Zmarł arcybiskup Iakovos

pią, 15 kwi 2005, 23:01:54

Autor: Szymon Krzyszczuk

W dniu 10 kwietnia 2005 r. w wieku 94 lat odszedł arcybiskup Iakovos, zwierzchnik Greckiej Prawosławnej Archidiecezji Ameryki w latach 1959 – 1996, którego duszpasterska posługa przyniosła nową epokę w życiu emigrantów greckich w USA oraz otwarła nowy rozdział w stosunkach pomiędzy wieloma obecnymi w tym kraju prawosławnymi jurysdykcjami.

Demetrios Coucouzis rodził się 29 lipca 1911 na tureckiej wyspie Imvros. W roku 1934, po ukończeniu Akademii Teologicznej na wyspie Halki otrzymał święcenia diakonatu i złożył śluby zakonne przyjmując imię Iakovos. Następnie przez kilka lat posługiwał jako diakon u boku późniejszego Patriarchy Ekumenicznego Athenagorasa. Już w USA, w roku 1940, został wyświęcony na kapłana, a następnie niósł posługę duszpasterską w kilku parafiach Greckiej Prawosławnej Archidiecezji w USA. W między czasie przez cztery lata pełnił funkcję osobistego reprezentanta patriarchy Athenagorasa w Światowej Radzie Kościołów. W dniu 1 kwietnia 1959 stał się duchowym zwierzchnikiem prawosławnych Greków w Ameryce Północnej.

Arcybiskup Iakovos brał czynny udział w ruchu ekumenicznym. Przez dziewięć lat pełnił funkcję przewodniczącego Światowej Rady Kościołów, nawiązał dialog z Kościołami: rzymskokatolickim, anglikańskim, luterańskim, baptystów, a także zapoczątkował dialog z prawosławia z judaizmem. Jego wysiłek zacieśnienia więzi pomiędzy funkcjonującymi w USA jurysdykcjami poszczególnych Kościołów prawosławnych zakończył się sukcesem w postaci powołania Stałej Konferencji Prawosławnych Kanonicznych Biskupów Ameryki Północnej (SCOBA).

Zmarły arcybiskup zaanagażował się również w walkę na rzecz obrony praw człowieka i obywatela uczestnicząc w roku 1963 – ramię w ramię z pastorem Martinem Lutherem Kingiem – (co udokumentował na swojej okładce wpływowy amerykański magazyn ”Life”) – w pamiętnym marszu ludzi obu ras na Waszyngton. Na arenie międzynarodowej arcybiskup Iakovos wielokrotnie opowiadał się przeciwko gwałceniu praw człowieka i wolności religijnej. M. in. otwarcie krytykował wojnę w Wietnamie, popierał prawo Izraelczyków do pokoju i bezpiecznych granic, a jednocześnie wzywał do rozumienia żądań Palestyńczyków. Arcybiskup Iakovos cieszył się szacunkiem prezydentów USA, a także reprezentował prawosławie podczas ważnych dla świata wydarzeń.

Arcybiskup Iakovos rozwinął działalność duszpasterską swojego Kościoła, a przede wszystkim wywarł wielki wpływ na mentalność prawosławnych Greków w USA, którzy do połowy ubiegłego stulecia stanowili wyjątkowo hermetyczną grupę narodowościową.

W jednej ze swoich wypowiedzi podkreślał: „Nasz Kościół nie zatracając etnicznego zakorzenienia w Grecji ani religijnego w Patriarchacie Ekumenicznym musi wierzyć, że Ameryka jest tym miejscem, w którym zgodnie z zamiarem Boga wzrastamy. To zobowiązuje nas, abyśmy bez jakichkolwiek kompromisów w kwestiach wiary dostosowywali się do współczesnych warunków”.

Cerkiew.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050415230154976