List kondolencyjny polskich luteran

nie, 3 kwi 2005, 19:33:09

Autor: Maciej Pasternak

Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. bp. Janusz Jagucki wystosował list kondolecyjny do zwierzchników Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Polsce w związku ze śmiercią papieża Jana Pawła II. Poniżej przedstawiamy pełen tekst listu.

 

Jego Eminencja Józef Kardynał Glemp, Jego Ekscelencja Abp Józef Michalik Jego Ekscelencja Abp Józef Kowalczyk

Eminencjo, Ekscelencje,

Dobiegł końca bieg życia sługi Bożego Papieża Jana Pawła II. W tej smutnej chwili rozstania, łączymy się w żałobie z Siostrami i Braćmi z Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce i na całym świecie. Zapewniamy też o modlitewnej łączności, której wyrazem niech będą słowa pieśni:

Pan zawołał sługę swego do wiecznej radości, Przyjaciela wziął szczerego ku naszej żałości. Już skończona jego sprawa, już z niej Bogu liczbę zdawa, Że w niej trwał w miłości.

Przewodnim motywem posługi Jana Pawła II była zawsze miłość. Kierując się nią, jako Chrystusowym nakazem, wzywał do pokoju i pojednania między ludźmi, odważnie głosząc Ewangelię.

W naszych modlitwach dziękujemy Wszechmogącemu Bogu za ponad 26-letnią posługę naszego rodaka Jana Pawła II, mając na względzie przede wszystkim jego ekumeniczną otwartość i zaangażowanie. W pamięci zachowujemy spotkania ekumeniczne, które znajdowały się w programie każdej z papieskich wizyt w Polsce w szczególności te, które miały miejsce w naszych kościołach w 1991 roku w kościele św. Trójcy w Warszawie i w 1995 roku w kościele św. Trójcy w Skoczowie.

Pan Kościoła dozwolił Janowi Pawłowi II dożyć sędziwego wieku. Jak biblijny Symeon doznał zbawiennej mocy Chrystusa i wyznał: Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie twoje.(Łk 2, 29-30) Dlatego z ufnością powierzamy Go łasce i miłosierdziu Jezusa Chrystusa, który powiedział:: Ja żyję i wy żyć będziecie. (J 14,19)

Złączony w modlitwie

Bp Janusz Jagucki Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2005 r.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050403193309200