Bożonarodzeniowe orędzie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

pią, 10 gru 2004, 01:55:16

Autor: Marta Nazarczuk-Błońska

W tegorocznym orędziu bożonarodzeniowym skierowanym do wiernych Kościoła prawosławnego biskupi przypomnieli o wielkiej radości i pokorze, jakie towarzyszyły Wcieleniu Syna Bożego. Chrystus - Słońce Sprawiedliwości zajaśniało nad ziemią.

Ta piękna prawda obecna jest także dziś pośród nas, chrześcijan trzeciego tysiąclecia. Jej realność, a nasza wiara pozwala nam pokonywać wady i niedoskonałości, przeciwstawiać się złu w trudnych czasach wojen i terroryzmu. Biskupi wezwali do nieustannego modlitewnego czuwania, do zapału w pozyskiwaniu łaski bożej, która nas uświęca.


"Wielka tajemnica pobożności - Wcielenie Syna Bożego - objawiła się światu prawie niezauważalnie. Jezus Chrystus urodził
się z Dziewicy Marii w ubogiej grocie Betlejemskiej, w ciszy nocnej, przypominającej inne, zwykłe noce. Został owinięty w
pieluszki i złożony w grobie, obok zwierząt, jako wzór nadzwyczajnej pokory (Łk 2, 7).

Z Opatrzności Bożej w określonym czasie Anioł Pański zwiastował, że dziś w mieście Dawidowym narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan (Łk 2, 11). Wtedy zjawiło się mnóstwo zastępów anielskich, sławiących Boga i wołających: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach upodobanie ku dobremu (Łk 2, 14) - w imieniu całego stworzenia składających hołd Panu Bogu. Ziemia napełniła się chwałą i radością.

Ludzkość w swojej masie nie była świadoma tego, co się wydarzyło. Jedynie pasterze Betlejemscy dowiedzieli się o tej wielkiej tajemnicy pobożności. Przyszli do nowo narodzonego Chrystusa i pokłonili się Jemu. Natomiast magowie w imieniu całej
ludzkości przynieśli Mu dary: złoto, kadzidło i wonną mirrę (Mt2, 1−2; 10−11).

Bracia i Siostry! Chroniąc pobożnie w swojej duszy obraz wielkiej tajemnicy pobożności, my, ludzie trzeciego tysiąclecia, „jednymi ustami i jednym sercem” śpiewamy i kłaniamy się narodzonemu w Betlejem Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi oraz Przeczystej, Błogosławionej Dziewicy Marii, która posłużyła wielkiej tajemnicy Wcielenia Boga. Dzisiaj w naszych świątyniach rozbrzmiewają przedziwne, pełne treści pieśni, wysławiające przyjście na świat Chrystusa Zbawiciela. Niewypowiedziana radość rozpala w tym dniu serca wszystkich prawosławnych.

Zbawiciel przyjął ludzkie ciało (Hbr 2, 14), nazwał nas swoimi braćmi (Hbr 2, 11) i dlatego staliśmy się godnymi być przez łaskę dziećmi Bożymi." - czytamy w orędziu.

Pełny tekst orędzia przeczytać można w nr 12 Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20041210015516227