Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Jeśli nie chrzest... to co?

Niedawno miliony wiernych w całym kraju, podczas mszy odprawianych w intencji Papieża, słyszało czytania z trzeciego rozdziału Ewangelii św. Jana, a w nich słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwo Bożego.” Oraz: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.” Skoro dla Chrystusa „powtórne narodziny” są warunkiem wejścia do królestwa Bożego, ba! – nawet ujrzenia go, to rzeczą najwyższej wagi jest upewnienie się czym owe „powtórne narodziny” są.

Powtórne Narodziny

Tradycja spieszy nam z wyjaśnieniem, że sakrament chrztu świętego jest tym momentem duchowych narodzin. Jednak kiedy w liście apostoła Pawła do Tytusa czytamy: (mowa o Jezusie) „...który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.” – jednocześnie widząc, że nie każdy ochrzczony jest gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków, to rodzi się nam podstawowa wątpliwość: czy „nowe narodzenie” rzeczywiście następuje przez znak chrztu?

Kiedy zajrzymy do prac językoznawców dowiadujemy się, że ewangeliczny zwrot „narodzić się z wody i z Ducha” nie oznacza dwóch rzeczy (chrztu wodnego i odrodzenia natury ludzkiej) ale jest to figura stylistyczna (hendiadys) gdzie dwa słowa są użyte na opisanie jednej rzeczy. (To tak jak ap. Paweł pisał do „...świętych, którzy są , i do wiernych w Chrystusie Jezusie...” – nie mając na myśli dwóch grup ludzi – świętych i wiernych, ale użył tej samej figury stylistycznej, adresując list do świętych, którzy są wiernymi. A więc w trzecim rozdziale ewangelii Jana mowa jest o narodzinach z Ducha (będących ożywiające jak woda dająca życie w świecie naturalnym).

Czy chrzest jest nieistotny?

Oczywiście wielu Czytelników zarzuciłoby mnie teraz listą wersetów z Pisma Świętego jakoby sugerujących konieczność rytu chrztu do zbawienia. Jednak nie czas i miejsce na to, aby wchodzić w szczegółowe polemiki na ten temat – studiowałem sporne fragmenty i nie widzę, żeby pokazywały one konieczność chrztu do zbawienia.

Jednocześnie chciałbym zdecydowanie podkreślić, że chrzest jest niezykle istotnym wydarzeniem w życiu osoby która świadomie oddała swoje życie Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi. Istotny, przez sam fakt, że jest nakazany przez Chrystusa, ale rozumiem, że chrzest jest bardziej zewnętrznym znakiem tego co dzieje się w duchu człowieka zwracającego się do Boga o przebaczenie grzechów, a nie sakramentem automatycznie odradzającym człowieka.

W pewnym sensie mamy sytuację analogiczną z myśleniem niektórych członków Narodu Wybranego z czasów Starego Przymierza. Skoro wtedy obrzezka była znakiem i pieczęcią przymierza z Bogiem, to wielu myślało o sobie, że przez sam fakt bycia obrzezanym automatycznie znajdują się w gronie wiernych! Apostoł Paweł zdecydowanie polemizował z takim myśleniem: „Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga.” (Rzymian 2,28 – 29).

To na co chcę zwrócić uwagę, to konieczność autentycznej wiary do tego by być „powtórnie narodzonym”. Znów cytując apostoła Pawła: Galatów 5,6 „Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość.” Oczywiście pod „obrzezanie” możemy podstawić wszelkie substytuty wiary jak przynależność wyznaniową, jakieś przeżycie religijne, chrzest czy dobre uczynki. Dla św. Pawła zbawienie jest darem a nie nagrodą; jest z Boga a nie z nas; jest zapowiedziane w Starym Przymierzu, ale nie jest za przestrzeganie uczynków Prawa Starego Testamentu.
„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.” (Efezjan 2,8 – 9).

I tak zarówno dla apostoła Pawła jak i Jakuba dobre uczynki są nierozerwalną konsekwencją żywej wiary; stąd Paweł kontynuuje: Ef 2,10 „Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.”

Usprawiedliwienie

Wiara i tylko wiara zbawia człowieka – było jednym z haseł Reformacji (oczywiście mieli oni na myśli autentyczną wiarę). Reformatorzy widzieli, że Pismo Święte mówi o wierze początkowej – dającej nam usprawiedliwienie z grzechów i wierze wzrastającej w trakcie jak wierzący coraz bardziej przemieniany jest na podobieństwo Chrystusa w procesię uświęcenia, który trwa do końca jego życia na ziemi. Kiedy mówimy o tej wierze początkowej skupiamy się właśnie wokół zagadnienia „powtórnych narodzin”: Ewangeia św. Jana 1,12Opcje Artykułu

Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/20050410000402212

No trackback comments for this entry.
Jeśli nie chrzest... to co? | 4 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
Jeśli nie chrzest... to co?
gosc nie, 10 kwi 2005, 02:38:59
Wiele napisałeś czym nowo narodzenie nie jest, ale nie doszłeś do wniosku czym one jest :-) Może coś dożucić?
 

Szukaj

Menu Użytkownika

Nie masz jeszcze konta? Załóż sobie Nowy Użytkownik
Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń