Lista kardynałów elektorów podczas Konklawe

wto, 5 kwi 2005, 17:25:00

Autor: DaN

Przedstawiamy pełną listę członków - elektorów Kolegium Kardynalskiego - tych którzy mogą brać udział w konklawe. Lista została opracowana na podstawie oficjalnych danych ze strony Watykanu (stan na 23.03.2005) i zawiera krótkie informacje na temat każdego z członków Kolegium.

A B C D E F G H I J K L M N O Q P R S T U V W Y Z

A

AGNELO Geraldo Majella - Arcybiskup Salwadoru, Brazylia. Urodzony 19 października 1933 roku. Posiada doktorat z liturgii, Przewodniczący narodowej Konferencji Biskupów brazylijskich z 2003 roku. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku.

AGRÉ Bernard - Arcybiskup Abidjanu, Wybrzeże Kości Słoniowej. Urodzony 2 marca 1926 roku. Posiada doktorat z prawa kanonicznego, był Przewodniczącym Konferencji biskupiej zachodniej Afryki. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku.

ÁLVAREZ MARTÍNEZ Francisco - emerytowany arcybiskup Toledo, Hiszpania. Urodzony 14 lipca 1925 roku. Posiada doktorat z prawa kanonicznego. Pełni rolę doradcy ds. jedności chrześciajńskiej wiernych. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku.

AMBROZIC Aloysius Matthew - Arcybiskup Toronto, Kanada. Urodzony 27 stycznia 1930 roku. Posiada doktorat z teologii. Wykładał w seminariach duchownych, napisał wiele publikacji dotyczących spraw wiary i kościoła. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 1998 roku.

AMIGO VALLEJO Carlos, O.F.M. - Arcybiskup Sewilli, Hiszpania. Urodzony 23 sierpnia 1934 roku. Wielki orędownik zbliżenia wszystkich religii świata. Działacz na rzecz promocji muzułmańskich kobiet w życiu społecznym. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 października 2003 roku.

ANTONELLI Ennio - Arcybiskup Florencji, Włochy. Urodzony 18 listopada 1936 roku. Posiada doktorat ze studiów klasycznych. Aktywnie działał na rzecz rozbudowy instytucji kościelnych w Hiszpanii. Stworzył seminarium, dom dla duchownych. Przyczynił się do powstania grup dialogu między religiami. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 października 2003 roku.

ARINZE Francis - prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Urodzony 1 listopada 1932 roku w Nigerii. Wieloletni Przewodniczący Rady ds. Dialogu Między Religiami. W 1999 roku otrzymał złoty medal od międzynarodowego zrzeszenia Chrześcijan i Żydów, za zasługi na polu jednoczenia tych wyznań. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 25 maja 1985 roku. [więcej]

B

BAČKIS Audrys Juozas - Arcybiskup Wilna, Litwa. Urodzony 1 lutego 1937 roku. Posiada licencjat z teologii oraz doktorat z prawa kanonicznego. Od 1964 roku działał w służbach dyplomatycznych kościoła. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku.

BARBARIN Philippe - Arcybiskup Lionu, Francja. Urodzony 17 października 1950 roku. Filozof i teolog. Wykładowca i wikary dla studentów. Przewodniczący związku Biskupów, działających na rzecz zdrowia wiernych. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 października 2003 roku.

BAUM William Wakefield - emerytowany Arcybiskup Waszyngtonu, USA. Urodzony 21 listopada 1926 roku. Posiada doktorat z teologii. Jest także filozofem. Wieloletni główny kapelan ośrodków penitencjarnych. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Pawła VI, 24 maja 1976 roku.

BERGOGLIO Jorge Mario, S.I. - Arcybiskup Buenos Aires, Argentyna. Urodzony 17 grudnia 1936 roku. Posiada doktorat z teologii. Wykładowca na wydziale psychologii i teologii uniwersytetu w San Miguel. Ordynariusz wschodnich obrzędów religijnych dla wiernych, pozbawionych swoich kapłanów. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku. [więcej]

BERTONE Tarcisio, S.D.B. - Arcybiskup Genoa, Włochy. Urodzony 2 grudnia 1934 roku. Posiada licencjat z teologii, ukierunkowanej na wolność religijną oraz doktorat z prawa kanonicznego. Wieloletni działacz na rzecz nauki. Był profesorem na uczelni, dziekanem, autorem wielu dzieł poświęconych prawu kanonicznemu. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 października 2003 roku.

BIFFI Giacomo - emerytowany Arcybiskup Bolonii, Włochy. Urodzony 13 czerwca 1928 roku. Posiada doktorat z teologii. Wykładał dogmaty teologii w seminariach duchownych, jest autorem wielu książek naukowych. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 25 maja 1985 roku.

BOZANIĆ Josip - Arcybiskup Zagrzebia, Chorwacja. Urodzony 20 marca 1949 roku. Posiada wykształcenie z zakresu teologii i prawa kanonicznego. Wykładał te dziedziny w Instytucie Teologicznym w Rejkjawiku. Przewodniczący Konferencji Biskupów na Chorwacji. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 października 2003 roku.

