Demonologia - co to za nauka?

pią, 15 kwi 2005, 14:21:26

Autor: Gość serwisu

Czy istnieje taki kierunek studiów jak demonologia? Jak można się uczyć tej dziedziny?

Na pytanie nadesłane przez Czytelnika odpowiada Roman Zając - biblista i demonolog z KUL.

Jak sama nazwa wskazuje, demonologia jest nauką zajmującą się demonami. Naukę te można uprawiać z różnego punktu widzenia. Religioznawcy zajmują się demonami, jako przedmiotem wierzeń i nie zastanawiają się nad ich realnym istnieniem. Tym między innymi religioznawstwo różni sie od teologii. W religioznawstwie demonologia jest dyscypliną dotyczącą wszystkich ponadludzkich mocy, które w religiach zajmują pośrednią pozycję między bogami a ludźmi. Tak rozumiana demonologia jest przedmiotem zainteresowań religioznawców, etnologów i antropologów kulturowych. Na każdym z tych kierunków można zająć się demonologią.

Z punktu widzenia chrześcijańskiej systematyzacji nauk teologicznych, demonologia jest częścią działu teologii dogmatycznej, zwanego protologią (nauką o rzeczach stworzonych). W protologii zaś demonologia to część angelologii (nauki o aniołach), ponieważ chrześcijaństwo uważa Szatana i inne złe duchy za upadłe anioły (w religioznawstwie jest inaczej - angelologia stanowi część demonologii rozumianej bardzo szeroko). A zatem w seminariach duchownych i na wydziałach teologicznych studenci teologii uczą się demonologii w ramach wykładów z teologii dogmatycznej - protologii.Ponadto pewne zagadnienia pokrewne są podejmowane w ramach teologii duchowości oraz teologii moralnej.

Demonologia była kiedyś dyscypliną bardzo popularną. Demonolodzy snuli jednak spekulacje zupełnie pozbawione podstaw. Rozwijano nauki o incubach i succubach (czyli demonach męskich i żeńskich, dopuczszczających się wykorzystywania seksualnego), pisano rozprawy o sposobach działania demonów i hierarchii istniejącej w piekle. Przy okazji mieszano pojęcia, wprowadzając chaos terminologiczny. Na szczęście tak uprawiana demonologia należy już do przeszłości.

Demonologia biblijna nie jest jakimś odrębnym działem biblistyki, ale po prostu refleksją biblisty analizującego postać Szatana i świat demonów w świetle nauczania biblijnego. Chodzi więc o egzegezę tekstów biblijnych, które wspominają o Szatanie i demonach, z uwzględnieniem ówczesnej mentalności i wyobrażeń dotyczących świata starożytnego. Biblista śledzi ewolucję tych wyobrażeń, szukając analogii w kulturach i wierzeniach ościennych ludów, które mogły mieć wpływ na żydowskie poglądy o złych duchach. Bardzo ważne jest również badanie literatury apokryficznej ST i jej wpływu na Nowy Testament. Badania te prowadzą do nakreślenia pewnej syntezy teologicznej dotyczącej miejsca Szatana w dziejach historii zbawienia.

Czymś zupełnie innym jest demonologia "praktyczna", uprawiana przez egzorcystów, którzy zajmują się demonami, po to, aby opracować skuteczne sposoby przeciwdziałania im. W Rzymie istnieją specjalne kursy z demonologii dla księży-egzorcystów.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050329164126751