Hiszpania: nie dla gejowskich "małżeństw"

pią, 31 gru 2004, 21:02:34

Autor: Mateusz Markiewicz

Hiszpańscy biskupi nazwali projekt ustawy zezwalającej na zawieranie małżeństw między osobami tej samej płci błędnym i niesprawiedliwym. Nowe, przyjęte przez hiszpański rząd, prawo zrównało związki homoseksualne z małżeństwem także, jeśli chodzi o adopcję dzieci. Konferencja Episkopatu Hiszpanii podkreśliła, że przyjmując ów projekt, rząd złamał konstytucję i przekroczył swoje kompetencje.

W swoim komunikacie biskupi stwierdzają, że projekt ustawy przyjęty przez rząd jest „błędny i niesprawiedliwy”. „Małżeństwo, rodząc i wychowując dzieci, przyczynia się w sposób niezastąpiony do rozwoju i stabilności społeczeństwa. Stąd należy mu się uznanie i prawne wsparcie ze strony państwa”. Natomiast związki homoseksualne nigdy nie będą mogły spełniać w społeczeństwie „roli podobnej do małżeństwa i rodziny”.  

Rząd postąpił w sposób arbitralny i przekroczył swoje kompetencje przyjmując ów projekt ustawy. „Instytucje społeczne powinny być chronione i popierane przez prawo. Małżeństwo jest ze swej istoty instytucją heteroseksualną, tzn. może być zawarte jedynie przez osoby o różnej płci: kobietę i mężczyznę. Dwóm osobom o tej samej płci nie przysługuje żadne prawo, aby zawrzeć małżeństwo pomiędzy sobą. Państwo, ze swej strony, nie może uznać tego nieistniejącego prawa, chyba że działa w sposób arbitralny, który przekracza jego kompetencje i bez wątpienia poważnie ugodzi w dobro wspólne”. Zrównanie związków homoseksualnych z prawdziwym małżeństwem „będzie miało negatywne konsekwencje, które dotkną całe społeczeństwo”, grozi „rozkładem instytucji małżeńskiej, a w konsekwencji sprawiedliwego porządku społecznego”.      

„Adopcja powinna zawsze mieć na uwadze dobro dzieci, a nie domniemane prawa tych, którzy chcą je adoptować”. Figury ojca i matki są podstawowe dla właściwego rozwoju ludzkiej seksualności.      

Definitywne przyjęcie tej ustawy oznaczałoby odejście od mądrości ludzkiej i prawnej całej Ludzkości. „Historia powszechna to potwierdza: żadne społeczeństwo nie nadało relacjom homoseksualnym prawnego charakteru instytucji małżeńskiej”. Niezbędną podstawę antropologiczną małżeństwa stanowi różnica płciowa.      

"Nie" projektowi rządu Jose Luisa Rodrigueza Zapatero powiedziało już szereg stowarzyszeń prawników, którzy wskazują na jej sprzeczność z aktualną konstytucją Hiszpanii oraz liczne organizacje rodzinne. Hiszpańskie Forum Rodziny zebrało już blisko pół miliona podpisów przeciwko tzw. „małżeństwu homoseksualnemu".

Treść noty (po hiszpańsku)      

Źródło: Radio Watykańskie      

Artykuł 32 Konstytucji Hiszpanii 

1. Mężczyzna i kobieta mają prawo zawrzeć związek małżeński przy poszanowaniu pełnej równości prawnej.

2. Ustawa określi formy małżeństwa, wiek i zdolność do jego zawarcia, prawa i obowiązki małżonków, przyczyny separacji i rozwiązania oraz ich skutki.      

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20041231210234269