C

CACCIAVILLAN Agostino - Przewodniczący organizacji ds. spraw opieki nad apostołami, Włochy. Urodzony 14 sierpnia 1926 roku. Wykształcony w zakresie socjologii i prawa. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku.

CARLES GORDÓ Ricardo María - emerytowany Arcybiskup Barcelony, Hiszpania. Urodzony 24 września 1926 roku. Wielki entuzjasta nauki. Interesował się chemią oraz naukami ścisłymi, co jednak nie oddaliło go od Boga. Uzyskał stopień naukowy z prawa kanonicznego i poświęcił swoje działania szerzeniu wiary katolickiej. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 26 listopada 1994 roku.

CASTRILLÓN HOYOS Darío - prefekt kongregacji duchownych oraz Przewodniczący komisji papieskiej Ecclesia Dei. Urodzony 4 lipca 1929 roku w Kolumbii. Ma doktorat z prawa kanonicznego, specjalizuje się również w socjologii, ekonomii i etyce. Był m.in. sekretarzem generalnym latyno amerykańskiego episkopatu. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 1998 roku. [więcej]

CÉ Marco - emerytowany patriarcha Wenecji, Włochy. Urodzony 8 lipca 1925 roku. Posiada doktorat z teologii oraz licencjat z tajemnic pisma świętego. Był rektorem seminarium duchownego, w którym również wykładał. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 30 czerwca 1979 roku.

CIPRIANI THORNE Juan Luis - Arcybiskup Limy, Peru. Urodzony 28 grudnia 1943 roku. Po skończeniu studiów technicznych, pracował jako inżynier. Uzyskał doktorat z teologii na Uniwersytecie Navvare. Brał udział w negocjacjach z terrorystami podczas zamachów w Limie. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku.

CONNELL Desmond - emerytowany arcybiskup Dublina, Irlandia. Urodzony 24 marca 1926 roku. Posiada doktorat z filozofii. Wykładał na wydziale metafizyki Uniwersytetu w Dublinie. Nadano mu tytuł profesora na tej uczelni. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku.

da CRUZ POLICARPO José - patriarcha Lizbony, Portugalia. Urodzony 26 lutego 1936 roku. Posiada doktorat z teologii. Wykładowca i dziekan uczelni. Autor wielu książek i publikacji naukowych. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku. [więcej]

D

DANNEELS Godfried - Arcybiskup Mechelen-Brussels, Belgia. Urodzony 4 czerwca 1933 roku. Ordynariusz wojskowy, posiada doktorat z teologii. Mianowany przez Jana Pawła II Przewodniczącym specjalnego synodu w Holandii (1978 rok), mającego na celu wyznaczenie nowej roli nauk chrześcijańskich w świecie. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 2 lutego 1983 roku. [więcej]

DAOUD Ignace Moussa I - emerytowany patriarcha Antioch dla Syryjczyków, prefekt kongregacji kościołów orientalnych oraz główny kanclerz papieskiego instytutu orientalnego. Urodzony 18 września 1930 roku w Syrii. Posiada licencjat z prawa kanonicznego. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku.

DARMAATMADJA Julius Riyadi, S.I. - Arcybiskup Dżakarty, Indonezja. Ordynariusz wojskowy, urodzony 20 grudnia 1934 roku. Posiada licencjat z filozofii. Wieloletni działacz na rzecz szerzenia chrześcijaństwa w Indonezji. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 26 listopada 1994 roku.

DE GIORGI Salvatore - Arcybiskup Palermo, Włochy. Urodzony 6 września 1930 roku. Działacz, sekretarz bądź Przewodniczący wielu Konferencji, zgromadzeń religijnych. Autor rozmaitych publikacji i artykułów o duchowych, spirytystycznych aspektach wiary. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 1998 roku.

DIAS Ivan - Arcybiskup Bombaju, Indie. Urodzony 14 kwietnia 1936 roku. Posiada doktorat z prawa kanonicznego. Od wielu lata działa w kościelnych służbach dyplomatycznych na całym świecie. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku.[więcej]

E

EGAN Edward Michael - arcybiskup Nowego Jorku, USA. Urodzony 2 kwietnia 1932 roku. Posiada licencjat z teologii oraz doktorat z prawa kanonicznego. Działacz na rzecz praw człowieka i ekumenizmu. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku.

ERDŐ Péter - Arcybiskup Budapesztu, Węgry. Urodzony 25 czerwca 1952 roku. Posiada dwa doktoraty, z teologii i prawa kanonicznego. Wieloletni profesor i wykładowca na uczelniach. Autor publikacji naukowych. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 października 2003 roku.

ERRÁZURIZ OSSA Francisco Javier, dei P. di Schönstatt - Arcybiskup Santiago, Chile. Urodzony 5 września 1933 roku. Posiada licencjat z teologii, uzyskany na uniwersytecie w Szwajcarii. Wykładowca na uczelni, działacz na rzecz szerzenia chrześcijaństwa w Chile. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku.

ETSOU-NZABI-BAMUNGWABI Frédéric, C.I.C.M. - Arcybiskup Kinszasy, Kongo. Urodzony 3 grudnia 1930 roku. Posiada doktorat z socjologii. Zajmuje się ewangelizacją, szerzeniem wiary, ekonomią w aspekcie społecznym. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 28 czerwca 1991 roku.

