Zmarł najstarszy z kardynałów

pią, 4 lut 2005, 21:28:57

Autor: Mateusz Markiewicz

Jak informuje Radio Watykańskie, 3 II 2005r. rzymskiej klinice Piusa XI zmarł kardynał Corrado Bafile. 4 lipca najstarszy z purpuratów miał ukończyć sto drugi rok życia. Jego długą służbę Ewangelii, Kościołowi i Stolicy Apostolskiej przypomniał papież w telegramie kondolencyjnym do dziekana kolegium kardynalskiego.

Corrado Bafile urodził się 4 lipca 1903 roku w w L’Áquila w środkowych Włoszech. Najpierw studiował chemię na ununiwersytecie monachijskim, a następnie skończył studia prawnicze w Rzymie. Po przepracowaniu sześciu lat w sądownictwie wstąpił do seminarium. Święcenia kapłańskie otrzymał w wieku 33 lat, w dniu 11 kwietnia 1936 roku. Od roku 1939, kiedy uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, pracował przez 20 lat w watykańskim Sekretariacie Stanu. 13 lutego 1960r. został nominowany przez Jana XXIII Nuncjuszem Apostolskim w Niemczech. Ojciec Święty wyniósł go w tym samym dniu do godności tytularnego Arcybiskupa Antiochii Pizydyjskiej.

Sakrę biskupią ks.Bafile otrzymał 19 marca 1960r. otrzymał z rąk samego Ojca Świętego Jana XXIII. Funkcję Nuncjusza Apostolskiego pełnił przez 15 lat. W tym czasie zawarł 12 porozumień konkordatowych z różnymi landami Republiki Federalnej Niemiec. 11 lipca 1975 roku Paweł VI nominował go Pro-Prefektem Św. Kongregacji ds. Świętych. 24 maja 1976 Jego Świątobliwość wyniósł go do rangi Kardynała-Diakona Św. Rzymskiego Kościoła Św. Marii w Portico. Następnego dnia (25 V) został nominowany Prefektem Św. Kongregacji ds. Świętych. Funkcję tę sprawował aż do przejścia na emeryturę 27 czerwca 1980 roku, w wieku 77 lat. 22 czerwca 1987 awansował do stopnia Kardynała-Prezbitera tego samego kościoła.

Półtora roku temu, gdy kardynał Bafile ukończył setny rok życia, ojciec święty przyjął go na audiencji. Pogrzeb sędziwego purpurata odbędzie się jutro (5 II) w Bazylice Watykańskiej. W imieniu papieża ceremonii przewodniczyć będzie J.E.Ks.Joseph Kard.Ratzinger jako dziekan kolegium kardynalskiego. Po śmierci kardynała Bafile kolegium to liczy 183 członków, z których 119 nie przekroczyło jeszcze 80 roku życia.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050204212857356