Reformowani łaczą się w bólu

nie, 3 kwi 2005, 22:45:47

Autor: Mirosław Miarczyński

Kosciół Ewangelicko-Reformowany w Polsce, podobnie jak wiele innych wspólnot chrześcijańskich, po śmierci Jana Pawła II przesłał na ręce Prymasa Polski Kard. Józefa Glempa oraz Abp. Alfonsa Nossola, Przewodniczącego Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu list kondolencyjny.

Czcigodny Księże Prymasie, Kardynale! Drogi Księże Arcybiskupie!

Członkowie Kościoła Ewangelicko-Reformowanego zebrani na dorocznej Sesji Synodu składają na ręce Księdza Arcybiskupa wyrazy głębokiego współczucia. Podczas dzisiejszego nabożeństwa dziękowaliśmy Bogu za życie i dokonania Jana Pawła II.

Nasze serdeczne myśli zawieramy w słowach fragmentu Psalmu 62: "Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, Bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, Twierdzą, przeto się nie zachwieję. (...) Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie, Wylewaj przed Nim serca wasze, Bóg jest ucieczką naszą."

Jesteśmy pełni uznania dla zaangażowania Jana Pawła II w dzieło jedności chrześcijan i jego otwartości na inne religie. Historia doceni dorobek pontyfikatu Jana Pawła II, a Jego aktywność na rzecz pojednania między narodami, religiami i na rzecz pokoju jest i pozostanie inspiracją dla nas wszystkich.

Łączymy się w smutku z naszymi Siostrami i Braćmi. W Zmartwychwstałym Chrystusie jest nasza wspólna nadzieja, łaska i pokój. Z braterskim pozdrowieniem

W imieniu Synodu:
Ks. Marek Izdebski - Biskup
Zdenek Matys - Prezes Synodu

Kościół Reformowany wystosował też specjalne oświadczenie

My, członkowie Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, zgromadzeni na Synodzie, łączymy się z Siostrami i Braćmi z Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Polsce i na świecie w modlitwie o łaskę dla naszego Brata w Chrystusie, Jana Pawła II.

Prosimy Boga w Trójcy świętej Jedynego o nadzieję i ufność w tych trudnych chwilach. Jesteśmy pełni uznania dla zaangażowania Jana Pawła II w dzieło jedności chrześcijan i jego otwartości na inne religie.

Historia doceni dorobek pontyfikatu Jana Pawła II, a jego aktywność na rzecz pojednania między narodami, religiami i na rzecz pokoju już jest inspiracją dla nas wszystkich. Niech Pan ma w opiece naszego Brata i tych, którzy modlą się o Niego w Polsce i na świecie.

Ks. Marek Izdebski (Biskup) Zdenek Matys (Prezes Synodu)

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050403224547294