Ślub katoliczki z osobą niewierzacą

czw, 21 kwi 2005, 22:30:35

Autor: Gość serwisu

Zdecydowaliśmy się na ślub kościelny choć narzeczony jest niewierzący. Tzn.jest ochrzczony i bierzmowany ale nieformalnie odszedł od kościola. Na jakie możemy natrafić przeszkody? Co musimy zrobić?

W pojęciu małżeństw mieszanych mieszczą się również osoby, który choć formalnym aktem nie odstąpiły od Kościoła Katolickiego, to deklarują się jako niewierzące oraz nie praktykują. Prawo kanoniczne zabrania zawierania takich małżenstw bez zgody władz kościelnych. "Zabronienie" to jednak w tym przypadku obowiązuje tylko do godziwości, zaś nie do ważności małzeństwa. Wynika to z tego, że małzeństwo między katolikiem, a osoba ochrzczoną nie stanowi przeszkody zrywającej, tak jak ma to miejsce w wypadku małżenstwa katolika z osoba nieochrzczoną.

Kościoł pod specjalnymi warunkami zezwala na zawarcie małżenstwa mieszanego. Szczegółowo reguluje to  Kan. 1124 - Małżeństwo między dwiema osobami ochrzczonymi, z których jedna została ochrzczona w Kościele katolickim lub po chrzcie została do niego przyjęta i formalnym aktem od niego się nie odłączyła, druga zaś należy do Kościoła lub wspólnoty kościelnej nie mającej pełnej łączności z Kościołem katolickim, jest zabronione bez wyraźnego zezwolenia kompetentnej władzy.

Kan. 1125 - Tego rodzaju zezwolenia może udzielić ordynariusz miejsca, jeśli istnieje słuszna i rozumna przyczyna, nie może go jednak udzielić bez spełnienia następujących warunków:

1° strona katolicka winna oświadczyć, że jest gotowa odsunąć od siebie niebezpieczeństwo utraty wiary, jak również złożyć szczere przyrzeczenie, że uczyni wszystko, co w jej mocy, aby wszystkie dzieci zostały ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim;

2° druga strona winna być powiadomiona w odpowiednim czasie o składanych przyrzeczeniach strony katolickiej, tak aby rzeczywiście była świadoma treści przyrzeczenia i obowiązku strony katolickiej;

3° obydwie strony powinny być pouczone o celach oraz istotnych przymiotach małżeństwa, których nie może wykluczać żadna ze stron

Po wypełnieniu tych elementów strony mogą zawrzeć związek małżenski.

Mgr lic prawa kanonicznego Małgorzata Baran 

[Małżeństwa mieszane]

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050421115535610