Małżeństwo a schizma

sob, 8 sty 2005, 12:02:19

Autor: Gość serwisu

Jak ma się sytuacja jeśli jedno z małżonków, którzy ślubowali sobie wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci w Kościele Rzymsko-katolickim odchodzi z tego Kościoła do jakieiś schizmy (nie herezji), np. do Levebrystów zabierając ze sobą dzieci, które również wyrażają chęc przejścia tam. Jedno z nich zostaje w Kościele Rzymsko-katolickim, nie ma praktycznie małżonki, gdyz ona zrywa z nim całkowicie kontakty. Taki mężczyzna praktycznie małżonki juz nie ma, a jak to się przedstawia teroertycznie? Czy mąż, będąc nadal w Kościele Rzymsko-katolickim może poraz wtóry przystąpić do sakramentu małżeństwa, a poprzedni związek zostanie unieważniony?

Zgodnie z Prawem Kanonicznym małżenstwo, w którym przynajmniej jedna ze stron nalezy do Kościoła Katolickiego, podlega przepisom kodeksu Prawa Kanonicznego. Proces kanoniczny można prowadzić w oparciu o trzy grupy przesłanek: przeszkody, wady zgody, małżenskiej. Proces może być prowadzony tylko wówczas, gdy spełniana jest przynajmniej jedna z ww. przesłankek. Odejście od Kościoła Katolickiego nie jest wymieniane w żadnych przesłankach nieważności małżenstwa. Należy pamiętać, że tylko wówczas można prowadzić proces, gdy rzeczywiście postawa drugiego współmałżonka, anomalia, którą jest dotknięty uniemożliwia właściwe nawiązanie wspólnoty małżeńskiej.

Natomiast powstaje inna kwestia, a mianowicie schizmy (zgodnie z kan. 751 jest to odmowa uznania zwierzchnictwa biskupa Rzymu lub utrzymania wspólnoty z członkami Kościoła, uznającymi to zwierzchnictwo). Jeżeli schizma ta ma charakter publiczny tzn. jest ona znana powszechnie, to osoba taka podlega karom kanonicznym.

Mgr lic prawa kanonicznego Małgorzata Baran

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050103004219670