Tydzień Ludów Indiańskich w Brazylii

czw, 21 kwi 2005, 13:09:15

Autor: ks. Artur Karbowy SAC

Od 18 do 22 kwietnia prelekcje, wykłady, panele, zwiększona liczba aktywności kulturowo-artystycznych związanych z tematyka Ludów indiańskich odbywały się w wielu miastach Brazylijskich, a w szczególności w takich centrach jak: São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Manaus, Cuiabá, Boa Vista e Maceió.

O tym, ze nie tylko duże miasta włączyły się w obchody tegorocznego tygodnia Ludów indiańskich świadczy choćby program przygotowany przez miejscowość Pau Brasil w stanie Bahia. Główne spotkanie i wykłady prowadzone były przez polityków oraz wodzów szczepów indiańskich mówiących głównie o ziemi indiańskiej oraz problemach prawno-społecznymi z jakimi Indianie musza się borykać każdego dnia.

W São Paulo odbyła się wielka festa mająca na celu ukazanie kultury ludów ze szczepów Pankararu, Pankararé, Fulni-ô, Atikum, Kariri-Xokó, Potiguara, Terena, Kaingang, Xavante. Podczas festy każdy szczep przedstawił tradycyjne tance oraz opowiadał o swojej kulturze. W Manaus – stolicy stanu w której zamieszkuje najwięcej Indian w Brazylii (20 tysięcy Indian z 16 szczepów) odbyło się spotkanie wodzów indiańskich z prefektem miasta Serafim Fernandes Côrrea. Podczas spotkania wodzowie wręczyli prefektowi list w którym przedstawili swój niepokój spowodowany zaniedbaniami w niektórych świadczeniach z zakresu opieki zdrowotnej, edukacji, praw pracowniczych, mieszkaniowych.
W ciągu całego tygodnia w całym Manaus odbywały się różne wystawy, pokazy tradycyjnych tańców indiańskich oraz pieśni wykonanych przez poszczególne szczepy amazońskie.

W Cuiabá w stanie Mato Grosso przedstawiciele władz oraz Indian zebrali się aby przedyskutować ważne kwestie dotyczące wzajemnych stosunków, głównie uczestnictwo Indian w polityce indiańskiej stanu, określenie oraz ochrona ziem indiańskich, dostęp do edukacji dla dzieci indiańskich z uwzględnieniem specyfiki kulturowej. W rozmowach tych uczestniczyli: Márcio Tomás Bastos z Ministerstwa Sprawiedliwości,  Dr Débora Duprat- Zastepca Prokuratora Republiki Brazylii, Dr. Artur Mendes – przedstawiciel organizacji Funai (rządowa fundacja ds Indian), Dr. Mário Lúcio de Avelar - prokurator stanu Mato Grosso,  Dr. Paulo Machado Guimarães -  pomocnik prawny CIMI (organizacja ds Indian działająca przy Episkopacie Brazylii), oraz wodzowie wielu szczepów zamieszkujący stan Mato Grosso.

W dyskusjach uczestniczyli tez uczniowie szkol oraz wielu ochotników którzy mogli tez obejrzeć filmy dokumentalne o życiu i kulturze Indian Brazylijskich.

W Salwadorze na Bahia głównym punktem Tygodnia Ludów indiańskich było seminarium pod hasłem: “Obecność, Rzeczywistość, Perspektywy”. W Seminarium uczestniczyło 150 wodzów indiańskich z 13 szczepów Opieka zdrowotna, produkcja żywności, prawa Indian oraz ochrona środowiska to podstawowe tematy Seminarium. Mówiąc o ochronie środowiska Indianie podjęli tematy dotykające ich życia codziennego a związanego z uprawa eukaliptusa, turystyki na ziemiach indiańskich, budowania baraków, wydobywanie minerałów, projekt zagospodarowania rzeki São Francisco.

Seminarium powstało miedzy innymi z inicjatywy CIMI – indiańskiej Rady Misyjnej. Również na Bahia w miejscowościach Pau Brasil, Itajú do Colônia i Camacan szczep Pataxó Hã-Hã-Hãe promuje kompanie “Indianin pragnie pokoju” która ma na celu ukazanie różnych typów agresji i uprzedzeń wobec szczepu Pataxó  Hã-Hã-Hãe, agresja ta związana jest z walka o ziemie w rejonie Caramuru- Catarina- Paragussu. Za pośrednictwem aktywności kulturalnych w tych miejscowościach Indianie stworzyli dialog międzykulturowy wśród 10 tysięcy uczniów szkol ukazując im jak żyć bez agresji, uprzedzeń, dyskryminacji. Na zakończenie Tygodnia Ludów indiańskich w miejscowości Pau Brasil odbyła się manifestacja poparcia dla Indian zakończona degustacja potraw indiańskich.

W Boa Vista w stanie Roraima odbyło się seminarium pod tytułem “Nigdy więcej Roraima bez ludów indiańskich”. Przedstawienie mitów, filmów dokumentalnych, dyskusje stanowiły program seminarium. Seminarium rozpoczęło się rytuałem Maruai podczas którego okadza się środowisko po której przedstawiono wykład o problemach życia Indianina w mieście, następnie omówiono problemy Indian w Amazonii. Seminarium zakończyło się przedstawieniem z udziałem artystów indiańskich. Więcej o problemach indiańskich w Brazylii można znaleźć na stronie CIMI.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050421022615302