Droga Krzyżowa w Koloseum: rozważania o upadku Kościoła

pią, 25 mar 2005, 20:05:27

Autor: Mirosław Miarczyński

Tegoroczne rozważania na Drogę Krzyżową w rzymskim Colosseum przygotował prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Joseph Ratzinger. Rozważania przy poszczególnych stacjach zwierają między innymi mocne słowa skierowanie do Kościoła i jego pasterzy.

Myślą przewodnią całej Drogi Krzyżowej jest fragment Ewangelii świętego Jana "jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity" - interpretacja jaką sam jezus nadał swojej męce, wskazująca raczej na misterium odkupienia niż na cierpienie samo w sobie.

Podczas kolejnych rozważań przy poszczególnych stacjach kard. Ratzinger skupia się na potrzebie nawrócenia, odwrócenia się od grzechu będącego udziałem ludzkiej natury. Mówi też o grzechu Kościoła i ludzi Kościoła. W rozważaniu IX stacji - trzeciego upadku Chrystusa refekt Kongregacji Nauki Wiary pisze między innymi: "Czy jednak nie powinniśmy myśleć także o tym ile Chrystus musiał wycierpieć w swoim Kościele? Ileż razy nadużywa się sakramentu Jego obecności, w jaką pustkę i złość serca tak często on wchodzi! Ileż razy sprawujemy go tylko my sami, nie biorąc Go nawet pod uwagę! Ileż razy Jego słowo jest przekręcane i nadużywane! Jakże mało wiary jest w tylu teoriach, ileż pustosłowia! Ile brudu jest w Kościele i to właśnie wśród tych, którzy poprzez kapłaństwo powinni należeć całkowicie do Niego! Ileż pychy i samouwielbienia! Jakże mało cenimy sakrament pojednania, w którym On oczekuje by nas podnieść z naszych upadków! ".

W modlitwie przy tej samej stacji kardynał prosi by Jezus wciąż zbawiał i uświęcał swój Kosciół - "Panie, tak często Twój Kościół wydaje się nam tonącym okrętem, łodzią, która ze wszystkich stron nabiera wody. Także na Twoich łanach widzimy więcej kąkolu niż zboża. Przeraża nas brud szaty i oblicza Twego Kościoła. Ale to my sami go zbrukaliśmy! To właśnie my zdradzamy Cię za każdym razem, po wszystkich wielkich słowach i szumnych gestach. Zmiłuj się nad Twoim Kościołem: także w jego wnętrzu, Adam upada ciągle na nowo. Naszym upadkiem powalamy Cię na ziemię. A Szatan ze śmiechem szydzi, mając nadzieję, że nie dasz już rady podnieść się z tego upadku. Liczy, że powalony upadkiem Twego Kościoła, pozostaniesz na ziemi, pokonany. Ty jednak powstaniesz. Powstałeś, zmartwychwstałeś i możesz dźwignąć także nas. Zbawiaj i uświęcaj Twój Kościół. Zbawiaj i uświęcaj nas wszystkich." - woła kardynał Ratzinger.

Radio Vaticana: tekst wszystkich rozważań tegorocznej Drogi Krzyżowej w Closseum

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050325200527260