Wystawa "Bracia Polscy - Arianie"

śro, 2 lut 2005, 13:04:13

Autor: Jerzy Piątek

W Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie oglądać można wystawę pt. "Bracia Polscy - Arianie", prezentującą historię oraz dorobek kulturalny i duchowy arianizmu, jednego z odłamów polskiego protestantyzmu, sięgającego swoimi korzeniami XVI wieku.

Wystawa prezentuje wiele unikatowych pamiątek związanych z Braćmi Polskimi. W salach jędrzejowskiego Muzeum im. Przypkowskich zgromadzono liczne starodruki (m.in. "Sternaciana", "Opera Omnia" Fausta Socyna, "Theatrum Cometicum" Stanisława Lubienieckiego młodszego, "Historia Reformationis Polonica", Stegmanna "Institutionum mathematicarum"), ryciny (m.in. siedemnastowieczne miedzioryty przedstawiające wybitnych Arian: Fausta Socyna, Stanisława Lubienieckiego młodszego, Krzysztofa Arciszewskiego, Piotra Moskorzowskiego), a także numizmaty i rękopisy.

Arianie, zwani również socynianami lub Braćmi Polskimi założyli pierwszy zbór w latach sześćdziesiątych XVI wieku. Arianizm wyodrębnił się z polskiego kalwinizmu. Bracia byli antytrynitarzami. Reprezentowali doktrynę mówiącą, że Jezus Chrystus nie był osobą równą Bogu Ojcu, co stawiało ich w opozycji nie tylko do katolików, ale również do innych wyznań protestanckich. W starożytności w podobny sposób kwestionował boskość Chrystusa aleksandryjski duchowny Ariusz, od jego imienia wzięła się nazwa "arianie".

Nieoceniony jest wkład Braci Polskich do narodowej kultury. Arianie zakładali drukarnie, szkoły (Pińczów, Raków), wydali wielu myślicieli i teologów. Najwybitniejsze postaci to włoski teolog i humanista Faust Socyn, który znalazł w Polsce schronienie przed prześladowaniami w Italii oraz Szymon Budny, który z przetłumaczył z hebrajskiego i greki przetłumaczył na język polski Stary i Nowy Testament. Z przekładu tego korzystał m.in. jezuita Jakub Wujek. Wystawę w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie oglądać można do końca lutego.

www.polska.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050202130413473