestant. W Kościołach protestanckich odrzuca się zdecydowanie pogląd, że mogłoby chodzić o Maryję. Opisane w 12 rozdziale wydarzenia nie mogą bowiem dotyczyć historycznej osoby. Apokaliptyczna Niewiasta jest prześladowana i przeniesiona na symboliczną pustynię (Ap 12, 5-6), gdzie, żywiona przez Boga, spędza 1260 profetycznych dni (Ap12,6.14); ucieka przed Szatanem, który "odszedł, aby rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa" (Ap 12,17); jej potomstwem są zaś ci, którzy "strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa" (Ap 12,17).

Natomiast wielu katolików dostrzega właśnie Maryję w obrazie Niewiasty obleczonej w słońce, która ma księżyc pod stopami, a na głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Wizja z Ap 12 bardzo mocno wpłynęła na sposób wyobrażania Maryi w sztuce, na modlitwy i na pieśni religijne. W różańcu V tajemnica chwalebna (Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny) jest rozważaniem znaku na niebie. Wszyscy chyba wiedzą, że flaga Unii Europejskiej, zaprojektowana na początku lat 50-tych przez Arsene Heinza, wywodzi się z symboliki maryjnej: 12 gwiazd na niebieskim tle stanowi symbol "Niewiasty obleczonej w słońce". Zresztą flaga ta została przyjęta i wywieszona w katedrze w Strasburgu dokładnie 8 grudnia 1955, a więc w uroczystość NMP. Oczywiście, nieprzypadkowo.

Chciałbym jednak wyraźnie zaznaczyć, że w Kościele katolickim nie obowiązuje jakaś jedna jedyna wykładnia tego tekstu z 12 rozdziału Apokalipsy, którą obowiązani są przyjąć wszyscy katolicy. I choć niektórzy katoliccy egzegeci widzą wyłacznie Maryję w obrazie brzemiennej Niewiasty, inni mówią o Izraelu albo Kościele. Być może przyjmowanie jednego tylko sensu jest zbytnim redukowaniem tej wizji. Ostatnio najczęściej przyjmuje się, że Niewiasta oznaczać może zarówno Izrael, Kościół jak i Maryję. Jedno nie wyklucza drugiego (ani trzeciego). W języku symbolicznym może istnieć kilka różnych znaczeń, które wzajemnie się przenikają. Niewiastą obleczoną w słońce może być zarówno Kościół, jak i Maryja, uważana przez katolików za Matkę Kościoła lub symboliczną figurę Kościoła. Niewiasta obleczona w słońce jest symbolem świętej społeczności, ale tak przedstawionej, że ma w sobie również pewne rysy Matki Mesjasza. Widać tu giętkość symbolu i jego wielopiętrowość. Na pierwszym piętrze mamy do czynienia z Kościołem, na drugim jednak z Maryją. I ani jednostronne eklezjologiczne, ani jednostronne maryjne interpretacje nie uczynią zadość całości tego obrazu. Jezus nazwał Maryję Niewiastą w Kanie Galilejskiej, a później na Krzyżu.

Określenie "Niewiasta" ma uroczyste, mesjańskie znaczenie - przypomina pierwszą zapowiedź odkupienia z Księgi Rodzaju: "Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a Niewiastę" (3, 15). Trudno tych słów, skierowanych do Węża, nie skojarzyć z Ap 12, gdzie Smok, który pragnie zaatakować Niewiastę, nazwany jest "Wężem Starodawnym". Słowa wypowiedziane na krzyżu :"Oto syn Twój" i "Oto Matka twoja", interpretowane są przez katolików jako wskazanie, że Maryja jest Matką dla Kościoła. Słowa te odnosiły się do Jana, jedynego Apostoła, który był obecny pod krzyżem (wszyscy inni bowiem pouciekali). Gdyby rzecz całą brać dosłownie, można ją rozumieć tak, że Jezus powierzył Matkę najwierniejszemu uczniowi. Jednak tradycja chrześcijańska widzi w Janie także przedstawiciela całego Kościoła, a przez słowa Jezusa rozumie się, że Maryja została dana za matkę wszystkim wierzącym. Od tej chwili każdy ma jeszcze jedną Matkę, poza rodzoną. Umiłowany uczeń jest zaś figurą każdego ucznia, który pragnie podążać za Chrystusem. Tu też dochodzi do swoistego połaczenia dwóch wymiarów: realnego i historycznego z wymiarem symbolicznym, co jest bardzo charakterystyczne u św. Jana Apostoła.