F

FALCAO FREIRE José - emerytowany Arcybiskup Brasilii, Brazylia. Urodzony 23 października 1925 roku. Zdobył wykształcenie z zakresu filozofii i teologii. Aktywny orędownik wiary chrześcijańskiej w Brazylii. Pracuje według zasady "służenia dla ludzkości". Wspiera ekumenizm i dialog między religiami. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 28 czerwca 1988 roku.

G

GEORGE Francis Eugene, O.M.I. - Arcybiskup Chicago, USA. Urodzony 16 stycznia 1937 roku. Wykładał filozofię, z której zrobił doktorat. Jest autorem wielu publikacji naukowych. Posiada także doktorat z teologii. Przewodniczący licznych Konferencji i spotkań religijnych. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 1998 roku.

GIORDANO Michele - Arcybiskup Naples, Włochy. Urodzony 26 września 1930 roku. Posiada licencjat z teologii. Aktywny działacz na rzecz chrześcijaństwa w zarządzanym przez siebie rejonie. Otworzył m.in. zamknięte przez 60 lat seminarium diecezjalne. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 28 czerwca 1988 roku.

GLEMP Józef - Arcybiskup Warszawy, Prymas Polski. Ordynariusz wiernych obrządków wschodnich. Urodzony 18 grudnia 1929 roku. Posiada doktorat z prawa kanonicznego, zdobyty na rzymskim uniwersytecie Przez 23 lata był Przewodniczącym Konferencji episkopatu Polski. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 2 lutego 1983 roku. [więcej]

GROCHOLEWSKI Zenon - prefekt kongregacji edukacji katolickiej wielki kanclerz uniwersytetu gregoriańskiego. Urodzony 11 października 1939 roku w miejscowości Bródki. Posiada doktorat z prawa kanonicznego. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku. [więcej]

I

HAMAO Stephen Fumio - Przewodniczący kościelnej organizacji ds. opieki na imigrantami. Urodzony 9 marca 1930 roku w Tokio, Japonia. Wykształcenie zdobył w zakresie prawa kanonicznego. Kapelan studentów, działacz na rzecz propagowania wiary chrześcijańskiej w Japonii. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 października 2003 roku.

HERRANZ Julián - Przewodniczący Rady ds. tekstów legislacyjnych oraz komisji dyscyplinarnej rzymskiej kurii. Urodzony 31 marca 1930 roku w Hiszpanii. Ukończył studia medyczne, ze specjalizacją psychiatryczną oraz prawo kanoniczne. Był wykładowcą na uniwersytecie, wielokrotnym sekretarzem rad papieskich. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 października 2003 roku.

HUMMES Cláudio, O.F.M. - Arcybiskup Sao Paolo, Brazylia. Urodzony 8 sierpnia 1934 roku. Posiada doktorat z filozofii. Orędownik dialogu między religiami, aktywny działacz na rzecz ekumenizmu. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku. [więcej]

HUSAR Lubomyr, M.S.U. - Główny Arcybiskup Ukrainy. Urodzony 26 lutego 1933 roku. Nauczał religii w seminariach duchownych. Zdobył doktorat z teologii. Przewodniczący synodu ukraińskich kościołów katolickich. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku.

I J

JAWORSKI Marian - Arcybiskup Lwowa, Ukraina. Urodzony 21 sierpnia 1926 roku. Posiada doktoraty z teologii oraz filozofii. Wykładał na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 1998 roku. [więcej]

K

KASPER Walter - Przewodniczący papieskiego kolegium ds. promocji jedności chrześcijan. Urodzony 5 marca 1933 roku w Niemczech. Posiada doktorat oraz habilitację z teologii. Wieloletni wykładowca i dziekan wydziału teologii uniwersytetu w Tubingen. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku.

KEELER William Henry - Arcybiskup Baltimore, USA. Urodzony 4 marca 1931 roku. Posiada doktorat z prawa kanonicznego. Aktywny działacz na rzecz dialogu między religiami, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności chrześcijańskiej i żydowskiej. Znany i doceniany za swój wkład w próby pojednania wiernych różnych wyznań. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 26 listopada 1994 roku.

KITBUNCHU Michael Michai - Arcybiskup Bangkoku, Tajlandia. Urodzony 25 stycznia 1929 roku. Posiada licencjat z filozofii i teologii. Włada biegle językami: angielskim, włoskim, francuskim, chińskim i tajskim. Administrator i budowniczy kościoła w Bangkoku. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 2 lutego 1983 roku.

L

LAW Bernard Francis - emerytowany Arcybiskup Bostonu, USA. Urodzony 4 listopada 1931 roku. Ukończył Harvard. Wieloletni działacz na rzecz dialogu między religiami i ekumenizmu. Autor artykułów o pojednaniu wyznaniowym. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 25 maja 1985 roku.

LEHMANN Karl - Biskup Mainz, Niemcy. Urodzony 16 maja 1936 roku. Legitymuje się doktoratami z filozofii oraz teologii. Przewodniczący Konferencji Biskupów niemieckich od 1987 roku. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku.

