Kardynał Angelo Sodano

śro, 13 kwi 2005, 15:48:53

Autor: Marta Kamińska

Ma silną pozycję w hierarchii Kościoła katolickiego i to czyni go niejako automatycznie papabile na zbliżającym się konklawe. Jego szanse na zostanie papieżem pomniejsza jednak jednak fakt, że nie ma on żadnego doświadczenia w prowadzeniu diecezji.

Angelo Sodano urodził się 23 listopada 1927 roku we włoskim miasteczku Isola d'Astri , jako drugie z sześciorga dzieci wiejskiej rodziny. Wyświęcony został na księdza 23 września 1950 roku. Ma doktorat z teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Ukończył również Papieską Akademię Kościelną. 28 czerwca 1991 roku został wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II. Odznaczył się jako dyplomata w Chile, gdzie pracował jako wysłannik Rzymu przez ponad 10 lat. Aktywnie uczestniczył w pertraktacjach, które doprowadziły do pokojowego rozwiązania sporu o terytoria graniczne między Chile i Argentyną. Sodano zwrócił uwagę Jana Pawła II swoją umiejętnością łagodzenia napięć i konfliktów wewnątrz kościoła chilijskiego. Papież sprowadził go z powrotem do Rzymu w 1988 roku, a dwa lata później mianował go sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej.

W listopadzie 2002 roku Sodano złożył rezygnację ze swego urzędu, ale Jan Paweł II poprosił go, aby nadal pełnił obowiązki sekretarza stanu.

Sodano jest konserwatystą i będzie niechętny wprowadzaniu jakichkolwiek zmian dotyczących problematyki kontroli urodzin czy małżeństw księży.  

Jego krytycy nazywają go suchym biurokratą z niewielkim poczuciem humoru.

Kardynał Angelo Sodano - materiały w Kosciol.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050413144853508