Kondolencje od polskich baptystów

nie, 3 kwi 2005, 17:45:57

Autor: Joanna Gacka

Polscy baptyści wystosowali na ręce kardynała Józefa Glempa wyrazy głębokiego żalu po śmierci papieża Jana Pawła II. Przedstawiamy pełny tekst listu.

W imieniu Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej składam na ręce Jego Ekscelencji wyrazy głębokiego współczucia oraz chrześcijańskiej solidarności z Kościołem Rzymskokatolickim w obliczu śmierci Jana Pawła II – Biskupa Rzymu i wielkiego Polaka.
Z całego serca życzę, by dni żałoby narodowej stały się czasem duchowej przemiany naszych rodaków, żeby – zgodnie z mottem pontyfikatu Jana Pawła II – nie lękali się i otworzyli swoje serca na oścież Chrystusowi. A wtedy Pan Bóg odmieni oblicze ziemi – tej ziemi!
Z wyrazami szacunku i współczucia –

Przewodniczący Rady Kościoła
Prezb. dr Andrzej Seweryn

Jako członkowie Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP pragniemy złożyć na ręce Waszej Eminencji wyrazy głębokiego żalu z powodu śmierci Jego Świątobliwości Jana Pawła II.

Pamiętamy Jego ewangeliczne nauczanie krzewiące postawę poszanowania godności każdego człowieka oraz zaangażowanie w dialog ekumeniczny. To za Jego pontyfikatu rozpoczął się również dialog katolicko – baptystyczny na szczeblu światowym.

Dumni jesteśmy z tego, że polski papież tak znacząco przyczynił się do przemian w naszej ojczyźnie i na całym świecie. Jan Paweł II pozostanie dla nas przykładem autentycznie zaangażowanego chrześcijanina i patrioty.
W tym trudnym momencie odwołujemy się do nadziei, którą chrześcijanie pokładają w zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie.
 

Prof. Tadeusz J. Zieliński, Warszawa
Dr Wojciech Szczerba, Wrocław
Mec. Tomasz Swędzioł, Katowice
Prof. Mirosław Patalon, Gdańsk
Dr Zygmunt Karel, Wrocław
Tomasz Kalisz, Katowice
Joanna Gacka, Wrocław
Joanna Dąbrowska-Patalon, Gdańsk
Prof. Andrzej Bednarczyk, Kraków

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050403174557474