LÓPEZ RODRÍGUEZ Nicolás de Jesús - Arcybiskup Santo Domingo, Dominikana. Ordynariusz wojskowy. Urodzony 31 października 1936 roku. Od dziecka interesował się teologią, w którym to kierunku kształcił się w latach późniejszych. Pobierał nauki również z zakresu socjologii. Organizował liczne konferencje, był Przewodniczącym m.in. Konferencji na rzecz sprawiedliwości i pokoju. Posiada tytuł doktora honoris causa. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 28 czerwca 1991 roku. [więcej]

LÓPEZ TRUJILLO Alfonso - Przewodniczący papieskiej Rady ds. Rodziny, emerytowany Arcybiskup Medellin, Kolumbia. Urodzony 8 listopada 1935 roku. Posiada doktorat z filozofii, a także ukończone kursy z zakresu teologii oraz socjologii. Przewodniczący kolumbijskiej Konferencji Biskupów. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 2 lutego 1983 roku.

LOZANO BARRAGÁN Javier - Przewodniczący papieskiej Rady ds. Zdrowia. Urodzony 26 stycznia 1933 roku w Meksyku. Posiada doktorat z dogmatów teologii. Wykładał teologię i historię w seminarium duchownym. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 października 2003 roku.

LUSTIGER Jean-Marie - emerytowany Arcybiskup Paryża, Francja. Urodzony 17 września 1926 roku (rodzice byli polskimi Żydami). Uzyskał stopnie naukowe z teologii oraz filozofii (m.in. na Sorbonie). Wielki entuzjasta propagowania wiary wśród studentów, niezłomny w głoszeniu praw człowieka. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 2 lutego 1983 roku. [więcej]

M

MACHARSKI Franciszek - Arcybiskup Krakowa, w 1978 roku zastąpił na tym stanowisku Karola Wojtyłę. Urodzony 20 maja 1927 roku. Ukończył studia teologiczne i filozoficzne, posiada doktorat z teologii. Znany i ceniony jako nauczyciel oraz pisarz. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 30 czerwca 1979 roku.[więcej]

MAHONY Roger Michael - Arcybiskup Los Angeles, USA. Urodzony 27 stycznia 1936 roku. Aktywny działacz w organizacjach pomagających ludziom z problemami życiowymi. Orędownik etycznego podejścia do ekonomii. Uhonorowany medalem za swoją poza kościelną działalność. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 28 czerwca 1991 roku.

MAIDA Adam Joseph - Arcybiskup Detroit, USA. Urodzony 18 marca 1930 roku. Posiada doktorat z prawa cywilnego oraz licencjat z prawa kanonicznego, teologii i filozofii. Brał czynny udział w procesach przed Sądem Najwyższym USA. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 26 listopada 1994 roku. [więcej]

MARCHISANO Francesco - wieloletni Przewodniczący wielu rad papieskich, archiprezbiterianin bazyliki watykańskiej. Urodzony 25 czerwca 1929 roku we Włoszech. Wykształcony w zakresie filozofii oraz teologii. Aktywny działacz w instytucjach kościelnych. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 października 2003 roku.

MARTÍNEZ SOMALO Eduardo - emerytowany prefekt Instytutu ds. Konsekracji Życia i Spraw Apostołów. Jeden z najbliższych ludzi Jana Pawła II. Urodzony 31 marca 1927 roku w Hiszpanii. Znawca teologii i prawa kanonicznego. Przewodniczący synodów biskupich, sekretarz instytucji kościelnych. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 28 czerwca 1988 roku.

MARTINI Carlo Maria, S.I. - emerytowany Arcybiskup Mediolanu, Włochy. Urodzony 15 lutego 1927 roku. Posiada doktorat z teologii oraz stopień magistra filozofii. Autor wielu podręczników i publikacji naukowych. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 2 lutego 1983 roku. [więcej]

MARTINO Renato Raffaele - Przewodniczący papieskiej Rady ds. Sprawiedliwości i Pokoju. Urodzony 23 listopada 1932 roku we Włoszech. Podczas swej wędrówki pełnił misje w Nikaragui, Filipinach, Libanie, Kanadzie i Brazylii. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 października 2003 roku.

McCARRICK Theodore Edgar - Arcybiskup Waszyngtonu, USA. Urodzony 7 czerwca 1930 roku. Posiada doktorat z socjologii. Wieloletni wykładowca i dziekan wydziałów katolickich na uniwersytetach. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku.

MEDINA ESTÉVEZ Jorge Arturo - emerytowany prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Urodzony 23 grudnia 1926 roku w Chile. Posiada doktorat z teologii. Wykładowca teologii i filozofii. Wieloletni sędzia trybunału kościelnego. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 1998 roku.

MEISNER Joachim - Arcybiskup Kolonii, Niemcy. Urodzony 25 grudnia 1933 roku. Posiada doktorat z teologii. Dwukrotnie spotykał na swej drodze ówczesnego kardynała Wojtyłę. Przewodniczący Konferencji Biskupów w Niemczech, w latach 1982-1989. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 2 lutego 1983 roku.

