Kardynał Carlo Maria Martini

czw, 14 kwi 2005, 13:01:32

Autor: DaN

"Pan, który wzywa nas do duszpasterstwa nie robi tego, abyśmy coś mówili lub robili, ale żebyśmy byli wzorem postępowania każdego wierzącego" - to dewiza kardynała, który jest w ostatnich dniach ukazywany przez włoską prasę jako jeden z papabili na zbliżającym się konklawe. Dzieje się tak, mimo poważnej dolegliwości kardynała - choroby Parkinsona, oraz jego zaawansowanego wieku (78 lat).

Kardynał Carlo Maria Martini urodził się w Turynie (Włochy) 15 lutego 1927 roku. W wieku 17 lat, Martini, wstąpił do seminarium Jezuitów, gdzie osiem lat później został wyświęcony. Był jednym z najmłodszych duchownych seminarium. Dwa lata później ukończył Uniwersytet Gregoriański, uzyskując stopień magistra teologii. Jego praca dyplomowa została wkrótce wydana, ze względu na swą innowacyjność i doskonałość.

Martiniego oddelegowano do nauczania na fakultecie teologicznym w Cheri, ale stosunkowo szybko przyszły kardynał powrócił do życia akademickiego w Rzymie, gdzie zdobył doktorat z zakresu Pisma Świętego. Pracę obronił w Papieskim Instytucie Biblijnym. Jego warsztat naukowy był tak dobry, iż powierzono mu funkcję Dyrektora Departamentu ds. Pisma Świętego. Wkrótce Martini został kierownikiem całego Instytutu. Swoje rządy sprawował przez 9 lat. Przez ten czas zyskał opinię człowieka otwartego, dostępnego i pomocnego studentom. W 1978 roku został rektorem Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Okres, w którym sprawował ten urząd, przyniósł wiele dokonań na polu literatury naukowej. Martini napisał publikacje, traktujące o biblii, teologii, duchowych aspektach religii.

29 grudnia 1979 roku papież Jan Paweł II mianował Martiniego Arcybiskupem Mediolanu, ćwierć wieku wcześniej funkcję tę sprawował sam papież Paweł VI. Cztery lata później Martini został kardynałem.

Kardynał od kilku lat cierpi na chorobę Parkinsona, która spowodowała, iż przeszedł on na emeryturę w 2002 roku, po 20 latach służby jako Arcybiskup Mediolanu.

Kardynał Carlo Maria Martini - materiały na Kosciol.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050414130132844