Ewangelikalne problemy we Francji

śro, 9 lut 2005, 15:34:50

Autor: Elżbieta Wójcik

Kościoły ewangelikalne we Francji stoją w obliczu trudności, związanych z biurokracją. Prawo francuskie bowiem sankcjonuje tylko te religie, które mają wyznaczonego zwierzchnika, np. biskupa oraz prowadzą nabożeństwa. Wyznania, które nie pasują do powyższego schematu, uznawane są niekiedy przez urzedników za sekty.

Wiele działań, podejmowanych przez instytucje rządowe, jest krytykowanych przez Francuską Federację Protestantów (FPF), jako atak na wolność religijną chrześcijan. FPF podkreśla jednak, że jest to raczej wynik niewiedzy, ignorancji urzędników, niż umyślne prześladowanie.

Wiąże się to zapewne z rosnącą sekularyzacją społeczeństwa francuskiego. Tylko 10% populacji uczestniczy regularnie w nabożeństwach niedzielnych, choć społeczeństwo jest w większości katolickie. Muzułmanie stanowią 10% populacji, protestanci - 2,2%, żydzi natomiast - 1%.

Francuski Minister Spraw Wewnętrznych wezwał ostatnio zwierzchników różnych wyznań do prowadzenia doradztwa w zakresie spraw związanych z religią.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050209153450119