Kardynał Miloslav Vlk

pon, 11 kwi 2005, 12:52:26

Autor: Jakub Piotr Sowiński

17. maja 1932 roku w południowoczeskiej Liśnicy (gmina Písek) urodził się przyszły prymas Czech i Morawy, przewodniczący konferencji biskupów Europy i honorowy obywatel wielu miast świata. Szybką karierę zawdzięcza m.in. papieżowi i z tego powodu jest też oddanym "Wojtyłowcem". Częstokroć odwiedzał Polskę.

Po maturze w 1952 r. pracował jako robotnik w fabryce Motor Union w Czeskich Budziejowicach. Służbę wojskową odbył w latach 1953-55 w Dworze u Karlowych Varów. W okresie odwilży absolwował Archiwnictwo na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze (1960). Później pracował jako archiwista w Třeboni, Jindřichově Hradci, gminnym i miejskim archiwum Czeskich Budziejowic, gdzie został dyrektorem. Już w tym okresie był znany ze specjalistycznych publikacji w czasopismach.

W 1964 odszedł studiować na Cyrylometodejskim Wydziale Teologicznym w Litomierzycach. Święcenia przyjął 23. czerwca 1968 w Czeskich Budziejowicach. Biskup Josef Hlouch mianował go swym sekretarzem. Jego wpływy na duszpasterstwo bardzo przeszkadzały państwu przez co wielokrotnie był przenoszony na różne parafie. Aż w końcu w 1978 roku stracił państwowe pozwolenie na publiczne wykonywanie funkcji kapłańskiej.

Przez 10 lat pracował w Pradze jako umywacz okien równocześnie tajnie opiekując się grupami wiernych jako ich duszpasterz. Później udało mu się zmienić pracę na stanowisko archiwisty w Państwowym Banku.

1. stycznia 1989 r. odzyskał zgodę na wykonywanie czynności kapłańskich i został proboszczem na Klatowsku - w Żihobcach i w Bukovniku, później w Czachrovie, Javornym, Żeleznej Rudzie, Bieszinach i Strażi na Szumavie.
14 lutego 1990 roku został biskupem czeskobudziejowickim (święcenia 31. 3. 1990), a już 27. 3. 1991 arcybiskupem praskim i prymasem Czech i Moraw, następcą znanego kard. Franciszka Tomaszka (ur. 30.6. 1899, + 4.8.1992). Od 1991 roku był również przewodniczącym Konferencji Episkopatu Federacji Czesko-Słowackiej a później Czeskiej. 26 listopada 1994 otrzymał kapelusz kardynalski od Jana Pawła Wielkiego.  Od 1993 do 2001 był dwukrotnym przewodniczącym Rady Biskupów Europjeskich (CCEE). Od 1994 roku jest członkiem papieskiej rady ds. środków przekazu i Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich.

Kardynał Vlk otrzymał wiele nagród i medali w tym Wielki Krzyż Zasług RFN (1999) i państwowe odznaczenie im. Tomasza Masaryka (prezydent pierwszej Czechosłowacji). Nosi też między innymi wiele doktoratów honoris causa w tym krakowskiego PATu i opolskiego uniwerystetu. Cieszy się także między innymi honorowym obywatelstwem Kłodzka (miejsce pochówku pierwszego czeskiego prymasa Arnoszta z Pardubic).

Polskę wielokrotnie odwiedzał i dziękował za udział polskiego duchowieństwa w opiece duszpasterskiej nad mieszkańcami Rep. Czeskiej. Wielokrotnie też ponawiał zaproszenie do czeskich seminariów dla polskich kleryków (obecnie studiuje ok. 5). Na misjach w Czecach jest ok. 150 polskich duchownych i zakonników - najwięcej na Ostrawsku, w Pradze i Ołomuńcu.

Na prasowe doniesienia o nim jako o papabile w zbliżającym się konklawe zareagował stwierdzeniem, że papieżem by nie chciał być.

Kardynał Miloslav Vlk - materiały w Kosciol.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050411104626282