MURPHY-O’CONNOR Cormac - Arcybiskup Westminster, Wielka Brytania. Urodzony 24 sierpnia 1932 roku. Posiada licencjat z teologii oraz filozofii. Przewodniczący Konferencji Biskupów Anglii i Walii oraz wice Przewodniczący Rady Biskupów europejskich. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku.

N

NAPIER Wilfrid Fox, O.F.M. - Arcybiskup Durbanu, Południowa Afryka. Urodzony 8 marca 1941 roku. Ukończył studia filozoficzne i teologiczne. Zaangażowany w propagowanie chrześcijaństwa w Afryce. Mediator i negocjator. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku.

NICORA Attilio - Przewodniczący administracji ds. zgromadzeń apostolskich. Urodzony 16 marca 1937 roku we Włoszech. Posiada doktorat z prawa kanonicznego oraz stopnie naukowe z teologii oraz prawoznawstwa. Wieloletni wykładowca i nauczyciel. Przewodniczący Konferencji Biskupów włoskich. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 października 2003 roku.

O

OBANDO BRAVO Miguel, S.D.B. - Arcybiskup Managui, Nicaragua. Urodzony 2 lutego 1926 roku. Posiada wszechstronne wykształcenie, zdobył doktoraty z matematyki, fizyki oraz filozofii. Znany i ceniony wykładowca, profesor na uczelni. Przewodniczący wielu organizacji kościelnych i poza kościelnych, niosących pomoc ludziom. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 25 maja 1985 roku.

O’BRIEN Keith Michael Patrick - Arcybiskup Edynburga, Wielka Brytania. Urodzony 17 marca 1938 roku. Posiada licencjat z chemii oraz matematyki oraz stopień magistra z pedagogiki. Przewodniczący Konferencji Biskupów w Szkocji. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 października 2003 roku.

OKOGIE Anthony Olubunmi - Arcybiskup Lagos, Nigeria. Urodzony 16 czerwca 1936 roku. Posiada licencjat z teologii. Służył w nigeryjskiej armii, jako kapelan. Przewodniczący Konferencji Biskupów w Nigerii. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 października 2003 roku.

ORTEGA Y ALAMINO Jaime Lucas - Arcybiskup Havany, Kuba. Urodzony 18 października 1936 roku. Wszechstronnie wykształcony w zakresie nauk społecznych i filozofii. Aktywnie uczestniczy w rozbudowie kościoła katolickiego na Kubie. Sprawuj nadzór nad instytucjami kościelnymi. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 26 listopada 1994 roku.

OUELLET Marc, P.S.S. - Arcybiskup Quebecu, Prymas Kanady. Urodzony 8 czerwca 1944 roku. Posiada doktorat z teologii oraz licencjat z filozofii. Członek papieskiej Akademii Teologii. Wieloletni wykładowca i nauczyciel. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 października 2003 roku.

P

PANAFIEU Bernard - Arcybiskup Marsylii, Francja. Urodzony 26 stycznia 1931 roku. Aktywny działacz na rzecz dialogu między religiami i nowych trendów w wierze. Przewodniczący Rady ds. Dialogu z Islamem. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 października 2003 roku.

PASKAI László, O.F.M. - emerytowany Arcybiskup Budapesztu, Prymas Węgier. Urodzony 8 maja 1927 roku. Posiada doktorat z teologii, wieloletni wykładowca i nauczyciel. Entuzjasta dialogu na temat wiary z młodymi ludźmi. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 28 czerwca 1988 roku.

PELL George - Arcybiskup Sydney, Australia. Urodzony 8 czerwca 1941 roku. Posiada doktorat z filozofii, stopień magistra pedagogiki oraz licencjat z teologii. Wieloletni Przewodniczący Caritasu w Australii. Zaangażowany w przekładanie tekstów liturgicznych na język angielski. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 października 2003 roku.

PENGO Polycarp - Arcybiskup Dar-es-Salaam, Tanzania. Urodzony 5 sierpnia 1944 roku. Posiada doktorat z teologii, wykłada w seminariach duchownych. Aktywnie wspiera działania mające na celu propagowanie chrześcijaństwa w Tanzanii. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 1998 roku.

PHAM MINH MÂN Jean-Baptiste - Arcybiskup Than-Phô Hô Chí Minh, Wietnam. Urodzony w 1934 roku. Prekursor i orędownik wiary chrześcijańskiej w Wietnamie. Stworzył seminarium duchowne. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 października 2003 roku.

POLETTO Severino - Arcybiskup Turynu, Włochy. Urodzony 18 marca 1933 roku. Posiada licencjat z teologii. Działa w fundacjach pomagającym rodzinom, borykającym się z problemami. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku.

POMPEDDA Mario Francesco - emerytowany prefekt apostolskiego Trybunału Najwyższego, Włochy. Urodzony 18 kwietnia 1929 roku. Posiada doktorat z teologii oraz licencjat z tajemnic pisma świętego. Ściśle związany z trybunałami kościelnymi. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku.

