Ekskomunika wg KRK?

wto, 26 kwi 2005, 22:03:49

Autor: Łukasz Gawryś

Witam. Jakie konsekwencje ponosi osoba ekskomunikowana (np poprzez konwersję do innego Kościoła) z Koscioła Rzymsko-Katolickiego - w zyciu doczesnym i wiecznym według tego Kościoła ? Wasz czytelnik - Hermes

Osoba, która formalnie odeszła od koscioła,a ponadto odstąpienia dokonała w sposób publiczny, wywołuje zgorszenie i zwalcza koscioł, dopuszcza się tym samym przestępstwa apostazji i sciąga na siebie kary kanoniczne.

Za przestępstwo apostazji prawo przewiduje ekskomunike latae sententiae, która spada automatycznie z chwilą popełnienia przestępstwa. Osoba ekskomunikowana zostaje wykluczona z pełnej wspólnoty kościelnej, chociaż z racji chrztu pozostaje nadal wcielona w Chrystusa i Kościół. Ogólne skutki ekskomuniki w życiu doczesnym podaje paragraf 1 kanonu 1331 Kodeksu Prawa Kanonicznego:
 
"Ekskomunikowanemu zabrania się:
1° jakiegokolwiek udziału posługiwania w sprawowaniu Ofiary eucharystycznej lub w jakichkolwiek innych obrzędach kultu;
2° sprawować sakramenty i sakramentalia oraz przyjmować sakramenty;
3° sprawować kościelne urzędy lub posługi albo jakiekolwiek inne zadania, bądź wykonywać akty rządzenia."

Osoba, która wystąpiła z Kościoła Katolickiego nie może być na przykład rodzicem chrzestnym dziecka lub świadkiem bierzmowania (ze względu na nałożoną na nią karę kanoniczną). Może natomiast być świadkiem chrztu (Kan. 874 & 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.). Nie ma przeszkód, by taka osoba była świadkiem na ślubie konkordatowym (wymaga się jedynie by osoba taka była zdolna stwierdzić zawarcie małżeństwa i dać o tym wiarygodne świadectwo, musi też być obecna fizycznie w miejscu i czasie ślubu). Ktoś, kto wystąpił z Koscioła Katolickiego może także zawrzeć związek małżeński z katolikiem, jednakże na takich samych zasadach jak w przypadku małżeństw mieszanych. 

Instrukcja Episkopatu Polski w tym co tyczy się zawierania właśnie takich małżenstw, przewiduje, że n. 73. "Odmiennie zatem należy traktować wypadki, w których w uzasadniony sposób można domniemywać istnienie dobrej wiary i nie ma sprzeniewierzenia się poprzednio zaakceptowanym przekonaniom, odmiennie zaś te, w których dobrej wiary nie można domniemywać, ponieważ miało miejsce odstępstwo od wiary, najczęściej świadome i dobrowolne".W takiej sytuacji Kościół nakazuje stronie katolickiej złożyć rękojmie czyli zobowiązujące oświadczenia. Analogiczne rękojmie i oświadczenia zobowiązana jest złożyć druga strona, jeżeli będąc ochrzczoną porzuciła wiarę lub jest niepraktykującą".

 
Odnośnie natomiast konsekwencji w życiu wiecznym - Kościół nigdy nie stwierdza autorytatywnie o czyimś potępieniu, nie ma więc o tym mowy także i w przypadku wystąpienia z kościoła i ekskomuniki.

Mgr lic prawa kanonicznego Małgorzata Baran 

Ks. Adam

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050422220349161