Czy rozwodnik może być chrzestnym?

pią, 21 sty 2005, 09:55:42

Autor: Gość serwisu

Mamy dylemat z żoną, wkrótce spodziewamy się dziecka i chcielibyśmy na ojca chrzestnego mojego kuzyna, który jest właśnie w trakcie rozwodu cywilnego (nie z jego inicjatywy). Chcielibyśmy się dowiedzieć czy rozwodnik może zostać rodzicem chrzestnym.

Prawo Kanoniczne przewiduje następujące warunki, jakie winien spełniac przyszły rodzic chrzestny:

Kan. 874 -

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest

W tym przypadku jezeli ta osoba mimo rozwodu cywilnego pozostaje sama i będzie prowadzić życie właściwe, tak że da wzór życia chrześcijanskiego, nie ma żadnych przeciwskazań, by była rodzicem chrzestnym.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050119154042465