POUPARD Paul - Przewodniczący papieskiej Rady ds. Kultury. Urodzony 30 sierpnia 1930 roku we Francji. Studiował na Sorbonie, gdzie obronił doktoraty z teologii oraz historii. Wieloletni pracownik naukowy, rektor Instytutu Katolickiego w Paryżu. Działacz na rzecz dialogu z ateistami i agnostykami. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 27 maja 1985 roku.

PUJATS Janis - Arcybiskup Rygi, Łotwa. Urodzony 14 listopada 1930 roku. Człowiek nauki, autor wielu książek i publikacji religijnych. Włada biegle sześcioma językami: łotewskim, rosyjskim, polskim, litewskim, niemieckim oraz łacińskim. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 1998 roku.

PULJIĆ Vinko - Arcybiskup Sarajewa, Bośnia i Hercegowina. Urodzony 8 września 1945 roku. Wykształcony w zakresie filozofii oraz teologii, aktywnie działa na rzecz szerzenia wiary chrześcijańskiej. W czasie wojny przetrzymywany w niewoli. Aktywny w środkach przekazu, orędownik dobrej nadziei. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 26 listopada 1994 roku.

Q

QUEZADA TORUNO Rodolfo - Arcybiskup Gwatemali. Urodzony 8 marca 1932 roku. Posiada doktorat z prawa kanonicznego. Wieloletni wykładowca i nauczyciel. Przewodniczący wielu komisji (edukacji, duchownych, itp.). Aktywny działacz na rzecz szerzenia wiary chrześcijańskiej w Gwatemali. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 października 2003 roku.

R

RATZINGER Joseph - prefekt Kongregacji ds. Doktryny Wiary, Przewodniczący papieskiej komisji ds. Biblii i Wiary, Dziekan Collegu Kardynałów. Urodzony 16 kwietnia 1927 roku. Posiada doktorat z teologii i stopień magistra filozofii. Wieloletni wykładowca i nauczyciel. Aktywny działacz w instytucjach kościelnych. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez papieża Pawła VI, 27 czerwca 1977 roku. [więcej]

RAZAFINDRATANDRA Armand Gaétan - Arcybiskup Antananarivo, Madagscar. Urodzony 7 sierpnia 1925 roku. Wykształcony w zakresie teologii i filozofii. Wiedzę swą przekazywał studentom, jako nauczyciel akademicki. Zaangażowany w powstanie komisji ekumenicznej. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 26 listopada 1994 roku.

RE Giovanni Battista - prefekt Kongregacji Biskupów, Przewodniczący papieskiej Rady. ds. Ameryki Łacińskiej. Urodzony 30 stycznia 1934 roku. Posiada doktorat z prawa kanonicznego. Wykładowca i nauczyciel akademicki. Przewodniczący 10 Synodu Biskupiego. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku. [więcej]

RIGALI Justin Francis - Arcybiskup Filadelfii, USA. Urodzony 19 kwietnia 1935 roku. Posiada doktorat z prawa kanonicznego. Był tłumaczem papieża Pawła VI. Pełni wiele funkcji podczas Konferencji Biskupów USA. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 października 2003 roku.

RIVERA CARRERA Norberto - Arcybiskup Meksyku. Urodzony 6 czerwca 1942 roku. Posiada doktorat z teologii oraz wszechstronne wykształcenie z zakresu filozofii i studiów klasycznych. Wykładowca na uczelniach i seminariach duchownych. Przewodniczący m.in. komisji ds. Rodziny. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 1998 roku. [więcej]

RODRÍGUEZ MARADIAGA Oscar Andrés, S.D.B. - Arcybiskup Tegucigalpa, Honduras. Urodzony 29 grudnia 1942 roku. Posiada doktorat z teologii oraz stopień naukowy z psychologii klinicznej. Wykładowca i nauczyciel. Przewodniczący Konferencji Biskupów Hondurasu. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku. [więcej]

ROUCO VARELA Antonio María - Arcybiskup Madrytu, Hiszpania. Urodzony 24 sierpnia 1936 roku. Posiada doktorat z teologii i prawa kanonicznego. Wykładowca i autor wielu publikacji naukowych. Zaangażowany w procesy ekumeniczne. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 1998 roku.

RUBIANO SÁENZ Pedro - Arcybiskup Bogoty, Kolumbia. Urodzony 13 września 1932 roku. Ukończył studia teologiczne. Działacz na rzecz szerzenia wiary chrześcijańskiej w Kolumbii. Przewodniczący Konferencji Biskupów w Bogocie. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku.

RUINI Camillo - wikariusz generalny papieża na Diecezję Rzymską, archiprezbiterianin Patriarchalnej Archibazyliki Laterańskiej i wielki kanclerz papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego. Urodzony 19 lutego 1931 roku we Włoszech. Posiada doktorat z teologii i licencjat z filozofii. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 28 czerwca 1991 roku. [więcej]

S

SANDOVAL ÍNIGUEZ Juan - Arcybiskup Guadalajara, Meksyk. Urodzony 28 marca 1933 roku. Posiada doktorat z teologii oraz stopień magistra filozofii. Ceniony wykładowca i nauczyciel akademicki. Wielokrotny Przewodniczący komisji i Konferencji biskupich. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 26 listopada 1994 roku.