Przywołam jeszcze słowa Jana Pawła II z aduiencji generalnej 29 maja 1996 r., który tak powiedział na temat Niewiasty obleczonej w słońce: "Współcześni egzegeci zgodnie dopatrują się w tej niewieście wspólnoty Ludu Bożego, rodzącego w bólach zmartwychwstałego Mesjasza. Oprócz interpretacji zbiorowej, tekst ten sugeruje również interpretację indywidualną, gdy głosi: 'I porodziła Syna ? Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną' (Ap 12, 5). W ten sposób, poprzez nawiązanie do kwestii porodu, Niewiasta obleczona w słońce zostaje niejako utożsamiona z Maryją, niewiastą, która wydała na świat Mesjasza. Niewiasta-wspólnota opisana jest bowiem w słowach zbliżonych do opisu niewiasty-Matki Jezusa.

Przedstawiona jako matka niewiasta 'jest brzemienna i woła cierpiąc bóle i męki rodzenia' (Ap 12, 2). Słowa te nawiązują do Matki Jezusa stojącej obok krzyża (por. J 19, 25), gdzie z duszą, którą przenika miecz (por. Łk 2, 35), uczestniczy Ona w bólach rodzenia się wspólnoty uczniów. Pomimo cierpień jest 'obleczona w słońce', czyli nosi w sobie odblask Bożej chwały i stanowi 'wielki znak' oblubieńczej relacji Boga ze swym ludem. Obrazy te mogą być interpretowane jako wyraz miłości i troski Ojca, otaczającej Maryję łaską Chrystusową i blaskiem Ducha. Apokalipsa zachęca wreszcie w sposób szczególny do uznania eklezjalnego wymiaru osobowości Maryi: niewiasta obleczona w słońce jest obrazem świętości Kościoła, urzeczywistniającej się w pełni w Najświętszej Dziewicy na mocy szczególnej łaski".

Jestem przekonany, że nasi bracia protestanci zaprotestują przeciwko takiej interpretacji, ale mają do tego pełne prawo.Opcje Artykułu

Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/20041207151435536

No trackback comments for this entry.
Niewiasta obleczona w słońce | 8 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
Niewiasta obleczona w słońce
Izrael pią, 18 lut 2005, 18:12:22
Protestuję. :)

---
Nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy.

 
Niewiasta obleczona w słońce
Joel pią, 18 lut 2005, 18:31:46

dobry żart!ale niech Ci będzie,jednak mam pytanie..kto jest autorem tego textu?nie widze imienia ani nazwiska....

jesli chodzi zas o meritum,to sam KRK nie stoi na stanowisku jednozanacznym jesli idzie o te wlasnie Slowa z Apokalipsy Jana.Prosze wczytac sie w komantarz Tysiaclatki.A po drugie, to nawet nie pasuje do Marii. Teologowie nawet ci katoliccy przychylaja sie do interpretacji,ze niewiasta ta symbolizuje Kosciol-oblubienice.

pozdrawiam i protestuje przeciw tej intepretacji Galla Anonima

Joel

---
Joel

 
Niewiasta obleczona w słońce
a1a1a1 nie, 20 lut 2005, 21:25:19
Warto zauważyć, jak katolickie dodatki do biblijnej Marii przeczą sobie nawzajem;
1.Maria jest bezgrzesznie poczęta (nie nosi na sobie zmazy grzechu pierworodnego po Adamie i Ewie)
2.Bóle przy rodzeniu są konsekwencją grzechu Ewy.
3.Kobieta w Apokalipsie symbolizuje Marię, która w "bólach rodzi"
Winszuję radosnej twórczośći...
 
Niewiasta obleczona w słońce
nowe czw, 26 sty 2006, 20:25:12

Bóg jest Miłością

Może więc: Rahamim = zachar + unekebah

a może jeszcze lepiej: Ha'adam = ish + ishah

czyli; człowieczeństwo = męskośc + kobiecość

wtedy każdy z nas w tym znaku się odnajdzie

pozdrawiam,

---
nowe

 

Szukaj

Menu Użytkownika

Nie masz jeszcze konta? Załóż sobie Nowy Użytkownik
Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń