Kardynał Godfried Danneels

pon, 11 kwi 2005, 14:57:35

Autor: Marta Kamińska

Belgijski kardynał Godfried Danneels wymieniany jest w prasie międzynarodowej jako jeden z potencjalnych kandydatów na nowego papieża. Zdaniem ekspertów belgijskich będzie miał on na konklawe szanse tylko wtedy, gdy kardynałowie nie dojdą do porozumienia wybierając pomiędzy kandydatami z Włoch i Ameryki Łacińskiej.

Godfried Danneels urodził się 4 czerwca 1933 roku w Kanegem w zachodniej Flandrii. 17 sierpnia 1957 roku przyjął święcenia kapłańskie, a w roku 1977 został wyświęcony na biskupa Antwerpii. Dwa lata później został arcybiskupem Brukseli, a w 1980 roku został biskupem polowym armii belgijskiej. 2 lutego 1983 został podniesiony do godności kardynalskiej. Danneels studiował filozofię i teologię, najpierw w Leuven, potem na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Po obronie pracy doktorskiej z teologii, był wykładowcą w seminarium duchownym w Bruges oraz na Uniwersytecie Katolickim w Leuven. Kardynał Danneels jest członkiem watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary oraz Kongregacji ds. Duchowieństwa. Zna język angielski, francuski i włoski.

Godfried Danneels uważany jest za lidera frakcji liberalnej w Kościele Opowiada się za decentralizacją władzy tak, aby więcej decyzji zapadało w diecezjach, a nie w Watykanie. Jest zwolennikiem dopuszczenia kobiet do niektórych stanowisk w Kościele. Zasłynął ze swojej wypowiedzi na temat dopuszczenia użycia prezerwatywy w walce z AIDS oraz na temat homoseksualizmu. Powiedział, że homoseksualizm jest „naturalną dyspozycją" jak heteroseksualizm i że zna on doskonałych księży, którzy są homoseksualistami i takich, którzy są heteroseksualni. Kardynał wspominał również o możliwości udzielania sakramentów rozwiedzionym.

Zdaniem obserwatorów watykańskich poglądy belgijskiego kardynała są jednak zbyt postępowe. Mało prawdopodobne, aby następcą Jana Pawła II został duchowny wywodzący się z kraju, gdzie dozwolone są małżeństwa homoseksualne i eutanazja.

Kardynał Godfried Danneels - materiały w Kosciol.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/2005041114573587