SARAIVA MARTINS José, C.M.F. - Prefekt Kongregacji ds. Świętych. Urodzony 6 stycznia 1932 roku w Portugalii. Posiada doktorat z teologii. Wykładał metafizykę oraz teologię. Autor wielu publikacji naukowych. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku.

SCHEID Eusébio Oscar, S.C.I. - Arcybiskup Rio de Janiero, Brazylia. Ordynariusz dla wiernych obrządków wschodnich. Urodzony 8 grudnia 1932 roku. Posiada doktorat z nauk o Chrystusie. Wieloletni wykładowca teologii. Aktywny działacz religijny, propagujący chrześcijaństwo. Obecny w instytucjach kościelnych Brazylii. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 października 2003 roku.

SCHÖNBORN Christoph, O.P. - Arcybiskup Wiednia, Austria. Urodzony 22 stycznia 1945 roku. Posiada doktorat z teologii oraz wykształcenie z zakresu filozofii i psychologii. Wykładowca i autor publikacji religijnych. Przewodniczący Konferencji Biskupów w Austrii. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 1998 roku.[więcej]

SCHWERY Henri - emerytowany Biskup Sion, Szwajcaria. Urodzony 14 czerwca 1932 roku. Wszechstronnie wykształcony, posiada dyplomy z matematyki, fizyki oraz teologii. Wieloletni wykładowca, autor podręczników. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 28 czerwca 1991 roku.

SCOLA Angelo - Patriarcha Wenecji, Włochy. Urodzony 7 listopada 1941 roku. Posiada doktorat z teologii oraz filozofii. Pracownik naukowy oraz dydaktyczny. Zaangażowany w badania naukowe nad antropologicznym pochodzeniem religii. Przewodniczący Konferencji Biskupów. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 października 2003 roku. [więcej]

SEBASTIANI Sergio - Przewodniczący Prefektury Spraw Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej. Urodzony 11 kwietnia 1931 roku we Włoszech. Studiował na Papieskiej Akademii Kościelnej, posiada doktorat z prawa kanonicznego. Pracował w nuncjaturach w Peru, Brazylii, Chile i Francji oraz w Sekretariacie Stanu. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku.

SEPE Crescenzio - Prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa. Urodzony 2 czerwca 1943 roku we Włoszech. Posiada stopnie naukowe z filozofii, teologii oraz prawa kanonicznego. Pracował w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej w nuncjaturze w Brazylii. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku.

SHIRAYANAGI Peter Seiichi - emerytowany Arcybiskup Tokio, Japonia. Urodzony 17 czerwca 1928 roku. Posiada doktorat z prawa kanonicznego oraz wykształcenie z zakresu teologii. Aktywnie działa na rzecz ewangelizacji. Przewodniczący Konferencji Biskupów w Japonii. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 26 listopada 1994 roku.

SIMONIS Adrianus Johannes - Arcybiskup Utrechtu, Holandia. Urodzony 26 listopada 1931 roku. Przewodniczący Komisji ds. Nauk Religijnych. Ukończył studia teologiczne. Aktywny obrońca wartości chrześcijańskich w rodzinie. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 25 maja 1985 roku.

SIN Jaime Lachica - emerytowany Arcybiskup Manili, Filipiny. Urodzony 31 sierpnia 1928 roku. Posiada doktoraty z prawa, nauk społecznych. Wieloletni, aktywny działacz na rzecz dialogu między religiami i ekumenizmu. Wciela nauki chrześcijańskie na Filipinach. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez papieża Pawła VI, 24 maja 1976 roku. - z powodu choroby kardynał Sin nie będzie obecny na konklawe

SODANO Angelo - członek Kongregacji Nauki Wiary, Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, Kongregacji ds. Biskupów, Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego, Instytutu Dzieł Religijnych. Urodzony 23 listopada 1927 roku we Włoszech. Ukończył studia teologiczne i prawnicze. Wykładał teologię w seminarium duchownym. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 28 czerwca 1991 roku. [więcej]

STAFFORD James Francis - emerytowany Arcybiskup Denver, USA. Urodzony 26 lipca 1932 roku. Ukończył studia teologiczne w Rzymie. Był Przewodniczącym Komisji Episkopatu Stanów Zjednoczonych ds. Ekumenizmu i Dialogu Między Religiami oraz Komisji ds. Małżeństwa i Życia Rodzinnego. Obecnie przewodniczy Papieskiej Radzie ds. Świeckich. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 1998 roku.

STERZINSKY Georg Maximilian - Arcybiskup Berlina, Niemcy. Urodzony 9 lutego 1936 roku. Wykształcony w zakresie teologii. Aktywny działacz na rzecz edukacji katolickiej oraz opieki nad imigrantami. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 28 czerwca 1991 roku.

