Obradował Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

śro, 6 kwi 2005, 13:28:28

Autor: Jarosław Charkiewicz

W dniu 5 kwietnia 2005 r. w Warszawie w siedzibie Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbyła się wiosenna sesja Św. Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, w której wzięli udział wszyscy Arcybiskupi i Biskupi PAKP. Podczas sesji przekazano między innymi Konferencji Episkopatu Polski wyrazy współczucia z powodu śmierci Jana Pawła II.

Tematyka obrad dotyczyła spraw zewnętrznych i wewnętrznych życia Kościoła:
Sprawy zewnętrzne:

Zapoznano się z dokumentami Ich Świątobliwości Patriarchów: Ekumenicznego, Rosyjskiego i Serbskiego informującymi o ogłoszeniu nowych świętych w tych Kościołach. Przyjęto uchwałę o wpisaniu ich imion do dyptychu naszego Kościoła.
Przyjęto do wiadomości informację o suspensie duchownych w Patriarchacie Konstantynopolitańskim.
Zapoznano się z aktualną sytuacją w Kościele Bułgarskim i postanowiono wystosować stosowne dokumenty, zgodnie z prośbą Jego Świątobliwości, Patriarchy Bułgarskiego Maksyma.
Zapoznano się z dokumentem Asocjacji św. apostoła Andrzeja w sprawie modlitw w intencji pokoju w Ziemi Świętej w Wielką Sobotę. Postanowiono w Wielką Sobotę 30 kwietnia br. wznieść modlitwy o pokój w Ziemi Świętej. Do ogólnoprawosławnej delegacji, która w Wielką Sobotę uczestniczyć będzie przy zstąpieniu w Grobie Pańskim Św. Ognia został wydelegowany Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Grzegorza, Biskupa Bielskiego.
Zapoznano się z pismem Kardynała Waltera Kaspera w sprawie organizacji sympozjum na temat: „Pismo Święte w życiu Kościoła”. W sympozjum udział weźmie Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Jeremiasz, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński.
Przyjęto sprawozdania z międzynarodowych konferencji na temat: „IX Walnego Zgromadzenia Światowej Rady Kościołów” i Konferencji na temat dialogu z Kościołami Dochalcedońskimi.

Sprawy wewnętrzne:
Przyjęto sprawozdania roczne za rok 2004 ze wszystkich Diecezji i Klasztorów oraz omówiono aktualną sytuację naszego Kościoła.
Omówiono stan aktualny dialogów ekumenicznych.
Omówiono aktualny stan Funduszu Socjalnego.
Przyjęto i zatwierdzono znowelizowany Statut Komisji Opieki nad Zabytkami Warszawskiej Metropolii Prawosławnej.
Wyznaczono ogólnometropolitalne kwesty na rzecz parafii w:
- Gorlicach – niedziela 5.VI.2005 r., Bank Spółdzielczy w Gorlicach: nr 29 8795 0005 2001 0011 8327 0001;
- Maleszach – niedziela 3.VII.2005 r., budowa cerkwi w Brańsku;
- Jeleniej Górze – niedziela 7.VIII.2005 r.;
Przyjęto tekst Orędzia Paschalnego.
Przyznano nagrody wielkanocne dla duchowieństwa i osób świeckich:
1.Drugi Krzyż z ozdobami – ks. mitrat Witalis Czyżewski;
2.Krzyż z ozdobami: ks. prot. Jerzy Charytoniuk, ks. prot. Jerzy Czurak, ks. prot. Andrzej Pugacewicz;
3.Palica: ks. prot. Witalis Gawryluk, ks. prot. Jan Gacuta, ks. ihumen Atanazy (Ujkowice), ks. prot. Arkadiusz Zielepucha, ks. ihumen Ambroży (Kostomłoty), ks. prot. Michał Ciuchaj;
4.Protoijerejstwo: ks. Jan Stepaniuk, ks. Anatol Jarmocik, ks. Mirosław Łuciuk;
5.Ordery Św. Marii Magdaleny:
- II stopnia: Helena Karpowicz, Maria Bocian, Michał Artyszewicz;
- III stopnia: Halina Skoczylas, Piotr Skoczylas, Lidia Nieczajew–Walters, Nadzieja Dzilne, Izaak Troc, Jargos Apostolu, Nina Nieczajew, Andrzej Nieczajew, Maria Leszkiewicz, Józef Turkot, Władysław Więcek, Krystyna Kuncik, Włodzimierz Rydzanicz, Piotr Kuziak, Sergiusz Protoklitow, Aleksy Matwiejczyk, Włodzimierz Juszczuk–Piecki, ks. Sławomir Kochan.

W związku ze śmiercią Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II, Zwierzchnika Kościoła rzymskokatolickiego, naszego Rodaka, Św. Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego uczcił Jego Pamięć i wystosował wyrazy współczucia Konferencji Episkopatu Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce następującej treści:

„Warszawa. 5.IV.2005.
Jego Ekscelencja,
Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik,
Metropolita Przemyski,
Przewodniczący Konferencji Episkopatu
Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce.
Warszawa.

Ekscelencjo!
Św. Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego zebrany w Warszawie w dniu 5 kwietnia 2005 r. na swej sesji wiosennej oddał hołd zmarłemu Jego Świątobliwości Janowi Pawłowi II, Głowie Kościoła rzymskokatolickiego, wielkiemu naszemu Rodakowi.
Św. Sobór Biskupów przekazuje na ręce Waszej Ekscelencji szczere braterskie wyrazy współczucia Konferencji Episkopatu Polski w związku z odejściem do Pana wybitnego Męża Kościoła rzymskokatolickiego, apostoła jedności podzielonego chrześcijaństwa, pokoju, sprawiedliwości, dobra, godności i zgody pomiędzy ludźmi.
To dzięki Niemu rozpoczęty został dialog teologiczny pomiędzy Kościołami rzymskokatolickim i prawosławnym, który trwa do dnia dzisiejszego.
Jego pielgrzymki do krajów prawosławnych, a także historyczna wizyta w prawosławnej katedrze w Białymstoku, przyczyniły się do zbliżenia między naszymi Kościołami.
Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Świadomość ta przekonuje, że dzieło życia Jego Świątobliwości pozostanie na zawsze w sercach ludzi dobrej woli i wpisało się trwale w bieg wydarzeń współczesnego świata.
Pokój Jego duszy.

+ Sawa,
Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski,
    Przewodniczący Św. Soboru Biskupów PAKP”

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050406132828484