SUÁREZ RIVERA Adolfo Antonio - emerytowany Arcybiskup Monterrey, Meksyk. Urodzony 9 stycznia 1927 roku. Posiada doktorat z teologii oraz wykształcenie z zakresu literatury klasycznej. Piastował wiele funkcji w instytucjach Stolicy Apostolskiej. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 26 listopada 1994 roku.- z powodu choroby kardynał Suarez Rivera nie będzie obecny na konklawe

SZOKA Edmund Casimir - emerytowany Arcybiskup Detroit, USA. Urodzony 14 września 1927 roku. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Watykanu, Przewodniczący Gubernoratu Państwa Watykańskiego. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 28 czerwca 1988 roku. [więcej]

T

TAURAN Jean-Louis - Archiwista oraz bibliotekarz Kościoła Rzymskokatolickiego. Urodzony 5 kwietnia 1943 roku we Francji. Wykształcony w zakresie teologii, filozofii i prawa kanonicznego. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 października 2003 roku.

TERRAZAS SANDOVAL Julio, C.SS.R. - Arcybiskup Santa Cruz de la Sierra, Boliwia. Urodzony 7 marca 1936 roku. Studiował w Argentynie i we Francji. Pełnił funkcję przełożonego wspólnoty redemptorystów w Vallegrande. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001.

TETTAMANZI Dionigi - Arcybiskup Mediolanu, Włochy. Urodzony 14 marca 1934 roku. Posiada doktorat z teologii. Przez ponad 20 lat wykładał teologię fundamentalną w wyższym seminarium duchownym. Jest członkiem i konsultantem licznych instytucji Kurii Rzymskiej. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 1998 roku. [więcej]

TOPPO Telesphore Placidus - Arcybiskup Ranchi, Indie. Urodzony 15 października 1939 roku. Posiada wykształcenie z zakresu teologii oraz historii. Wieloletni wykładowca teologii. Przewodniczący Konferencji Biskupów w Indiach. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 października 2003 roku.

TUMI Christian Wiyghan - Arcybiskup Douala, Kamerun. Urodzony 15 października 1930 roku. Posiada doktorat z filozofii oraz licencjat z teologii. Wykładowca, autor książek naukowych. Przewodniczący Konferencji Biskupów w Kamerunie. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 28 czerwca 1988 roku.

TURCOTTE Jean-Claude - Arcybiskup Montrealu, Kanada. Urodzony 26 czerwca 1936 roku. Teolog czynnie działający na rzecz propagowania wiary chrześcijańskiej, szczególnie wśród młodzieży. Przewodniczący Konferencji Biskupów Kanady w latach 1997-2000. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 26 listopada 1994 roku.

TURKSON Peter Kodwo Appiah - Arcybiskup Ghany. Urodzony 11 października 1948 roku. Przewodniczący Konferencji Biskupów Ghany, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Między Katolikami i Metodystami. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 października 2003 roku.

U V

VIDAL Ricardo J. - Arcybiskup Cebu, Filipiny. Urodzony 6 lutego 1931 roku. Teolog, aktywnie działający na rzecz ewangelizacji i szerzenia wiary chrześcijańskiej. Przewodniczący filipińskiej Konferencji Biskupów w latach 1985-1987. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 25 maja 1985 roku.

VITHAYATHIL Varkey, C.SS.R. - Arcybiskup Ernakulam-Angamaly, Indie. Urodzony 29 maja 1927 roku. Posiada doktorat z prawa kanonicznego. Przez 25 lat wykładał ten przedmiot w seminarium redemptorystów w Bangalore. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001.

VLK Miloslav - Arcybiskup Pragi, Czechy. Urodzony 17 maja 1932 roku. Studiował teologię (doktorat) i naukę starożytną. Specjalny sekretarz Synodu Biskupów europejskich (1991 rok). Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 26 listopada 1994 roku. [więcej]

W

WAMALA Emmanuel - Arcybiskup Kampali, Uganda. Urodzony 15 grudnia 1926 roku. Uzyskał licencjat z teologii oraz socjologii. Od 1990 roku jest Przewodniczącym Związku Chrześcijan w Ugandzie. Niezłomny krzewiciel wiary, wielki aktywista. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 26 listopada 1994 roku.

WETTER Friedrich - Arcybiskup Monachium, Niemcy. Urodzony 20 lutego 1928 roku. Posiada doktorat z teologii oraz stopień magistra filozofii. Wieloletni wykładowca i nauczyciel akademicki, aktywny ewangelista. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 25 maja 1985 roku.

WILLIAMS Thomas Stafford - Arcybiskup Wellington, Nowa Zelandia. Ordynariusz wojskowy. Urodzony 20 marca 1930 roku. Wykształcony w zakresie teologii oraz socjologii. Przewodniczący Konferencji Biskupów w Nowej Zelandii, w latach 1980-1988. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 2 lutego 1983 roku.

Y Z

ZUBEIR WAKO Gabriel - Arcybiskup Khartoum, Sudan. Urodzony 27 lutego 1941 roku. Posiada licencjat z teologii. Od 1992 roku Przewodniczący Konferencji Biskupów w Sudanie. Aktywny działacz na rzecz szerzenia wiary chrześcijańskiej. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 października 2003 roku.

Zgodnie z prawem kościelnym funkcje niektórych kardynałów straciły ważność z chwilą śmierci Papieża Jana Pawła II. Dotyczy to między innymi prefektów kongregacji i innych funkcji w Kurii Rzymskiej.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050405162752361